Verslo platforma – HUB

Tai išskirtinė galimybė IDĖJAI realizuotis! Projektas „Verslo platforma-HUB“ skirtas verslumo geną turinčiam žmogui, kuris ieško bendraminčių ir nebijo kurti, svajoti ir svarbiausia norėti. Projekto tikslas – didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje sudarant palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai.
Tikslinė grupė – Šiaulių miesto darbingi gyventojai, jauno verslo subjektai.
Projekto dalyviams bus suteikta galimybė ne tik pasitikrinti savo idėją – ar ji perspektyvi, bet ir ją realizuoti. Verslumo iniciatyvų skatinimui bus organizuojami renginiai. Sukurtoje bendradarbystės erdvėje tikslinei grupei bus teikiama informacija, verslo konsultacijos. Išskirtina tai, kad gyventojų informavimas ir konsultavimas vyks ir atvirose Šiaulių m. erdvėse (bulvare, aikštėse ir kt.). Tikslinė grupė savanoriaus projekto veiklose. Ketinantys kurti verslus dalyvaus mentorystės sesijose, verslumo ugdymo mokymuose, verslo idėjų pristatyme. Ne mažiau 5 jauno verslo subjektai gaus paramą verslo pradžiai ar plėtrai.
Jaunam verslui atveriamos galimybės stiprinti bendradarbiavimą su partneriais, užmegzti naujus kontaktus, pristatyti produktus verslo ir pasiekimų parodos lankytojams, Lietuvos ir užsienio verslo įmonėms.
Viena su kita susijusios ir papildančios projekto veiklos atliepia Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos 2 tikslo 2.2. uždavinį „Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai“.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2020 rugsėjis – 2022 liepa.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo, LR valstybės biudžeto, Šiaulių miesto savivaldybės ir privačiomis lėšomis.

Kontaktai: tel. +370 607 79 707, el. paštas: verslas@nrda.lt