„Cooperation of schools, the world of work and social partners“

pazintiniai

 

 

 

 

2011-11-20 │ MOKYKLŲ, VERSLO ĮSTAIGŲ IR SOCIALINIŲ PARTNERIŲ BENDRADARBIAVIMAS

2011-11-07 – 2011-11-11 dienomis vyko pažintimis vizitas Berlyne (Vokietija), tema „Cooperation of schools, the world of work and social partners“ nr. 32. Veikla buvo finansuota pagal Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Kaip Lietuvos atstovė šiame pažintiniame vizite dalyvavo Viešosios įstaigos Nacionalinė regionų plėtros agentūra atstovė Aurelija Leišienė.

Vizito metu susitiko ir savo patirtimi dalijosi 16 atstovų iš 14-os pasaulio šalių (Lietuva, Estija, Norvegija, Anglija, Airija, Lenkija, Čekijos Respublika, Romėnija, Italija, Graikija, Ispanija, Portugalija, Turkija, Prancūzija).


pazint_lentele.JPG


Susipažinta su Vokietijos dualine profesinio ugdymo sistema. Vokietija, kaip ir visa šiuolaikinė Europa, sprendžia aktualią problemą – kaip mažinti skaičių tų, kurie „iškrenta“ iš mokymo sistemos, neįgyja išsilavinimo, profesijos. Jaunimas be išsilavinimo susiduria su problemomis darbo rinkoje, patiria didesnių sunkumų socialiai integruodamiesi. Vokietijoje jaunimo nedarbas viršija bendrą nedarbo lygį, todėl ieškoma būdų, kaip paskatinti siekti išsilavinimo ir įgyti profesiją. Kadangi buvo analizuoti dualinės profesinio ugdymo sistemos aspektai, įgyta naujų žinių šiuo klausimu, analizuoti bendradarbiavimo su darbdaviais ir kitais galimais socialiniais partneriais aspektai, kas labai svarbu siekiant organizuoti praktines veiklas, kurios sudarytų prielaidas tobulinti profesinio ugdymo įstaigų, socialinių partnerių, darbdavių ar jų atstovų glaudesnį bendradarbiavimą.

Vokietijoje paplitusi dualinė mokymo sistema – pirminis profesinis mokymas derinamas su praktika įmonėje ar organizacijoje. Laikomasi nuostatos, kad profesijos įgijimui kartu su mokymusi profesinėje mokykloje reikia ir dirbti praktikos vietą teikiančioje organizacijoje. Todėl daug dėmesio skiriama praktiniam specialistų parengimui. Vienintelis reikalavimas norintiems pradėti studijas profesinėse mokyklose yra pagrindinės mokyklos baigimo diplomas. Mokiniai įmonėse mokosi vidutiniškai 3-4 dienas per savaitę, o profesinėse mokyklose – iki dviejų dienų. Už įmonėse praleistą laiką mokinai gauna pinigines išmokas, kurios būna nuo 300 iki 600 eurų per mėnesį. Specialistų rengimas trunka nuo 2-3,5 metų. Teorijos ir praktikos sujungimas garantuoja aukštą amatininkų ir specialistų kvalifikaciją. Vokietijoje veikia daug mokymo centrų, aprūpintų technine įranga, kuriuose moksleiviai gali praktiškai išbandyti įvairias profesijas.

Ieškoma būdų, kaip įtraukti į profesinį mokymą nesimokantį, sunkumų turintį jaunimą, kad galėtų įsigyti profesiją ir padidinti savo šansus darbo rinkoje. Tokiems jaunuoliams padeda įdarbinimo agentūros, kurios suranda jiems praktikos ir mokymosi vietą arba nukreipia juos į mokymo centrus. Veikia įvairios vakarinės mokyklos, kuriose besimokantys gali įsigyti norimas specialybes, neatsitraukdami nuo savo kasdieninio darbo.

Profesinis lavinimas taip pat suteikia puikius pagrindus karjerai: po tolimesnio kvalifikacijos kėlimo galima įgyti meistro pažymėjimą. Lygiagrečiojo profesinio lavinimo dėka Vokietijoje yra palyginus nedaug jaunimo, neturinčio profesinio išsilavinimo ar praktikos vietos. Mokslą finansuoja įmonės, mokiniams-praktikantams mokančios atlyginimą, ir valstybė, padengianti profesinės mokyklos išlaidas. Smulkios ir vidutinės įmonės suteikia daugiau nei 80% praktinio mokymo vietų.

Pažintinio vizito metu patirtimi dalijosi įstaigos: Confederation of German Trade Unions, BIBB, DGB, Bundesagentur für Arbeit – BA. Lankytos įstaigos: DGB, Vocational school of Building Technology Knobelsdorff-Schule, DGB-Jugend Haus “Schloss 19“,Siemens Company, IG Metall Bildungsstätte Pichelssee.

Įdomiausi, naudingiausi Vokietijos patirties aspektai:

  • Dualinė sistema – poreikių analizė, gerai panaudojimas realios darbo patirties ir projektų dualinėje sistemoje, sėkmės kursai, sėkmės lygis, aukšto lygio instruktorių/praktikų vadovų patirtis.
  • Didelė socialinė/bendroji atsakomybė (švietimo įstaigų, verslo įmonių, socialinių partnerių).
  • Profesinių sąjungų dalyvavimas švietimo ir profesinio rengimo sistemoje vaidmuo vertinamas kaip labai svarus.
  • Tvirta, apgalvota savanorių įtraukimo sistema.
  • Didelę nuostabą kėlė tai, jog besimokantieji Vokietijoje svarbius sprendimus dėl būsimos profesijos priima labai anksti, t. y. 10 metų amžiaus!
  • Klausimas ar dualinė sistema nekuria socialinių barjerų?

Pateikta informacija atspindi dotacijos gavėjo, o ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos komisijos ar jos institucijų požiūrį. Europos komisija neatsako už medžiagos turinį bei galimą informacijos panaudojimą.

Informaciją parengė pažintinio vizito dalyvė Aurelija Leišienė
Viešosios įstaigos Nacionalinė regionų plėtros agentūra
Socialinės-ekonominės plėtros skyriaus vedėja


2011-11-20 │ PAŽINTINIO VIZITO PRANEŠIMAI

Priimančios šalies – Vokietijos – atstovų pranešimai:

Dalyvių pranešimai:


%d bloggers like this: