2017-08-07 │KITOKIE IŠGYVENIMAI

Rugpjūčio 1 – 4 dienomis Šiaulių apygardos probacijos tarnybos priežiūroje esantys jaunuoliai dalyvavo projekte „Kario stovykla: savęs pažinimo, komandinio darbo ir naujų iššūkių patirtis“. Šis projektas sukvietė energingus, drąsius ir sportiškus jaunuolius susiburti į komandą, įgyti ne tik teisingų ir priimtinų  socialinių įgūdžių, praktinių, teorinių žinių, bet ir išbandyti savo jėgas fizinėse rungtyse. Visos projekto veiklos kompleksiškos ir  įtraukiančios visą nepilnamečių aplinką: nepilnamečių šeimos nariai, specialistai (Probacijos tarnybos inspektoriai, socialinių partnerių atstovai), visuomenė. Projekte gebėjimai lavinami per naują, nepažintą aplinką, iškilusius sunkumus, nepatogumus ir komforto nebuvimą, parodant komandinio darbo, bendradarbiavimo svarbą.

Toliau skaityti “2017-08-07 │KITOKIE IŠGYVENIMAI”

2017-07-25 │PROJEKTO ,,SĖKMĖS MOTYVACIJA” AKIMIRKOS

Dalinamės tris dienas vykusio projekto ,,Sėkmės motyvacija” akimirkomis. Projekto veiklas sudarė mokymai ,,Asmeninio išskirtinumo priėmimas. Sėkmės motyvacija“, aktyvaus sporto treniruotės ,,Sportuokime kartu“ bei ,,Šeimų varžybos”. Šio projekto veiklos, mokymai skirti Šiaulių apygardos probacijos tarnybos priežiūroje esantiems jaunuoliams.

 

2017-07-17 │PROJEKTAS ,,SĖKMĖS MOTYVACIJA”

Liepos 11-13 dienomis buvo įgyvendinamos projekto „Sėkmės motyvacija“ veiklos. Šio projekto tikslas – nepilnamečių savimotyvacijos stiprinimas per aktyvų komandinį sportą mokymą(si), siekiant efektyvių pokyčių asmenybės tobulėjimo ir pozityvių santykių kūrimo šeimoje. Kompleksiškų projekto veiklų metu dalyvių gebėjimai lavinami per naują, nepažintą aplinką, iššūkius, išėjimą iš komforto zonos, parodant bendradarbiavimo ir komandinio darbo svarbą. Ugdomas pozityvus bendravimas bei pasitikėjimas savimi. Projektas orientuotas į drąsią, iššūkių nebijančią ir juos priimančią jauną asmenybę ir jos šeimą, todėl projekto veiklose buvo kviečiami dalyvauti Šiaulių apygardos probacijos tarnybos priežiūroje esantys jaunuoliai.

Toliau skaityti “2017-07-17 │PROJEKTAS ,,SĖKMĖS MOTYVACIJA””

2017-06-23 │ BENDRADARBIAVIMAS

DSC_0928Nacionalinė regionų plėtros agentūra bendradarbiauja ir palaiko draugiškus ryšius su įvairiomis organizacijomis. Vienas iš daugelio agentūros partnerių Šiaulių profesinio rengimo centras. Kartu su šiuo partneriu ir Šiaulių miesto jaunimo iniciatyvine grupe yra įgyvendintas projektas ,,Prisikėlęs bulvaras: Zombių apokalipsė“, kuomet miesto bulvare buvo suorganizuotos nuotaikingos moksleivių orientacinės varžybos.

Toliau skaityti “2017-06-23 │ BENDRADARBIAVIMAS”

2017-06-21 │ AKTYVŪS PROJEKTO ,,SAUGUS UOSTAS” MOKYMAI

IMG_2018Nepilnamečių laisvalaikio užimtumas, socialinių ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas yra viena iš svarbiausių sričių, turinčių įtakos jauno žmogaus elgesiui, pozityviai saviraiškai bei tobulėjimui. Todėl net vasaros metu vykdome projekto ,,Saugus uostas“ aktyvius mokymus jaunuoliams, kurių metu teoriniai mokymai ir aktyvus užimtumas derinami tarpusavyje.

Toliau skaityti “2017-06-21 │ AKTYVŪS PROJEKTO ,,SAUGUS UOSTAS” MOKYMAI”