2017-08-21 │ KARIO STOVYKLA 2017

Nepakartojamos akimirkos iš renginio „Kario stovykla: savęs pažinimo, komandinio darbo ir naujų iššūkių patirtis“. Aktyvūs ir kitokie mokymai leidžia jaunuoliams geriau suprasti save, pažinti aplinką bei atskleisti savo stipriąsias ir silpnąsias puses.

2017-08-07 │KITOKIE IŠGYVENIMAI

Rugpjūčio 1 – 4 dienomis Šiaulių apygardos probacijos tarnybos priežiūroje esantys jaunuoliai dalyvavo projekte „Kario stovykla: savęs pažinimo, komandinio darbo ir naujų iššūkių patirtis“. Šis projektas sukvietė energingus, drąsius ir sportiškus jaunuolius susiburti į komandą, įgyti ne tik teisingų ir priimtinų  socialinių įgūdžių, praktinių, teorinių žinių, bet ir išbandyti savo jėgas fizinėse rungtyse. Visos projekto veiklos kompleksiškos ir  įtraukiančios visą nepilnamečių aplinką: nepilnamečių šeimos nariai, specialistai (Probacijos tarnybos inspektoriai, socialinių partnerių atstovai), visuomenė. Projekte gebėjimai lavinami per naują, nepažintą aplinką, iškilusius sunkumus, nepatogumus ir komforto nebuvimą, parodant komandinio darbo, bendradarbiavimo svarbą.

Toliau skaityti “2017-08-07 │KITOKIE IŠGYVENIMAI“