REGIONŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ SKYRIUS

Tel. +370 607 79 707
ikona regionu
El. paštas: inovacijos@nrda.lt


Regionų tyrimų ir inovacijų skyrius (RTIS) teikia įvairias paslaugas įmonėms ir organizacijoms vykdant taikomuosius tarpdisciplininius regionų socialinės, kultūrinės, ekonominės ir politinės plėtros tyrimus, rengiant ir įgyvendinant nacionalinius ir tarptautinius projektus, teikia konsultacijas regionų tyrimų ir inovacijų srityse.

Mūsų komanda yra įgijusi 10 metų patirtį rengiant ir įgyvendinant nacionalinius ir tarptautinius projektus. Komandos narių profesionalumas, atsakomybė, kompetentingumas leido sėkmingai parengti ir įgyvendinti daugiau nei 50 ES struktūrinių fondų, Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo abipus sienos programos, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų, Mokymosi visą gyvenimą programos, Framework ir kt. programų remiamų projektų.
Regionų tyrimų ir inovacijų skyriaus teikiamos paslaugos:

 • Tyrimai, galimybių studijos, investiciniai projektai;
 • Projektų rengimas;
 • Projektų administravimas;
 • Projektų viešinimas;
 • Mokymai, seminarai, konferencijos ir kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimas ir vedimas;
 • Rizikos vertinimas;
 • Partnerių užsienyje paieška ir atstovavimas

Teikiamos paslaugos:

 • Tyrimai, studijos, investiciniai, verslo plėtros projektai;

(verslo planų rengimas, įmonės veiklos finansinės analizės, galimybių studijų rengimas, taikomųjų tarpdisciplininių regionų socialinės, kultūrinės, ekonominės ir politinės plėtros tyrimų rengimas, rinkos tyrimų ir rinkodaros planų rengimas.)

 • Projektų rengimas;

(konsultacijos projekto rengimo metu, tinkamų finansinių šaltinių parengimas, projekto partnerių suradimas įgyvendinimui (klientui pageidaujant), paraiškų ir dokumentacijos tvarkymas ES fondų (ERDF, Kaimynystės programų, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų, Horinon 2020 ir kt.) finansavimui gauti).

 • Projektų valdymas ir administravimas;

(pirkimų dokumentacijos rengimas, konsultavimas visais procedūriniais pirkimų klausimais, tarpinių ir galutinių projekto ataskaitų bei mokėjimo prašymų rengimas, projekto išlaidų tinkamumo klausimų konsultacijos, projekto viešinimo veiklos, užsakovo atstovavimas ES paramos lėšų administruojančioje įstaigoje).

 • Mokymai, seminarai, konferencijos ir kvalifikacijos kėlimo kursai;

(atliekama mokymų poreikio analizė, sudaromos mokymų programos, suformuojamas mokymų turinys ir parengiama mokymų medžiaga atsižvelgiant į konkrečios įmonės/organizacijos veiklos specifiką ir jai aktualias problemas, vidinių, išorinių ir tęstinių mokymų organizavimas, mokymų įvertinimas).

%d bloggers like this: