Gifted and Talented Childrens Teachers’ and Parents’ Training

gate

Leonardo da Vinci partnerysčių projektas „Gabių ir talentingų vaikų mokytojų ir tėvų mokymas – GATE“ (LLP-LdV-PRT-2013-LT-0456). Šis projektas tarsi vartai (angl. GATE) atsiveria mokytojams, tėvams ir visiems, kurie dalyvauja švietimo sistemoje, švietėjiškos veiklos bendruomenėse ir tiesiogiai susiduria su gabiais ir talentingais mokiniais, kurių ypatingi mokymosi poreikiai ne visada tinkamai patenkinami, o  šių mokinių ypatumai ir talentai ne visada atskleidžiami.

Projekto tikslas – atlikti įvairių šalių švietimo sistemų lyginamąją analizę, kurios metu siekiama nustatyti kaip identifikuojami gabūs ir talentingi asmenys, kaip tai atliekama, kas atsakingas už tai, kaip tai atsispindi skirtingų šalių švietimo įstatymuose, ar yra specialiosios priemonės, taikomos profesinio mokymo sistemoje.

Projektas finansuojamas iš ES Mokymosi visą gyvenimą programos.  
Projekto vykdymo laikotarpis: 2013 m. spalis – 2015 m. liepa.

Plačiau apie projektą: http://gate.europole.org


2015-07-10│PROJEKTO LEIDINIAI

 

gate_logo

 2015-07-10│GABIŲ VAIKŲ UGDYMAS – TARPTAUTINĖ PATIRTIS

 Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra dvejus metus dalyvavo Leonardo da Vinci partnerysčių projekte „Gabių ir talentingų vaikų mokytojų ir tėvų mokymas – GATE“. Prieš dvejus metus pradėjus vykdyti projektą kilo daugiau klausimų, negu projekto parneriai galėjo rasti į juos atsakymų. Gabių žmonių buvo visuomet ir jų veikla turėjo lemtingos įtakos tautos ar net civilizacijos raidai ir pažangai. Gabių vaikų atpažinimo problema yra viena iš aktualiausių pedagoginių ir psichologinių problemų. Pasaulyje atliekama daugybė mokslinių tyrimų, vyksta diskusijos dėl gabių vaikų ugdymo įvairiose šalyse. Pastarieji mūsų šalies raidos dešimtmečiai, europinis bei pasaulinis kontekstai dar labiau išryškina žmogiškojo šalies potencialo stiprinimo poreikį. Dėmesys gabiems asmenims stiprėja daugelyje valstybių, siekiančių užtikrinti savo šalies ekonominę gerovę. Gabaus vaiko potencialo atskleidimas, ugdymas yra kiekvienos šalies ateities turtas. Todėl daugelyje valstybių vis daugiau dėmesio skiriama gabių ir itin gabių vaikų ugdymui.

Plačiau

 


2015-07-05 │BAIGIAMOJI KONFERENCIJA

Projekto „Gabių ir talentingų vaikų mokytojų ir tėvų mokymas – GATE“ baigiamoji konferencija Londone. Šioje konferencijoje aptariami pasiekti projekto rezultatai, projekto naudingumas. Apibendrinami pagrindiniai švietimo programų skirtumai tarp išanalizuotų šalių. Peržvelgiami projekto leidiniai bei straipsniai.

Susitikimo dienotvarkė


2015-03-25 │ŠEŠTASIS PARTNERIŲ SUSITIKIMAS

SAMSUNG CAMERA PICTURES

2015 m. kovo 22 – 25 dienomis vyko šeštasis partnerių susitikimas. Šį kartą visi partneriai rinkosi į Stara Zagoros miestą esantį Bulgarijoje. Susitikimo metu vyko intensyvus darbas aptariant projekto veiklas, atliekamą tyrimą bei švietimo sistemų palyginimas.

Susitikimo dienotvarkė


2014-10-10 │PENKTASIS PARTNERIŲ SUSITIKIMAS

Siauliai_G

2014 m. spalio 8 – 10 dienomis Šiauliuose vyko penktasis partnerių susitikimas. Susitikimą organizavo Nacionalinė regionų plėtros agentūra. Susitikimo metu pristatyta LR švietimo sistema, inovatyvūs metodai naudojami jaunuolių švietime. Pristatytos projekto veiklos.

Susitikimo dienotvarkė


2014-09-24 │KETVIRTASIS PARTNERIŲ SUSITIKIMAS

London_G

2014 m. rugsėjo 21 – 24 dienomis Jungtinėje Karalystėje Londono mieste vyko trečiasis visų partnerių susitikimas.

Susitikimo dienotvarkė

 


2014-05-25 │TREČIASIS PARTNERIŲ SUSITIKIMAS

Praha_G

2014 m. gegužės 25 – 28 dienomis Čekijoje Prahos mieste vyko trečiasis visų partnerių susitikimas. Susitikime aptarta projekto internetinės svetainės funkcionalumas, aktualūs einamieji klausimai ir įvykdytų veiklų rezultatai.

Susitikimo dienotvarkė


2015-04-29 │MOKYMAI ,,GABIŲ IR TALENTINGŲ VAIKŲ MOKYTOJŲ IR TĖVŲ MOKYMAS“

Kuršėnų politechnikos mokykloje vyko mokymai ,,Gabių ir talentingų vaikų mokytojų ir tėvų mokymas“. Susirinkusieji buvo mokomi kaip atpažinti gabius ir talentingus veikus, kuo jie išsiskiria iš kitų ir kaip plėtoti, vystyti jaunuolių talentą.

 

 

Apie gabius ir talentingus mokinius


2014-02-24 │ANTRASIS PARTNERIŲ SUSITIKIMAS

Verona_G.jpg

2014 m. vasario 24 – 27 dienomis vyko antrasis partnerių susitikimas Veronos mieste Italijoje. Susitikimo metu pristatyta Italijos mokinių situacija, programos skirtos vystyti mokinių įgūdžius. Aptarta sekančio susitikimo darbotvarkė bei projekto veiklų planai.

Susitikimo dienotvarkė


2014-01-15 │ PROJEKTO PRISTATYMAS ŠIAULIŲ MEDELYNO PROGIMNAZIJOJE

Šiaulių medelyno progimnazijos tėvų forumui pristatytas projektas „Gabių ir talentingų vaikų mokytojų ir tėvų mokymas – GATE“. Susitikime pristatyta projekto idėja, partnerių organizacijos iš Ispanijos, Bulgarijos, Čekijos, Italijos, Jungtinės Karalystės ir Lietuvos. Pristatytas planuojamas atlikti tyrimas, kuris skirtas identifikuoti gabius ir talentingus asmenis (vaikus, jaunuolius). Pabrėžta, kad ypatingas dėmesys kreipiamas į projekto metu nagrinėjamos temos raišką profesiniame mokyme, įtraukiant profesijos mokytojus, mokinius bei mokinių tėvus, su kuriais diskutuojama apie naujų mokymo (-si) metodų ir būdų atsiradimą, kurie palengvintų profesinėse mokyklose besimokančių gabių ir talentingų asmenų identifikavimą, jų sėkmingą integraciją į darbo rinką, skatinant paramą ne tik mokymosi aplinkoje, bet ir šeimose, kartu su visa švietimo aplinka.

 

Pristatymo informacija


2013-11-17 │ PIRMASIS PARTNERIŲ SUSITIKIMAS

Murcia_G

2013 lapkričio 13 – 17 d. vyko pirmasis partnerių susitikimas Mursijos mieste Ispanijoje. Susitikime aptarti projekto numatomi darbai, tolimesni susitikimai, aptartos planuojamo atlikti tyrimo detalės.

Susitikimo dienotvarkė

 

%d bloggers like this: