2017-09-08 │ RENKUOSI SĄMONINGAI

Šiandieninėje visuomenėje vyrauja nuostata, kad alkoholio vartojimas – tai natūralus procesas, neatsiejamas nuo šiuolaikinės žmogaus gyvensenos ir, kad alkoholis žalą sukelia tik nedidelei grupei asocialių asmenų, kurie nesugeba kontroliuoti savo įpročių. Kaip žinoma, jaunas žmogus yra lengviausiai pažeidžiamas, linkęs pasiduoti kitų asmenų įtakai, priimti sprendimus greitai ir neapgalvotai. Norint, kad jaunimas taptų labiau atsakingas, mąstantis ir gebantis sąmoningai pasirinkti, svarbu užtikrinti reikalingą kiekį informacijos apie netinkamų sprendimų galimą žalą.

Toliau skaityti “2017-09-08 │ RENKUOSI SĄMONINGAI“

2017-08-21 │ KARIO STOVYKLA 2017

Nepakartojamos akimirkos iš renginio „Kario stovykla: savęs pažinimo, komandinio darbo ir naujų iššūkių patirtis“. Aktyvūs ir kitokie mokymai leidžia jaunuoliams geriau suprasti save, pažinti aplinką bei atskleisti savo stipriąsias ir silpnąsias puses.

2017-08-07 │KITOKIE IŠGYVENIMAI

Rugpjūčio 1 – 4 dienomis Šiaulių apygardos probacijos tarnybos priežiūroje esantys jaunuoliai dalyvavo projekte „Kario stovykla: savęs pažinimo, komandinio darbo ir naujų iššūkių patirtis“. Šis projektas sukvietė energingus, drąsius ir sportiškus jaunuolius susiburti į komandą, įgyti ne tik teisingų ir priimtinų  socialinių įgūdžių, praktinių, teorinių žinių, bet ir išbandyti savo jėgas fizinėse rungtyse. Visos projekto veiklos kompleksiškos ir  įtraukiančios visą nepilnamečių aplinką: nepilnamečių šeimos nariai, specialistai (Probacijos tarnybos inspektoriai, socialinių partnerių atstovai), visuomenė. Projekte gebėjimai lavinami per naują, nepažintą aplinką, iškilusius sunkumus, nepatogumus ir komforto nebuvimą, parodant komandinio darbo, bendradarbiavimo svarbą.

Toliau skaityti “2017-08-07 │KITOKIE IŠGYVENIMAI“

2017-07-25 │PROJEKTO ,,SĖKMĖS MOTYVACIJA” AKIMIRKOS

Dalinamės tris dienas vykusio projekto ,,Sėkmės motyvacija“ akimirkomis. Projekto veiklas sudarė mokymai ,,Asmeninio išskirtinumo priėmimas. Sėkmės motyvacija“, aktyvaus sporto treniruotės ,,Sportuokime kartu“ bei ,,Šeimų varžybos“. Šio projekto veiklos, mokymai skirti Šiaulių apygardos probacijos tarnybos priežiūroje esantiems jaunuoliams.

 

2017-07-17 │PROJEKTAS ,,SĖKMĖS MOTYVACIJA“

Liepos 11-13 dienomis buvo įgyvendinamos projekto „Sėkmės motyvacija“ veiklos. Šio projekto tikslas – nepilnamečių savimotyvacijos stiprinimas per aktyvų komandinį sportą mokymą(si), siekiant efektyvių pokyčių asmenybės tobulėjimo ir pozityvių santykių kūrimo šeimoje. Kompleksiškų projekto veiklų metu dalyvių gebėjimai lavinami per naują, nepažintą aplinką, iššūkius, išėjimą iš komforto zonos, parodant bendradarbiavimo ir komandinio darbo svarbą. Ugdomas pozityvus bendravimas bei pasitikėjimas savimi. Projektas orientuotas į drąsią, iššūkių nebijančią ir juos priimančią jauną asmenybę ir jos šeimą, todėl projekto veiklose buvo kviečiami dalyvauti Šiaulių apygardos probacijos tarnybos priežiūroje esantys jaunuoliai.

Toliau skaityti “2017-07-17 │PROJEKTAS ,,SĖKMĖS MOTYVACIJA““