Gyvenu LT

Be pavadinimo1

viesinimo logo

Tarptautinė migracija pasaulyje tapo įprastu, neatsiejamu modernios visuomenės reiškiniu. Nuo 2014 m. į Šiaulių regioną atvykusių ir leidimą dirbti gavusių užsieniečių skaičius išaugo 50%. Gyvenamąją vietą Šiaulių m. deklaravusių asmenų skaičius išaugo 157%. Esant imigracijos didėjimui atsiranda kitataučių integracijos į visuomenę poreikis. Viena svarbiausių sėkmingos integracijos sąlygų – galimybė susirasti darbą Lietuvoje. Norint šį tikslą pasiekti būtina įgyti profesinę kvalifikaciją ir sociokultūrines kompetencijas, reikalingas darbo rinkoje.

Projekto veiklos apims aktualias temas: Lietuvos kultūros pažinimas per tautinį šokį – pasitelkiant Lietuvos tautinius šokius tikslinės grupės atstovai bus supažindinami su Lietuvos kultūra, skatinami bendrauti lietuvių kalba tarpusavyje ir su lietuviais; Lietuvos kultūros pažinimas Lietuvos liaudies buities muziejuje – numatoma išvyka į Lietuvos liaudies buities muziejų; informavimas ir tarpininkavimas gaunant socialines paslaugas – teikiamos nuolatinės konsultacijos ir tarpininkavimas jas gaunant; profesinės karjeros planavimas – mokymai, kurių tikslas – sudaryti tikslinės grupės asmenims galimybes įgyti žinių bei įgūdžių, reikalingų sėkmingai integracijai į darbo rinką, Lietuvos visuomenę bei formuoti pilietines vertybines nuostatas; savanorystė – mokymai, skatinantys savanorišką veiklą; bendradarbiavimas ir informacijos sklaida – vieša diskusija miesto renginio metu ir 9 TV laidos, skirtos pristatyti sėkmingas pabėgėlių ir kitataučių bei jų šeimos narių integracijos į visuomenę ir darbo rinką istorijas.

Projekto „Gyvenu LT“ tikslas – palengvinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų pabėgėlių ir kitataučių integraciją į bendruomenę ir darbo rinką.

Projekto veiklose dalyvaus dalyviai – 40 tikslinės grupės asmenų,  savanoriai – 6 asm.

Projekto tikslinė grupė (toliau TG) – darbingi  pabėgėliai bei kitataučiai ir jų šeimos nariai, kurie dėl savo esamos situacijos patiria socialinę atskirtį. Projekto veiklose gali dalyvauti TG asmenys ir jų šeimos nariai savitarpio pagalbos, sėkmingos integracijos užtikrinimui.

Projektas įgyvendinamas 2019-01-02 – 2022-07-02.

Projekto partneriai: Tautinių šokių klubas „Vajaunas“, UAB „Šiaulių apskrities televizija“, Socialinės integracijos centras.

Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų, LR valstybės biudžeto, Šiaulių miesto savivaldybės ir privačiomis lėšomis.

#ProjektasGyvenuLT #GyvenuLT  

Už projektą atsakinga 

Daiva Klimienė, IT konsultantė, Tel. +370 607 79 707, El. paštas: inovacijos@nrda.lt


PROJEKTO REZULTATAI

1 laida

2 laida

3 laida

4 laida

5 laida

6 laida

7 laida

8 laida

9 laida


DUOMENŲ BAZĖ

Duomenų bazė


PROJEKTO NAUJIENOS

2022-03-04|  PRADEDAME MOKYTIS!

Šiandien pradedame kitataučių mokymus. Mokymų tikslas – sudaryti tikslinės grupės asmenims galimybes įgyti žinių bei įgūdžių, reikalingų sėkmingai integracijai į darbo rinką, Lietuvos visuomenę bei formuoti pilietines vertybines nuostatas.
Daugiau įspūdžių iš mokymų rasite mūsų Fb paskyroje.

2021-12-21|  DEVINTOJI PROJEKTO „GYVENU LT“ LAIDA

Devintoji projekto „Gyvenu LT“ laida jau čia! Kviečiame žiūrėti:


2021-11-22|  AŠTUNTOJI PROJEKTO „GYVENU LT“ LAIDA

Aštuntoji projekto „Gyvenu LT“ laida jau čia! Kviečiame žiūrėti:


2021-04-30|  SEPTINTOJI PROJEKTO „GYVENU LT“ LAIDA

Septintoji projekto „Gyvenu LT“ laida jau čia! Kviečiame žiūrėti:


2020-12-29|  ŠEŠTOJI PROJEKTO „GYVENU LT“ LAIDA

Šeštoji projekto „Gyvenu LT“ laida jau čia !  Projekto „Gyvenu LT“ tikslas – palengvinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų pabėgėlių ir kitataučių integraciją į bendruomenę ir darbo rinką. Projekto metu bus sukurtos 9 TV laidos, skirtos pristatyti sėkmingas pabėgėlių ir kitataučių bei jų šeimos narių integracijos į visuomenę ir darbo rinką istorijas.

Kviečiame žiūrėti šeštąją projekto „Gyvenu LT“ laidą.


2020-12-22| PENKTOJI PROJEKTO „GYVENU LT“ LAIDA

Penktoji projekto „Gyvenu LT“ laida jau čia !  Kviečiame sužinoti daugiau apie Žydų kultūrą ir jų gyvenimą Šiauliuose!

Projekto „Gyvenu LT“ tikslas – palengvinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų pabėgėlių ir kitataučių integraciją į bendruomenę ir darbo rinką. Projekto metu bus sukurtos 9 TV laidos, skirtos pristatyti sėkmingas pabėgėlių ir kitataučių bei jų šeimos narių integracijos į visuomenę ir darbo rinką istorijas.

Kviečiame žiūrėti penktąją projekto „Gyvenu LT“ laidą.


2020-12-15 | KETVIRTOJI PROJEKTO „GYVENU LT“ LAIDA

Kiek Italų gyvena Šiauliuose? Kokie vėjai atpūtė Cosimo į Lietuvą? Ir kokia buvo Cosimo pirmoji žiema Lietuvoje ? Į šiuos ir kitus klausimus atsakymus rasite ketvirtojoje projekto „Gyvenu LT“ laidoje !

Projekto „Gyvenu LT“ tikslas – palengvinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų pabėgėlių ir kitataučių integraciją į bendruomenę ir darbo rinką. Projekto metu bus sukurtos 9 TV laidos, skirtos pristatyti sėkmingas pabėgėlių ir kitataučių bei jų šeimos narių integracijos į visuomenę ir darbo rinką istorijas.

Kviečiame žiūrėti ketvirtąją projekto „Gyvenu LT“ laidą.


2019-12-12 | TREČIOJI PROJEKTO „GYVENU LT“ LAIDA

2019 m. gruodžio 12 d., Šiaulių televizija transliavo trečiąją projekto „Gyvenu LT“ laidą.  Projekto „Gyvenu LT“ tikslas – palengvinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų pabėgėlių ir kitataučių integraciją į bendruomenę ir darbo rinką. Projekto metu bus sukurtos 9 TV laidos, skirtos pristatyti sėkmingas pabėgėlių ir kitataučių bei jų šeimos narių integracijos į visuomenę ir darbo rinką istorijas.

Kviečiame žiūrėti trečiąją projekto „Gyvenu LT“ laidą.


2019-11-04 | PROJEKTO „GYVENU LT“ PRISTATYMAS UŽIMTUMO TARNYBOJE

Šių metų lapkričio 4 d., kartu su Užimtumo tarnybos Šiaulių skyriumi, organizuotame renginyje susitikome su kitataučiais registruotais Užimtumo tarnyboje. Renginio metu, Užimtumo tarnybos atstove Irena Vaikutienė kalbėjo apie kitataučiams teikiamas paslaugas ir įsidarbinimo galimybes Šiauliuose, Nacionalinė regionų plėtros agentūra direktorė Aida Adeikienė, karjeros konsultantė Diana Armalienė ir Projektas „Gyvenu LT“ vadovė Daiva Lapukaitė Klimienė pristatė projekto veiklas, ir jų teikiamą naudą, bei pakvietė įsijungti į projekto veiklas. Džiaugiamės gražia diskusija apie problemas, su kuriomis susiduria kitataučiai integruodamiesi į Lietuvos kultūrą.


2019-10-29 | ANTROJI PROJEKTO „GYVENU LT“ LAIDA

Šių metų spalio 28 d., Šiaulių televizija transliavo antrąją projekto „Gyvenu LT“ laidą.  Projekto „Gyvenu LT“ tikslas – palengvinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų pabėgėlių ir kitataučių integraciją į bendruomenę ir darbo rinką. Projekto metu laukia  9 TV laidos, skirtos pristatyti sėkmingas pabėgėlių ir kitataučių bei jų šeimos narių integracijos į visuomenę ir darbo rinką istorijas.

Kviečiame žiūrėti antrąją projekto „Gyvenu LT“ laidą.


2019-08-13 | PIRMOJI PROJEKTO „GYVENU LT“ LAIDA

Spalio 5 d., Žaliūkių malūnininko sodyboje, saulėtą šeštadienį gausus būrys šiltai ir sportiškai nusiteikusių bendruomenių, ir nevyriausybinių organizacijų atstovų susirinko į rudenėlio sporto šventę „Jau ruduo“. Renginyje dalyvavo ir savo rudeniškai pasipuošusias erdves pristatė ukrainiečių ir baltarusių bendruomenės. Renginio dalyvių ir svečių ausis džiugino romų, rusų, baltarusių atliekamos dainos. Projekto „Gyvenu LT“  partneris Šiaulių televizija kalbino šventiškai nusiteikusius renginio dalyvius. Akimirkas iš šio gražaus renginio jau netrukus pamatysite antroje projekto „Gyvenu LT“ laidoje.

71760080_515511618995242_5047784336099639296_o.jpg


2019-08-13 | PIRMOJI PROJEKTO „GYVENU LT“ LAIDA

Šių metų rugpjūčio 12 d., Šiaulių televizija transliavo pirmąją projekto „Gyvenu LT“ laidą.  Projekto „Gyvenu LT“ tikslas – palengvinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų pabėgėlių ir kitataučių integraciją į bendruomenę ir darbo rinką. Projekto metu laukia  9 TV laidos, skirtos pristatyti sėkmingas pabėgėlių ir kitataučių bei jų šeimos narių integracijos į visuomenę ir darbo rinką istorijas.

Kviečiame žiūrėti pirmąją projekto „Gyvenu LT“ laidą.


2019-08-08 | SUSITIKIMAS SU UKRAINIEČIŲ BENDRUOMENĖS NARE

Rugpjūčio 8 d., Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra sulaukė svečių iš Šiaulių ukrainiečių asociacijos „KARPATAI“. 🇺🇦🇱🇹 Asociacijos „KARPATAI“ narei Alionai pristatėme projektą „Gyvenu LT“, būsimas projekto veiklas, diskutavome apie tikslinės grupės pritraukimą. Smagu, kad mūsų projektas apibūdinamas, kaip atspindintis šių dienų aktualijas ir labai reikalingas – sėkmingai kitataučių integracijai vien būti tolerantiškiems ir ugdyti visuomenės pakantumą nepakanka. Svarbu įtraukti kitataučius mokant kalbų, supažindinti imigrantus su lietuvių kultūra, istorija, papročiais ir tradicijomis.


2019-06-19 | UKRAINIEČIŲ ASOCIACIJOS „KARPATAI“ RENGINYS

Birželio 15 dieną, Žaliūkių malūno sodyboje vyko Ukrainiečių asociacijos „KARPATAI“  organizuotas renginys, kuriame dalyvavo kolektyvai iš Šiaulių, Klaipėdos, Kauno, Jelgavos ir Baltarusijos. Renginyje savo pasirodymu džiugino ir projekto „GyvenuLT“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-04-0008) partneriai liaudiškų šokių kolektyvas „Vajaunas“. Renginyje vyko įvairių liaudies amatų pristatymai, įvairios edukacinės ir meninės programos.


2019-03-28 | SUSITIKIMAS SU ESFA ATSTOVE

Šių metų kovo 28 d., Viešoji įstaiga „Nacionalinė regionų plėtros agentūra“ sulaukė svečių iš Europos socialinio fondo agentūros (ESFA).  Susitikimo metu aptarta projekto „Gyvenu LT“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-04-0008) eiga, etapai ir įsipareigojimai.

Džiaugiamės šiltu ir darbingu susitikimu !


2019-03- 22 | PASKYRA SOCIALINIAME TINKLE „FACEBOOK“

Draugaukime socialiniame tinkle Facebook ! Ten rasite projekto „Gyvenu LT“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-04-0008) naujienas ir informaciją apie mūsų vykdomą veiklą. Sekite mus socialinio tinklo paskyroje: https://www.facebook.com/Projektas-Gyvenu-LT-408239999722405/


2019-03-19 | PIRMASIS PROJEKTO „GYVENU LT“ PARTNERIŲ SUSITIKIMAS

Nacionalinėje regionų plėtros agentūroje vyko pirmasis projekto „Gyvenu LT“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-04-0008) partnerių susitikimas.

Kaip visuomenė priima kitataučius ir pabėgėlius? Su kokiais sunkumais susiduria kitataučiai? Kas svarbiausia integruojant kitataučius? Šiuos ir kitus klausimus aptarinėjo „Gyvenu LT“ partneriai iš Nacionalinės regionų plėtros agentūros, Socialinės integracijos centro, Šiaulių televizijos ir Liaudiškų šokių kolektyvo „Vajaunas“. Susitikimo metu partneriai aptarė savo įsipareigojimus bei atsakomybių sritis.

Džiaugiamės puikiu startu!

%d bloggers like this: