Agentūros įgyvendinti projektai

,,Sėkmės motyvacija”
1 „Santykių kūrimas šeimoje. Atrask. Patirk. Dalinkis.”
2 „Prisikėlęs bulvaras: zombių apokalipsė 2016″
3 „Dienos restoranas: JUDĖK :)”
4 „Kario stovykla: savęs pažinimo, komandinio darbo ir naujų iššūkių patirtis‘‘
5 „Gabių ir talentingų vaikų mokytojų ir tėvų mokymas – GATE“
6 „Verslumo skatinimas probleminiuose Lietuvos regionuose”
7 Best Agers Lighthouses – Strategic Age Management for SME in Baltic Sea Region
8 „Įsivaikink sėkmę“
9 „Informacinės-konsultacinės platformos sukūrimas: regioninių imigracijos centrų plėtra Lietuvoje“
10 Partnerystė Baltijos jūros regione Best Agers 
11 „Cooperation of schools, the world of work and social partners“
8 Parojektis „Šiandienos kompetencijos ateities verslui. Įkvėpk! Dalinkis! Skatink!“
8 „Regioninių socialinės partnerystės tinklų kūrimas Lietuvoje“
12 Viešojo sektoriaus darbuotojų ir darbdavių tarpkultūrinių kompetencijų ir gebėjimų stiprinimas, lengvinant trečiųjų šalių piliečių integracijos procesą
8 „Šiaulių regiono viešojo sektoriaus darbuotojų aktyvios traukties gebėjimų įgyvendinant verslumo skatinimo iniciatyvas ugdymas ir ekspertinių kompetencijų portfelio formavimas Norvegijos veiklos modelių kontekste“
8 „Politinio dialogo formavimas: tarpkultūrinės kompetencijos plėtra įtakojant priimančios šalies gyventojų ir imigrantų elgseną“
8 „Šiandienos kompetencijos ateities verslui. Įkvėpk! Dalinkis! Skatink!“