Apie mus

Viešosios įstaigos Nacionalinės regionų plėtros agentūros dalininkai:

VšĮ Nacionalinės regionų plėtros agentūros pagrindiniai tikslai:

  • Daryti įtaką valstybės ekonominės ir socialinės plėtros politikos iniciatyvų vykdymui regionuose;
  • Skatinti socialinius, ekonominius ir aplinkosaugos reikalavimus atitinkančios infrastruktūros formavimą;
  • Propaguoti gyvenimo, kultūros, išsimokslinimo lygio skirtumų mažinimo regionuose priemonių įgyvendinimą;
  • Dalyvauti remiant ekonomikos ir socialinę plėtrą Lietuvos regionuose, kurti ilgalaikės plėtros programas.

Siekdama tikslų, agentūra sau kelia sekančius pagrindinius uždavinius:

  • Dalyvauti įgyvendinant regioninės plėtros politiką;
  • Dalyvauti remiant ekonomikos ir socialinės plėtros politikos iniciatyvų vykdymą regionuose;
  • Informuoti visuomenę apie regionų plėtrą, kurti palankų Lietuvos plėtros įvaizdį.

Nuo 2011 m. balandžio 22 d. Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra yra Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų narė.

Nacionalinė regionų plėtros agentūra veikia nuo 1999 metų ir turi didelę patirtį regionų plėtros politikos formavime, taikant įvairias intervencines priemones.

Nuo 2001 m. Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra yra Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) Vietinės ekonomikos ir užimtumo plėtros programos (LEED) Partnerių klubo narė. Nuo 2001 m. Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra yra Baltijos jūros regioninės plėtros agentūrų asociacijos (BARDI) partnerė. Nuo 2001 m. Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra yra asocijuota Europos regionų plėtros agentūrų asociacijos (EURADA) narė.

Nuo 2001 m. Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra sėkmingai vykdo savo veiklą ir įgyvendino ir dalyvavo apie 45  nacionalinių bei tarptautinių projektų.

%d bloggers like this: