MIESTO ATELJĖ

Be pavadinimo

„Miesto ateljė“ – tai inovatyvus projektas – Šiaulių miesto pėsčiųjų bulvare įkuriama erdvė, kurioje sudaromos sąlygos socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams ir jų šeimos nariams ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene ir tarpusavyje, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį bei sėkmingai integruotis į darbo rinką. „Miesto ateljė“ taps inovatyvia vieta inicijuojama bendruomenės veiklų, skirtų mažinti gyventojų esamą socialinę atskirtį, teikiant bendrąsias socialines ir kitas reikalingas paslaugas (darbinių įgūdžių ugdymo ir pan.). „Miesto ateljė“ tarpusavyje suderina inovatyvias, kompleksiškas ir integruojančias aukštesnius poreikius tenkinančias paslaugas, kurios užkerta kelią individo, šeimos, bendruomenės įvairioms socialinėms problemoms, užtikrina visuomenės socialinį saugumą, sudaro prielaidas įgyti/atnaujinti darbinius įgūdžius darbo vietoje, kurti socialinę gerovę.

Projekto tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas šeimų socialinių kompetencijų ugdymui, gebėjimui prisitaikyti visuomenėje, veiksmingai (re)integruotis į darbo rinką, įveikti kasdieninio gyvenimo iššūkius.
Šis inovatyvus projektas prisidės prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo.

Projektą finansuoja: Europos socialinio fondo agentūra ir Šiaulių miesto savivaldybė.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2018 rugpjūtis – 2022 liepa.


2018-09-27 | NETRUKUS DURIS ATVERS “MIESTO ATELJĖ“

Artimiausiu metu Šiaulių miesto pėsčiųjų bulvare duris atvers „Miesto ateljė“. Tai kūrybinė erdvė, kurioje socialinę atskirtį patiriantys darbingi gyventojai ir jų šeimos nariai ugdys ir stiprins socialinius gebėjimus, darbinius įgūdžius, kuriuos pritaikys integruojantis į darbo rinką bei visuomeninį gyvenimą.

pasiruosimas.jpg