Gyvenu LT

Be pavadinimo1

Tarptautinė migracija pasaulyje tapo įprastu, neatsiejamu modernios visuomenės reiškiniu. Nuo 2014 m. į Šiaulių regioną atvykusių ir leidimą dirbti gavusių užsieniečių skaičius išaugo 50%. Gyvenamąją vietą Šiaulių m. deklaravusių asmenų skaičius išaugo 157%. Esant imigracijos didėjimui atsiranda kitataučių integracijos į visuomenę poreikis. Viena svarbiausių sėkmingos integracijos sąlygų – galimybė susirasti darbą Lietuvoje. Norint šį tikslą pasiekti būtina įgyti profesinę kvalifikaciją ir sociokultūrines kompetencijas, reikalingas darbo rinkoje.

Projekto veiklos apims aktualias temas: Lietuvos kultūros pažinimas per tautinį šokį – pasitelkiant Lietuvos tautinius šokius tikslinės grupės atstovai bus supažindinami su Lietuvos kultūra, skatinami bendrauti lietuvių kalba tarpusavyje ir su lietuviais; Lietuvos kultūros pažinimas Lietuvos liaudies buities muziejuje – numatoma išvyka į Lietuvos liaudies buities muziejų; informavimas ir tarpininkavimas gaunant socialines paslaugas – teikiamos nuolatinės konsultacijos ir tarpininkavimas jas gaunant; profesinės karjeros planavimas – mokymai, kurių tikslas – sudaryti tikslinės grupės asmenims galimybes įgyti žinių bei įgūdžių, reikalingų sėkmingai integracijai į darbo rinką, Lietuvos visuomenę bei formuoti pilietines vertybines nuostatas; savanorystė – mokymai, skatinantys savanorišką veiklą; bendradarbiavimas ir informacijos sklaida – vieša diskusija miesto renginio metu ir 9 TV laidos, skirtos pristatyti sėkmingas pabėgėlių ir kitataučių bei jų šeimos narių integracijos į visuomenę ir darbo rinką istorijas.

Projekto „Gyvenu LT“ tikslas – palengvinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų pabėgėlių ir kitataučių integraciją į bendruomenę ir darbo rinką.

Projekto veiklose dalyvaus dalyviai – 40 tikslinės grupės asmenų.  savanoriai – 6 asm.

Projekto tikslinė grupė (toliau TG) – darbingi  pabėgėliai bei kitataučiai ir jų šeimos nariai, kurie dėl savo esamos situacijos patiria socialinę atskirtį. Projekto veiklose gali dalyvauti TG asmenys ir jų šeimos nariai savitarpio pagalbos, sėkmingos integracijos užtikrinimui.

Projektas įgyvendinamas 2019-01-02 – 2022-01-02.

Projekto partneriai: Tautinių šokių klubas „Vajaunas“, UAB „Šiaulių apskrities televizija“, Socialinės integracijos centras.

Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų, LR valstybės biudžeto, Šiaulių miesto savivaldybės ir privačiomis lėšomis.

#ProjektasGyvenuLT #GyvenuLT  

 


PROJEKTO NAUJIENOS


2019-06-19 | UKRAINIEČIŲ ASOCIACIJOS „KARPATAI“ RENGINYS

Birželio 15 dieną, Žaliūkių malūno sodyboje vyko Ukrainiečių asociacijos „KARPATAI“  organizuotas renginys, kuriame dalyvavo kolektyvai iš Šiaulių, Klaipėdos, Kauno, Jelgavos ir Baltarusijos. Renginyje savo pasirodymu džiugino ir projekto „GyvenuLT“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-04-0008) partneriai liaudiškų šokių kolektyvas „Vajaunas“. Renginyje vyko įvairių liaudies amatų pristatymai, įvairios edukacinės ir meninės programos.


2019-03-28 | SUSITIKIMAS SU ESFA ATSTOVE

Šių metų kovo 28 d., Viešoji įstaiga „Nacionalinė regionų plėtros agentūra“ sulaukė svečių iš Europos socialinio fondo agentūros (ESFA).  Susitikimo metu aptarta projekto „Gyvenu LT“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-04-0008) eiga, etapai ir įsipareigojimai.

Džiaugiamės šiltu ir darbingu susitikimu !


2019-03- 22 | PASKYRA SOCIALINIAME TINKLE „FACEBOOK“

Draugaukime socialiniame tinkle Facebook ! Ten rasite projekto „Gyvenu LT“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-04-0008) naujienas ir informaciją apie mūsų vykdomą veiklą. Sekite mus socialinio tinklo paskyroje: https://www.facebook.com/Projektas-Gyvenu-LT-408239999722405/


2019-03-19 | PIRMASIS PROJEKTO „GYVENU LT“ PARTNERIŲ SUSITIKIMAS

Nacionalinėje regionų plėtros agentūroje vyko pirmasis projekto „Gyvenu LT“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-04-0008) partnerių susitikimas.

Kaip visuomenė priima kitataučius ir pabėgėlius? Su kokiais sunkumais susiduria kitataučiai? Kas svarbiausia integruojant kitataučius? Šiuos ir kitus klausimus aptarinėjo „Gyvenu LT“ partneriai iš Nacionalinės regionų plėtros agentūros, Socialinės integracijos centro, Šiaulių televizijos ir Liaudiškų šokių kolektyvo „Vajaunas“. Susitikimo metu partneriai aptarė savo įsipareigojimus bei atsakomybių sritis.

Džiaugiamės puikiu startu!

 

Reklama