Jaunųjų smuikininkų akademija “Muzika kitaip: iššūkiai naujam šimtmečiui“

virsune

Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra kartu su partneriu Viešąja įstaiga Pojūčių akademija įgyvendina projektą Jaunųjų smuikininkų akademija ,,Muzika kitaip: iššūkiai naujam šimtmečiui“. Projekto tikslas – organizuojant vasaros poilsį jauniesiems smuikininkams praplėsti jų akiratį ir suvokimo spektrą per asmenybių sėkmės istorijas bei sudaryti galimybę įgyti smuikavimo praktikos perimant patyrusių žymių smuikininkų patirtį. Projekto metu skatinama 8 – 15 metų vaikų kūrybinė veikla, sukuriamos sąlygos vaikų saviraiškai, lavinamas gebėjimas kritiškai mąstyti bei orientuotis dinamiškoje visuomenėje. Pagrindinė projekto veikla numatoma 2018 m. rugpjūčio mėn. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 birželis – lapkritis.
Projektą finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė.