Praktinių įgūdžių artelė

viesinimo logo

Gyventojų užimtumas ir ekonominis aktyvumas yra viena pagrindinių ekonominės gerovės ir plėtros prielaidų. Viena iš ypač jautrių grupių dėl greito atotrūkio nuo darbo rinkos – tėvai, auginantys vaikus iki 3 m. Kai kuriems tėvams pavyksta greitai grįžti į darbo rinką, tačiau didžiajai daliai mažas pajamas gaunančių asmenų yra grėsmė dėl prarastų darbinių įgūdžių netekti savo darbo vietos. Grįžtantys į darbo rinką po motinystės/tėvystės atostogų susiduria su problemomis dėl vaiko priežiūros paslaugų trūkumo. Pradinių klasių tėvai turi sunkumų prisiderinti prie darbo grafiko – mokyklose nėra pakankamų sąlygų mokiniams pasilikti mokykloje po pamokų (mokamos popamokinės grupės, būreliai). Vaikų priežiūros paslaugų teikimas suteiks galimybę motinystės/tėvystės atostogose esančių asmenų sėkmingai integracijai/grįžimui į darbo rinką – dirbti visą darbo dieną ir taip lengviau gauti darbą.

Projekto tikslas – pagerinti bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų padėtį darbo rinkoje įgyvendinant jų užimtumui didinti skirtas iniciatyvas.

Projekto „Praktinių įgūdžių artelė“ ((Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0050) įgyvendinimo metu bus suteikiamos galimybės bedarbiams ir ekonomiškai neaktyviems asmenims:

  • įgyti verslumo įgūdžių (30 asm.);
  • įgyti darbinių įgūdžių per neformalųjį švietimą, kuris bus vykdomas trimis formomis: pameistrystė (20 asm.), neformalus profesinis mokymas (10 asm.), praktinių įgūdžių įgijimas darbo vietoje (10 asm.);
  • „pasimatuoti“ pageidaujamą darbą – praktinių įgūdžių įgijimas darbo vietoje dirbant visą darbo dieną (10 asm.);
  • teikiama informacija, konsultacijos, tarpininkavimas ar kita pagalba tikslinės grupės asmenims įdarbinant, įtraukiant į neformalųjį švietimą, praktikos atlikimą, visuomeninę veiklą (40 asm.).
  • Diskusija „Vienos dienos darbo galimybės Lietuvoje“, skirta aptarti idėjos – vienos dienos darbas – įgyvendinimo galimybės Lietuvoje.

Sudarant sąlygas tikslinės grupės asmenims dalyvauti projekto veiklose užtikrinama vaikų priežiūra visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Projektas įgyvendinamas 2019-10-03 – 2022-10-02.

Projekto partneriai: Šiaulių pramonininkų asociacija, Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras, Asociacija “Ekosistemų apsaugos centras“.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo, LR valstybės biudžeto, Šiaulių miesto savivaldybės ir privačiomis lėšomis.

Už projektą atsakinga 

Daiva Klimienė, IT konsultantė, Tel. +370 607 79 707, El. paštas: inovacijos@nrda.lt


PROJEKTO NAUJIENOS

2022-03-14| PRASIDĖJO NEFORMALŪS PROFESINIAI MOKYMAI

Projekto partneris VšĮ Šaulių darbo rinkos mokymo centras pradėjo konditerijos gaminių iš mielinės tešlos neformalius profesinius mokymus. Mokymai truks iki 2022-05-31.

Kepejos1 


2020-12-08| PROJEKTO „PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ARTELĖ“ DALYVĖS ĮSPŪDŽIAI

Gabrielė Jonaitytė – jauna perspektyvi mergina, kuri atvyko pas mus konsultacijai siekdama „pasimatuoti“ profesiją, įgyti naujų žinių. Gabrielė du mėnesius atliko savanorišką praktiką dalyvaudama projekte „Praktinių įgūdžių artelė“ ir  įgijo profesinių įgūdžių darbo vietoje.

Projekto „Praktinių įgūdžių artelė“ tikslas – pagerinti bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų padėtį darbo rinkoje įgyvendinant jų užimtumui didinti skirtas iniciatyvas. Projektas tiesiogiai nukreiptas į šiauliečių profesinių įgūdžių tobulinimą ir specifinių kompetencijų ugdymą bei sąlygų sudarymą įmonėms ugdyti potencialius darbuotojus, jiems suteikti būtinų darbinių įgūdžių ir pasinaudoti galimybę juos įdarbinti. Taip pat prisideda prie neaktyvių bei socialinę atskirtį patiriančių asmenų užimtumo didinimo.

Kviečiame skaityti Gabrielės įspūdžius atrandant projektą „Praktinių įgūdžių artelė“ ir išbandant projekto veiklas !

Iš kur sužinojote apie VšĮ Nacionalinę regionų plėtros agentūrą? Kas paskatino dalyvauti projekte „Praktinių įgūdžių artelė“?

Apie VšĮ Nacionalinę regionų plėtros agentūrą sužinojau prieš keletą metų iš savo tetos. Laikui bėgant sužinojau, kad agentūra organizuoja daug įvairiausių įdomių mokymų ir užsiėmimų. Tuomet man buvo pasiūlyta sudalyvauti Jūsų organizuojamoje neformaliojo švietimo programoje „Galios suteikiantis kalbėjimas: oratorystė jaunimui“, iš kurios pasisėmiau be galo daug naudingų dalykų. Po šitos programos dalyvavau dar keliuose užsiėmimuose, apie projektus sužinodavau iš socialinės medijos ir taip pat gaudavau pasiūlymus iš agentūros vienur ar kitur sudalyvauti. Ne išimtis buvo ir projektas „Praktinių įgūdžių artelė. Sužinojusi apie šį projektą atvykau pasidomėti, kaip viskas vyksta ir ilgai nedvejojusi pasirašiau savanoriškos praktikos sutartį, nes tai man atrodė kaip labai puiki galimybė įgyti žinių ir susiformuoti naujų įgūdžių, kurie be abejonės man pravers ateityje.

Kur atlikote savanorišką praktiką? 

Savanorišką praktiką atlikau Asociacijoje „Socialinės integracijos centras“, kurio paskirtis yra mažinti socialinę atskirtį visuomenėje, inicijuoti bendradarbiavimą. Niekad prieš tai nebuvau apie jį girdėjusi, bet tai dar labiau paskatino mano smalsumą pasidomėti. Asociacija „Socialinės integracijos centras“ vykdo daug veiklų: vykdomi įvairūs projektai, mokymai, skatina integracijos procesus bei tarptautinį bendravimą.

Papasakokite apie savo darbo dieną savanoriškos praktikos metu. Kokiomis veiklomis teko užsiimti?

Šios savanoriškos veiklos darbotvarkė nebuvo monotoniška, kasdien atlikdavau vis skirtingus darbus ar pateiktas užduotis, pamačiau kaip viskas vyksta įstaigos viduje. Ne kartą teko važiuoti į organizuojamus mokymus ar projektus, stebėti visą darbo eigą, teko ir susipažinti su svarbiais įmonės dokumentais, jų sudarymo subtilybėmis. Taip pat pamačiau kaip vyksta būsimų projektų idėjų generavimas, susipažinau su įvairiausiais projektų aprašais ir dokumentų formomis, taip pat turėjau konsultacijas su įstaigos psichologe, kurios man buvo be galo naudingos. Atlikau savęs pažinimo užduotis, man buvo atsakyta į visus man rūpimus klausimus.

Kas Jums labiausiai patiko atliekant savanorišką praktiką?

Negalėčiau išskirti, kas atliekant šią praktiką man patiko labiausia, nes visa šioje įstaigoje įgyta patirtis yra tiesiog neįkainojama. Visos patirtys buvo naudingos ir tikrai labai įdomios, todėl, manau, kad visa šita sukaupta patirtis man tikrai pravers ateityje.

Kokią naudą Jums suteikė ši patirtis?

Ši patirtis man labai naudinga ieškant darbo ar srities, kurioje norėčiau save matyti ateityje. Taip pat man labai naudingos šio projekto metu užmegztos pažintys su įvairiais žmonėmis, kurie be galo myli savo darbą.

Kaip manote, ar atlikta savanoriška praktika Jums pravers ateityje ieškant darbo?

Savanoriška praktika man  pravers ieškantis darbo. Ir ne tik dėl to, kad mano gyvenimo aprašyme atsiras papildomas laukelis, jog atlikau praktiką įstaigoje, bet ir todėl, kad atliekant šią praktiką susiformavo naujų įgūdžių, kurių dėka  jaučiuosi labiau savimi pasitikinti, kas tikrai man pravers darbo pokalbio metu.

Ar pakartotumėte šią patirtį? Ko palinkėtumėte kitiems, svarstantiems apie dalyvavimą projekte „Praktinių įgūdžių artelė“?

Tokią patirtį tikrai pakartočiau ir manau, kad ne kartą. Visas naujų žinių bagažas, pasikartosiu, yra neįkainojamas. Kiekviena minutė praleista atliekant praktiką man buvo labai vertinga. Šiuo metu jaučiuosi išaugusi kaip asmenybė, atradusi naujų savo savybių, išmokusi be galo daug dalykų. O žmonėms, kurie dar tik svarsto ar kada svarstys tokią galimybę sudalyvauti šiame projekte norėčiau pasakyti, kad nepraleiskite tokios progos, imkite iš gyvenimo visokias patirtis, ypač tokias kaip ši, nes ji labai vertinga! Taip pat linkiu didžiausios sėkmės ir puikių akimirkų!

Dėkojame Gabrielei pasidalinus savo patirtimi projekte ir linkime sėkmės, bei nenustoti tobulėti, neprarasti smalsumo ir optimizmo.

Ieškai savęs? Nori išbandyti savo jėgas ir mesti sau iššūkį? Domina neatrastos profesijų platumos? Nori dalyvauti projekte ? Drąsiai rašyk el. p. inovacijos@nrda.lt


2020-11-30| PROJEKTO „PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ARTELĖ“ KONSULTACIJOS

125873659_1364963307171277_4406719767957459550_nNors karantinas vis labiau stabdo šalį ir mūsų darbus, tačiau projekto „Praktinių įgūdžių artelė“ konsultacijos nesustoja! Individualios nuotolinės konsultacijos metu kartu su psichologe kalbama visais žmogui rūpimais klausimais: karjera, savęs pažinimas, savęs įvertinimas, stipriosios bei tobulintinos pusės, norai bei galimybės. Džiaugiamės nesustojusiomis konsultacijomis bei mūsų dalyvių tobulėjimu!

 


2019-10-03| Projektas „Praktinių įgūdžių artelė“

image descriptionViešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra ir kartu su partneriais pradeda įgyvendinti naują projektą „Praktinių įgūdžių artelė“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0050)! Projekto įgyvendinimo metu bus suteikiamos galimybės įgyti verslumo įgūdžių, darbinių įgūdžių per neformalųjį švietimą, teikiama informacija, konsultacijos, tarpininkavimas ar kita pagalba tikslinės grupės asmenims įdarbinant, įtraukiant į neformalųjį švietimą, praktikos atlikimą bei visuomeninę veiklą.

 

 

%d bloggers like this: