SAUGUS UOSTAS

SU virsusSaugus uostas – tai prevencinio pobūdžio projektas, kurio metu didelis dėmesys skirtas tinkamai formuoti jaunimo sveikos asmenybės vystymosi vertybes įtraukiant jų tėvus, ugdymo įstaigas ir kitus bendruomenės narius. Projekto laikotarpiu organizuojamos atviros diskusijos tėvams, pedagogams, administracijos darbuotojams, popietės jaunimui ,,Renkuosi sąmoningai“, mokymai ,,Jaunimo socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas įtvirtinant pozityvią saviraišką“ ir aktyvus užimtumas jaunimui ,,Atskleisk save sporte“. Projekto aktyvių veiklų idėja perimta iš Norvegų, 2015 m. spalio mėn. kartu su Socialinės integracijos centru (projekto partneriu) lankantis Trondheim savivaldybės darbo ir kompetencijų centre „Stavne“. Norvegų geroji patirtis parodė, kad mokymai sporto klubuose ir kitose netradicinėse vietose pozityviai nuteikia jaunimą mokymuisi, saviraiškai, aktyviai veiklai, savanorystei.

Projektą remia: Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas.
Projekto vykdymo laikotarpis: 2016 spalis – 2017 rugsėjis.


2017-09-27 │ PROJEKTO ,,SAUGUS UOSTAS“ PABAIGA

Mokymai jaunimui ,,Renkuosi sąmoningai“ užbaigė prevencinio projekto, prasidėjusio 2016 metais rugsėjo mėnesį, veiklas. Paskutinieji mokymai su lektore, karjeros konsultante Diana Armaliene, sukvietė didelį būrį Šiaulių Stasio Šalkauskio mokinių. Mokiniai aktyviai diskutavo apie gyvenime iškylančius iššūkius, pasirinkimo galimybes, analizavo gyvenimiškas situacijas, kurios iššaukia tiek teigiamų, tiek neigiamų gyvenimo pokyčių. Lektorė, karjeros konsultantė akcentavo, kad viskas priklauso nuo mūsų  pačių: mūsų minčių, elgesio ir užsibrėžtų tikslų, tad labai svarbu kontroliuoti savo įpročius, nuolat semtis motyvacijos ir apgalvotai žengti savo tikslo link.

Visus metus aktyviai vykdytų prevencinio projekto ,,Saugus uostas“ veikomis buvo siekiama formuoti jaunimo sveikos asmenybės vystymosi vertybes įtraukiant jų tėvus, ugdymo įstaigas ir kitus bendruomenės narius. Projekto metu mokymuose, diskusijose, paskaitose dalyvavę jaunuoliai, jų tėvai bei mokytojai identifikavo savo stiprybes ir kliūtis asmenybėje, formuojančias naują požiūrį į sveiką gyvenseną, stiprino sąmoningumą alkoholio vartojimo prevencijos srityje, ugdė savo teigiamų emocijų raišką sprendžiant vidinius konfliktus. Projekte taikomi netradiciniai mokymosi metodai, kuomet jaunimo socialinis pasitikėjimas, emocinių reakcijų įsisąmoninimas ir valdymas, bendravimo įgūdžiai bei atsakingumas įtvirtinami per sporto šakas. Jaunuoliai savo ištvermę ir įgytas žinias užtvirtino išbandydami sportinį šaudymą, grindų riedulį ir regbį.

Projekto metu naudotas mokymų metodas, kuomet mokomasi netradicinėje aplinkoje ir įgytos žinios užtvirtinamos išbandant aktyvias sporto šakas pasitvirtino. Todėl numatoma, kad tokio pobūdžio mokymai bus organizuojami ir tikimąsi, kad dar daugiau jaunimo, tėvų bei mokytojų įsijungs į šiuos mokymus, ir savo socialines savybes, pasitikėjimą, atsparumą ugdys kartu.


2017-09-20 │ ŽVILGSNIS IŠ VEIDRODŽIO

Psichologė Virginija Servutienė visus Šiaulių miesto bendruomenės narius, vaikų tėvus, mokytojus, administracijos darbuotojus, sukvietė į atvirą diskusiją, kurioje siekiama stiprinti pavyzdžio galios įtakojimą aktyvuojant sveikos gyvensenos ir alkoholio vartojimo prevencijos sritis. Pasak psichologės kitus įtakoti gali tik tas, kuris geba paveikti save, o savasties paieška pati aktualiausia. Mokymuose aktualizuojama ką galėtų keisti savyje mokytojai, tėvai, administracijos darbuotojai, kad perduotų jaunimui sveiko gyvenimo būdo sampratą, blaivaus gyvenimo privalumų suvokimą, kadangi efektyviausias asmenybės įtakojimas vyksta pavyzdžio galia.


2017-09-08 │ RENKUOSI SĄMONINGAI

Šiandieninėje visuomenėje vyrauja nuostata, kad alkoholio vartojimas – tai natūralus procesas, neatsiejamas nuo šiuolaikinės žmogaus gyvensenos ir, kad alkoholis žalą sukelia tik nedidelei grupei asocialių asmenų, kurie nesugeba kontroliuoti savo įpročių. Kaip žinoma, jaunas žmogus yra lengviausiai pažeidžiamas, linkęs pasiduoti kitų asmenų įtakai, priimti sprendimus greitai ir neapgalvotai. Norint, kad jaunimas taptų labiau atsakingas, mąstantis ir gebantis sąmoningai pasirinkti, svarbu užtikrinti reikalingą kiekį informacijos apie netinkamų sprendimų galimą žalą.

Šiaulių arenoje, jaunimo parodos ,,Tavo PIN kodas“ metu, buvo organizuojama prevencinio  projekto ,,Saugus uostas“, skirto formuoti jaunimo sveikos asmenybės vystymosi vertybes,  popietė jaunimui ,,Renkuosi sąmoningai“. Tai popietė, kurios metu yra plėtojamas jauno asmens sumanumo potencialas teisingai priimant sprendimus. Lektorė Diana Armalienė su jaunimu aptarė alkoholio daromą žalą ir jo poveikį jaunam žmogui, analizavo gyvenimiškas situacijas, kuriose ypač svarbus pasirinkimo momentas. Aktyviausi jaunimo popietės dalyviai apdovanoti simbolinėmis agentūros dovanėlėmis, kurios primins jaunuoliams apie dalyvavimą projekto ,,Saugus uostas“ jaunimo popietėje.


2017-06-21 │ AKTYVŪS PROJEKTO ,,SAUGUS UOSTAS“ MOKYMAI

Nepilnamečių laisvalaikio užimtumas, socialinių ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas yra viena iš svarbiausių sričių, turinčių įtakos jauno žmogaus elgesiui, pozityviai saviraiškai bei tobulėjimui. Todėl net vasaros metu vykdome projekto ,,Saugus uostas“ aktyvius mokymus jaunuoliams, kurių metu teoriniai mokymai ir aktyvus užimtumas derinami tarpusavyje.

Veiklų metu kartu ugdome pozityvų mąstymą, atsparumą išoriniam neigiamam spaudimui, mokomės priimti gyvenimo iššūkius ir galimybes. Karjeros specialiste Diana Armalienė mokymų metu akcentuoja karjeros kompetencijų svarbą, supažindina jaunuolius su gebėjimų įgijimo/tobulino būdų įvairove. Aktyviuose mokymuose dalyvaujantys jaunuoliai tobulina ne tik savo socialinius, emocinius  įgūdžius, bet ir atranda sporto šakas, kurios patampa jų laisvalaikio dalimi ir mokymams pasibaigus.


2017-05-29 │ AKTYVIŲ MOKYMŲ AKIMIRKOS

Filmukas iš balandžio 19 dienos, vykdytų projekto „Saugus uostas“ mokymų, kuriuose dalyvavo Šiaulių rajono Gruzdžių gimnazijos mokiniai. Mokymai vyko Nacionalinėjė regionų plėtros agentūroje, SM „Klevas“, šaudykloje. Mokymai vyko įgyvendinat projektą „Saugus uostas“, kurį remia Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas.


2017-04-24 │ NETRADICINIAI MOKYMAI

2016 m. rugsėjo mėn. VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra visoje Šiaulių apskrityje pradėjo vykdyti projektą ,,Saugus uostas“, kurį remia Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas. Tai prevencinis projektas, kurio metu didelis dėmesys skiriamas jauno žmogaus sveikos asmenybės vystymui ir vertybių formavimui. Vykdomas projektas apima ne tik teorinius mokymus, bet ir organizuoja aktyvius mokymus, kurių metu gebėjimas dirbti komandoje, atsakingumas, dėmesingumas ir požiūris į sveiką gyvenseną yra mokomas pasitelkiant aktyvias sporto šakas.

Antrą kartą rengiamuose aktyviuose mokymuose dalyvavo Šiaulių rajono Gruzdžių gimnazijos mokiniai. Kartu su lektore Diana Armalienė mokiniai analizavo save, aplinką, ugdė socialinius bei emocinius įgūdžius, analizavo įvairias gyvenimiškas situacijas. Lektorė Diana Armalienė sudomino susirinkusius savo pavyzdžiais, leido mokiniams atsiverti ir diskutuoti apie jiems svarbius bei rūpimus klausimus susijusius su jauno žmogaus efektyvumu, motyvacija ir pasirinkimais. Gimnazijos mokiniai mokymų metu turėjo galimybę išbandyti aktyvias sporto šakas: grindų riedulį, regbį -7 ir sportinį šaudymą. Šių sporto šakų pagalba buvo lavinamas mokinių dėmesingumas, susikalbėjimas su aplinkiniais, bendradarbiavimas bei ištvermė.

Džiaugiamės susirinkusiu jaunimu, kurie aktyviai dalyvavo mokymuose. Manome, kad tokie mokymai yra labai svarbūs kiekvieno jauno žmogaus lavinimo bei vystymosi procese. Leiskime jaunam žmogui pažinti aplinką ir save pasitelkiant ne tik standartinius mokymosi metodus. Būkime išradingi ir skatinkime jaunimą veikti ir kuo greičiau atrasti save bei savo gyvenimo kelią.


 

2017-04-24 │ NETRADICINIAI MOKYMAI

2016 m. rugsėjo mėn. VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra visoje Šiaulių apskrityje pradėjo vykdyti projektą ,,Saugus uostas“, kurį remia Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas. Tai prevencinis projektas, kurio metu didelis dėmesys skiriamas jauno žmogaus sveikos asmenybės vystymui ir vertybių formavimui. Vykdomas projektas apima ne tik teorinius mokymus, bet ir organizuoja aktyvius mokymus, kurių metu gebėjimas dirbti komandoje, atsakingumas, dėmesingumas ir požiūris į sveiką gyvenseną yra mokomas pasitelkiant aktyvias sporto šakas.

Antrą kartą rengiamuose aktyviuose mokymuose dalyvavo Šiaulių rajono Gruzdžių gimnazijos mokiniai. Kartu su lektore Diana Armalienė mokiniai analizavo save, aplinką, ugdė socialinius bei emocinius įgūdžius, analizavo įvairias gyvenimiškas situacijas. Lektorė Diana Armalienė sudomino susirinkusius savo pavyzdžiais, leido mokiniams atsiverti ir diskutuoti apie jiems svarbius bei rūpimus klausimus susijusius su jauno žmogaus efektyvumu, motyvacija ir pasirinkimais. Gimnazijos mokiniai mokymų metu turėjo galimybę išbandyti aktyvias sporto šakas: grindų riedulį, regbį -7 ir sportinį šaudymą. Šių sporto šakų pagalba buvo lavinamas mokinių dėmesingumas, susikalbėjimas su aplinkiniais, bendradarbiavimas bei ištvermė.

Džiaugiamės susirinkusiu jaunimu, kurie aktyviai dalyvavo mokymuose. Manome, kad tokie mokymai yra labai svarbūs kiekvieno jauno žmogaus lavinimo bei vystymosi procese. Leiskime jaunam žmogui pažinti aplinką ir save pasitelkiant ne tik standartinius mokymosi metodus. Būkime išradingi ir skatinkime jaunimą veikti ir kuo greičiau atrasti save bei savo gyvenimo kelią.


2017-03-24 │ JAUNIMO MOKYMAI KUŽIUOSE

Šiuolaikinėje visuomenėje ypač tarp jaunų asmenų, vyrauja nuostata, kad alkoholio vartojimas – tai natūralus procesas, neatsiejamas nuo žmogaus gyvensenos, padedantis atsipalaiduoti ir pamiršti rūpesčius. Yra tikima, kad alkoholio vartojimas gali sukelti žalą tik nedidelei grupei asmenų, kurie nesugeba kontroliuoti savo įpročių bei norų. Todėl, ne visada jaunas žmogus priima tinkamą sprendimą ir piknaudžiauja alkoholio vartojimu bei kitomis sveikatai pavojingomis medžiagomis.

Kovo 23 dieną, Kužių miestelio mokykloje Kužių mokykloje vyko projekto ,,Saugus uostas“ renginys ,,Renkuosi sąmoningai“, skirtas Šiaulių miesto bei rajono jaunuoliams (16 – 20 m.). Būtent šio renginio tikslas – plėtoti jauno žmogaus sumanumo potencialą teisingai priimant sprendimus. Su jaunimu buvo aptarta ne tik alkoholio žala organizmui, tačiau diskutavome kaip tinkamai pasirinkti karjeros kelią, kokios kliūtys atsiranda norint tapti profesionalu.


2016-12-27│ AKTYVŪS MOKYMAI JAUNIMUI

,,Kiekviena gyvenimo akimirka yra naujo pradžia… Kiekviena mūsų mintis kuria ateitį” (Louise L. Hay.) Šiandieninio žmogaus gyvenimas priklauso nuo pasirinkimų, minčių, elgesio ir jį supančios aplinkos. Tam, kad užsitikrintume gerovę, sėkmingai adaptuotumėmes aplinkoje labai svarbu kuo anksčiau pažinti save, atskleisti savo gebėjimus ir tobulinti socialinius įgūdžius.

VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra vykdo projektą ,,Saugus uostas“, kurį finansuoja Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas. Šiame projekte didelis dėmesys skiriamas jauno žmogaus vertybių formavimui, socialinių įgūdžių vystymuisi ir tarpusavio bendradarbiavimo skatinimui. Siekiant šių tikslų Šiauliuose buvo suorganizuoti aktyvūs trijų dienų mokymai „Jaunimo socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas įtvirtinant pozityvią saviraišką“. Mokymuose dalyvavo 16-20 metų jaunuoliai. Mokymų metu pasitelkiant edukacines priemones, savęs pažinimo testus buvo stiprinamas jaunuolių socialinis pasitikėjimas, ugdomos socialinės ir karjeros kompetencijos bei emocinių reakcijų valdymas, dėmesingumas.

Šie suorganizuoti mokymai apėmė ne tik teorines paskaitas, diskusijas, savęs įsivertinimo metodus, tačiau socialiniai įgūdžiai, tarpusavio bendradarbiavimas, dėmesingumas, požiūris į aplinką buvo formuojami pasitelkiant netradicines sporto šakas. Šiaulių sporto mokyklos ,,Klevas“ treneris Vytautas Kalinauskas jaunuoliams pristatė aktyvią sporto šaką regbis-7, supažindino su atsiradimo istorija, taisyklėmis bei pravedė treniruotę. Tai Lietuvoje labai populiari kontaktinė sporto šaka, kuri reikalauja žaidėjų bendradarbiavimo, susikaupimo ir dėmesingumo. Kita sporto šaka, kurią jaunuoliai išbandė sporto mokyklos ,,Klevas“ stadione – žolės riedulys. Treneris Vaidotas Vaičeliūnas supažindino ne tik su žolės rieduliu, bet ir suorganizavo florbolo ( grindų riedulio) treniruotę Kane‘s arenoje. Taip pat, jaunuoliai turėjo galimybę išbandyti ir ne tokią aktyvią, bet didelio susikaupimo reikalaujančią olimpinę sporto šaką – sportinį šaudymą. Šis, susikaupimo, dėmesingumo ir taiklumo reikalaujantis užsiėmimas vyko sporto rūmuose ,,Šiauliai“.

Tikimės, kad ateityje organizuojami aktyvūs mokymai sulauks dar daugiau susidomėjimo, kadangi tai užtikrina ne tik efektyvų, įdomų laisvalaikio praleidimą, bet ir pozityvaus mąstymo bei atsparumo išoriniam neigiamam spaudimui ugdymą. Tokie mokymai skatina jauno žmogaus saviraišką, domėjimąsi aktyvia veikla, savanoryste.

uosto partneriai


2016-11-30 │ SUSITIKIMAS SPORTO MOKYKLOJE ,,KLEVAS“

Šiaulių sporto mokyklos ,,Klevas“ direktorius Svajūnas Mikalčius ir mokyklos instruktorė-metodininkė Irina Dildienė šiltai priemė agentūros direktorę Aidą Adeikienę ir karjeros konsultantę Dianą Armalienę aptarti vykdomo inotyvaus projekto ,,Saugus uostas“ bendradarbiavimo. Susitikime aptartos aktyvių mokymų galimybės sporto mokykloje ,,Klevas“. Rengiamuose mokymuose bus ugdomi jaunuolių socialiniai, emociniai, karjeros projektavimo įgūdžiai bei pozityvus mąstymas. Užsiėmimus vykstančius auditorijoje keis aktyvūs mokymai stadione. Mokymuose dalyvaujantys jaunuoliai turės galimybę išbandyti regbį-7 ir žolės riedulio sporto šakas. Treniruotes jiems ves profesionalūs sporto mokyklos ,,Klevas“ sportininkai.

sporto mokykla2

Sporto mokyklos atstovai mielai sutiko prisidėti prie jaunuolių užimtumo vykdymo, sveikos gyvensenos formavimo. Pritarė idėjai skatinti mokymų dalyvius tęsti laisvalaikio praleidimą sporto klube ,,Klevas“, jame savanoriauti ir kviestis draugus į organizuojamas sporto varžybas.

 


2016-11-29 │ SUSITIKIMAS SU PROJEKTO ,,SAUGUS UOSTAS“ PARTNERIAIS

Nacionalinės regionų plėtros agentūros atstovai šiandien susitiko su projekto ,,Saugus uostas“ vienu iš partnerių Šiaulių apygardos probacijos tarnyba, kuriai susitikime atstovavo Probacijos skyriaus viršininkė Renata Žymantienė. Susitikimo metu agentūros atstovai pristatė planuojamus aktyvius mokymus skirtus jaunimui, buvo derinama mokymų programa bei numatomas galimas mokymų laikas, kuriuose galėtų dalyvauti probacijos priežiūroje esantys jaunuoliai. Džiaugiamės turėdami tokius puikius projekto ,,Saugus uostas“ partnerius, kurie noriai prisideda prie projekto veiklų įgyvendinimo.

SONY DSC


2016-11-23 │ PROJEKTO „SAUGUS UOSTAS“ RENGINYS

Šiandieninėje visuomenėje žmogui yra siūloma be galo daug įvairių paslaugų, prekių, pramogų. Ne visada siūlomos pramogos, paslaugos yra naudingos ir tinkamos sveiko organizmo vystymuisi. Tarp galybės pasiūlymų ypač sunku jaunam žmogui išlikti sąmoningam ir tinkamai pasirinkti. Dėl šios priežasties buvo surengtas pirmasis projekto ,,Saugus uostas“ prevencinis renginys jaunimui ,,Renkuosi sąmoningai“. Renginio tikslas – plėtoti jauno asmens sumanumo potencialą teisingai priimant sprendimus. Paskaitą apie sąmoningus pasirinkimus turėjo galimybę išklausyti ir pasisemti žinių Šiaulių universiteto gimnazijos mokiniai.


2016-09-01 │ PROJEKTO „SAUGUS UOSTAS“ RENGINYS

2016 m. rugsėjo mėn. VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra visoje Šiaulių apskrityje pradeda vykdyti projektą ,,Saugus uostas“, kurį remia Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas. Tai prevencinis projektas, kurio metu didelis dėmesys bus skirtas tinkamai formuoti jaunimo sveikos asmenybės vystymosi vertybes įtraukiant jų tėvus, ugdymo įstaigas ir kitus bendruomenės narius.

Uostas logo

Siekiant optimalaus ir kompleksinio rezultato projektas apims įvairias veiklas, tokias kaip alkoholio vartojimo prevencinę dieną, kurią ves psichologai, Šiaulių miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai. Prevencinės dienos renginiuose bus siekiama įgalinti pozityvų socialinės realybės suvokimą alkoholio vartojimo ir sveikos gyvensenos srityse.

Taip pat planuojami aktyvūs mokymai jaunimui, kurių metu jaunas žmogus savo laisvalaikį praleis užsiimdamas netradiciniu sportu (regbiu, žolės rituliu, sportiniu šaudymu) ir taip mokysis siekti efektyvių pokyčių asmenybės tobulėjime ir pozityvioje socializacijoje.


 

%d bloggers like this: