Vaikams

ATSKLEISK KARJEROS PROJEKTAVIMO PASLAPTĮ

Klausimą kuo nori būti užaugęs, ar kokį profesinį kelią nori pasirinkti girdime nuo pat mažens. Vaikystėje įvardinti svajonių profesiją nėra sudėtinga, kadangi vaikai gyvena svajonių pasaulyje be rinkimosi įtampos. Tačiau kuo toliau, tuo sunkiau atsakyti, kokia profesija, darbas mane domintų. Sunku priimti sprendimą dėl savo ateities. Tad kaip teisingai pasirinkti profesiją? Programos „Atskleisk karjeros projektavimo paslaptį“ praktinių užsiėmimų metu interesų, gebėjimų bei galimybių ištyrimas, vidinių resursų atskleidimas padės jaunam žmogui sistemingai ir racionaliai projektuoti individualią profesinę karjerą. Programa suskirstyta į modulius, kurių turinys (temos, aktyvūs metodai, priemonės ir kt.) pritaikytas įvairioms amžiaus grupėms: nuo atsakymo į klausimus „kas aš esu?“ ir „kuo noriu būti?“ iki individualaus plano, kompetencijų portfelio sudarymo bei pasitikėjimo savimi sustiprinimo siekiant užsibrėžtų tikslų.
Programos tikslas – visapusiškai ugdyti vaikų ir jaunuolių karjeros projektavimo gebėjimus, įtvirtinant savęs pažinimo, saviugdos, santykių su aplinkiniais ir profesinės veiklos kompetencijas mokymosi, studijų, darbo pasirinkimo sėkmei.

Programos trukmė: 120 val. 
Programos kodas KTPRR registre: 122000403


GALIOS SUTEIKIANTIS KALBĖJIMAS: ORATORYSTĖ JAUNIMUI 

Gebėjimas komunikuoti yra viena iš aktualiausių tiek asmeninių, tiek profesinių kompetencijų šiandienos gyvenime. Dar mokyklos suole įgiję ir išplėtoję komunikavimo kompetenciją mokiniai mažins komunikavimo kliūtis, formuosis bendražmogiškąsias vertybes, aiškiai ir laisvai dėstys mintis, laisvai kurs sakytinius, rašytinius tekstus, diskutuos, pateiks ir apgins savo nuomonę, pasirengs pagrindinės ir/ar bendrojo lavinimo mokyklos egzaminams, lengviau įsitvirtins darbo rinkoje. Programos metu jaunimas mokosi suvaldyti viešojo kalbėjimo baimę, sąmoningai sumažinti patiriamą stresą.

Programos trukmė: 80 val.
Programos kodas KTPRR registre: 122000697


KARJEROS PLANAVIMAS ŠIANDIEN IR RYTOJ

Profesinės karjeros planavimas – tai visą gyvenimą trunkantis procesas ir ypač aktualus vyresniame mokykliniame amžiuje, kadangi pasirengimas karjerai tampa vis sąmoningesnis, o profesiniai tikslai vis labiau apibrėžti. Mokiniai, siekiantys sėkmingos karjeros, turi gebėti atlikti savęs, tolimesnio mokymo sistemos ir darbo pasaulio tyrimus bei priimti racionalius sprendimus. Šia mokymo programa siekiama padėti mokiniams įsisąmoninti svajones, norus, susipažinti su studijų ir karjeros pasirinkimų įvairove, kryptingai ir motyvuotai apsispręsti dėl mokymosi dalykų pasirinkimo, paskatinti priimti realius, informacija grįstus sprendimus bei stiprinti pasitikėjimą savimi. Profesiniame konsultavime taikomas asmenybės ir profesinės aplinkos struktūros klausimynas (testas), analizuojami rezultatai. Programa rekomenduojama 9 – 12 kl. mokiniams.

Programos trukmė: iki 3 val.
Programa nėra registruota  KTPRR registre.


PIRMAS ŽINGSNIS Į PROFESIJŲ PASAULĮ

Vaikystė – gebėjimų išryškinimo ir formavimo metas. Šis gyvenimo etapas reikšmingas ruošiant į sėkmę orientuotą asmenybę – vaiką atsakyti į klausimus: kas aš esu ir kuo būsiu ateityje? Mokymų metu pateiktos praktinės užduotys ir žaidimai atskleis profesijų pasaulio įvairovę, lavins vaizduotę, skatins mąstymo, kalbos, sensorinių gebėjimų vystymą, minčių ir veiksmų laisvės sklaidą.

Programa skirta pradinių klasių mokiniams ir ikimokyklinių įstaigų vaikams.

Programos trukmė: 1,5 val.
Programa nėra registruota  KTPRR registre.


%d bloggers like this: