Besimokanti bendrija: Sinergija. Vystymasis. Darna.

Be pavadinimo1

Besimokanti bendrija: Sinergija. Vystymasis. Darna. – tai projektas, kurio siekiama pagilinti ir išplėsti daugiabučių namų savininkų bendrijų ir sodininkų bendrijų pirmininkų, valdybos ir ar jų įgaliotų asmenų profesinei veiklai reikalingas žinias apie efektyvią įstaigų veiklą: ugdyti šių asmenų bendrąsias ir kultūros kompetencijas, supažindinti su bendrijos valdymą reglamentuojančiais teisės aktais, darbo organizavimo tvarka, vidaus tvarkos taisyklėmis ir kitais būtinais ir reikalingais dokumentais, prisiimti atsakomybę ir atskaitomybę už veiklų organizavimo ir įgyvendinimo pažeidimus, motyvuoti asmenis mokytis visą gyvenimą.

Projektą remia: Šiaulių miesto savivaldybė
Projekto vykdymo laikotarpis: 2017 rugsėjis – 2017 gruodis.


2017-11-27 │IR TOLIAU SODŲ BENDRIJŲ NARIAI GILINA SAVO ŽINIAS

Galime pasidžiaugti, kad 2017 rudenį įgyvendintas projektas ,,Besimokanti bendrija: Sinergija. Vystymasis. Darna“ pasiekė numatytus rezultatus. Sodų bendrijų nariai, pirmininkai susivienijo, išmoko kartu spręsti iškilusias problemas, bendromis jėgomis siekti, kad sodų teritorijose būtų gera gyventi. Mokymuose dalyvavę asmenys ir toliau renkasi, tam, kad užtikrintų tinkamą sodų bendrijų funkcionavimą bei gilintų savo profesinei veiklai reikalingas žinias.
Akivaizdu, kad tokio pobūdžio mokymai, kurie skatina bendradarbiavimą, ugdo asmenų bendrąsias ir kultūros kompetencijas, suteikia galimybę praktiškai susipažinti su įvairias veiklas reglamentuojančiais teisės aktais, reikalingi ne tik sodų bendrijų pirmininkams, bet ir kitoms Šiaulių miesto visuomenės grupėms, organizacijoms bei asmenims.


2017-11-27 │ SODŲ BENDRIJŲ NARIAI TOBULINO SAVO ŽINIAS 

Skelbiame, spalio 30 dieną prasidėjusių, neformalaus suaugusiųjų švietimo mokymų ,,Besimokanti bendrija: Sinergija. Vystymasis. Darna“ pabaigą. Šie mokymai sukvietė sodų bendrijų pirmininkus, valdybos narius ir jų įgaliotus asmenis kartu su įvairių sričių lektoriais, specialistais gilinti, išplėsti savo žinias, ugdyti bendrąsias ir kultūros kompetencijas bei pasidalinti savo patirtimi.

Siekiant užtikrinti sodų bendrijų pirmininkų, valdybos narių funkcijų tinkamą atlikimą, mokymų moderatorė dalyvius supažindino su naujausiais bendrijos valdymą reglamentuojančiais teisės aktais, darbo organizavimo tvarka. Kartu nagrinėjo pagrindines sodų bendrijų funkcijas, privalomas vidaus tvarkos taisykles, praktiškai analizavo kaip tinkamai, pagal visas nustatytas LR dokumentų rengimo taisykles, ruošti administracinius raštus, dokumentus, protokolus. Finansininkė Jolita Alsienė pristatė sodų bendrijų veiklai būtinus finansinius dokumentus, teisingą jų pildymą, supažindino dalyvius su kompiuterinėmis apskaitos programomis bei išanalizavo viešųjų pirkimų reikalavimus, pirkimo būdus, privalomas pirkimų organizavimo procedūras.

Mokymų metu daug dėmesio skirta komunikacijos sričiai. Šios srities specialistė Kamilė Venciūtė dalyvius supažindino su komunikacijos formomis, galimais informacijos sklidimo kanalais. Pristatė socialinius tinklus, jų naudą sodų bendrijų veiklai. Suteikė žinių kaip tinkamai skelbti informaciją socialiniuose tinkluose, elektroniniuose laiškuose, kvietimuose. Tęsdama komunikacijos temą lektorė, lietuvių kalbos mokytoja Raimonda Tamoševičienė mokė dalyvius bendravimo paslapčių, atskleidė kaip efektyviai vesti sodų bendrijų susirinkimus ir pasiekti numatytus tikslus.

Mokymų dalyviai įgijo ne tik administracinių, teisinių bei komunikacinių žinių, tačiau iš naujo susipažino su gamta, sodus supančia aplinka. Gyvūnų veisėjas, ekologas, Asociacijos Ekosistemų apsaugos centro steigėjas Petras Adeikis akcentavo vieną iš pagrindinių sodų bendrijų numatytų funkcijų – tausoti, puoselėti gamtą bei kraštovaizdį. Ekologas sodų bendrijų valdybos narius supažindino su tvarka kaip reikėtų elgtis pamačius sužeistą žinduolį, kaip išvengti susidūrimo su vilku, lape ar kitu plėšriuoju žinduoliu.

Mokymų programos ,,Besimokanti bendrija: Sinergija. Vystymasis. Darna“ dalyviai pagerino savo socialinį, ekonominį, skaitmeninį, aplinkosauginį raštingumą, sustiprino kritinio mąstymo įgūdžius, pažino savo stiprybes ir silpnybes, mokymosi stilių, juos motyvuojančius veiksnius, praplėtė pažinčių ratą bei užmezgė naudingų kontaktų. Mokymuose dalyvavę sodų bendrijų pirmininkai, valdybos nariai liko labai patenkinti mokymais, išreiškė norą ir toliau periodiškai susirinkti, tam, kad galėtų kartu spręsti iškilusias sodų problemas bei dalintis savo patirtimi.

Geriausia padėka - nuoširdus ačiū.


2017-10-30 │ PRASIDEDA MOKYMAI SODŲ BENDRIJŲ NARIAMS 

Jau šiandien prasideda nemokami sodų bendrijų valdybos nariams skirti mokymai ,,Besimokanti bendrija: Sinergija. Vystymasis. Darna“. Mokymų metu lavinami darbui reikalingi įgūdžiai, ugdomas socialinis, teisinis, finansinis, skaitmeninis raštingumas.
Visų dalyvaujančių laukiame adresu Vilniaus g. 100, Šiauliai.

cropped-sinergija.png

%d bloggers like this: