Praktinių įgūdžių artelė

Gyventojų užimtumas ir ekonominis aktyvumas yra viena pagrindinių ekonominės gerovės ir plėtros prielaidų. Viena iš ypač jautrių grupių dėl greito atotrūkio nuo darbo rinkos – tėvai, auginantys vaikus iki 3 m. Kai kuriems tėvams pavyksta greitai grįžti į darbo rinką, tačiau didžiajai daliai mažas pajamas gaunančių asmenų yra grėsmė dėl prarastų darbinių įgūdžių netekti savo darbo vietos. Grįžtantys į darbo rinką po motinystės/tėvystės atostogų susiduria su problemomis dėl vaiko priežiūros paslaugų trūkumo. Pradinių klasių tėvai turi sunkumų prisiderinti prie darbo grafiko – mokyklose nėra pakankamų sąlygų mokiniams pasilikti mokykloje po pamokų (mokamos popamokinės grupės, būreliai). Vaikų priežiūros paslaugų teikimas suteiks galimybę motinystės/tėvystės atostogose esančių asmenų sėkmingai integracijai/grįžimui į darbo rinką – dirbti visą darbo dieną ir taip lengviau gauti darbą.

Projekto tikslas – pagerinti bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų padėtį darbo rinkoje įgyvendinant jų užimtumui didinti skirtas iniciatyvas.

Projekto „Praktinių įgūdžių artelė“ ((Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0050) įgyvendinimo metu bus suteikiamos galimybės bedarbiams ir ekonomiškai neaktyviems asmenims:

  • įgyti verslumo įgūdžių (30 asm.);
  • įgyti darbinių įgūdžių per neformalųjį švietimą, kuris bus vykdomas trimis formomis: pameistrystė (20 asm.), neformalus profesinis mokymas (10 asm.), praktinių įgūdžių įgijimas darbo vietoje (10 asm.);
  • „pasimatuoti“ pageidaujamą darbą – praktinių įgūdžių įgijimas darbo vietoje dirbant visą darbo dieną (10 asm.);
  • teikiama informacija, konsultacijos, tarpininkavimas ar kita pagalba tikslinės grupės asmenims įdarbinant, įtraukiant į neformalųjį švietimą, praktikos atlikimą, visuomeninę veiklą (40 asm.).
  • Diskusija „Vienos dienos darbo galimybės Lietuvoje“, skirta aptarti idėjos – vienos dienos darbas – įgyvendinimo galimybės Lietuvoje.

Sudarant sąlygas tikslinės grupės asmenims dalyvauti projekto veiklose užtikrinama vaikų priežiūra visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Projektas įgyvendinamas 2019-10-03 – 2022-10-02.

Projekto partneriai: Šiaulių pramonininkų asociacija, Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras, Asociacija “Ekosistemų apsaugos centras“.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo, LR valstybės biudžeto, Šiaulių miesto savivaldybės ir privačiomis lėšomis.

Už projektą atsakinga 

Daiva Klimienė, IT konsultantė, Tel. +370 607 79 707, El. paštas: inovacijos@nrda.lt

PROJEKTO NAUJIENOS

 

2019-10-03| Projektas „Praktinių įgūdžių artelė“

image descriptionViešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra ir kartu su partneriais pradeda įgyvendinti naują projektą „Praktinių įgūdžių artelė“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0050)! Projekto įgyvendinimo metu bus suteikiamos galimybės įgyti verslumo įgūdžių, darbinių įgūdžių per neformalųjį švietimą, teikiama informacija, konsultacijos, tarpininkavimas ar kita pagalba tikslinės grupės asmenims įdarbinant, įtraukiant į neformalųjį švietimą, praktikos atlikimą bei visuomeninę veiklą.