Šiandienos kompetencijos ateities verslui. Įkvėpk! Dalinkis! Skatink!

Be pavadinimofff

„Šiandienos kompetencijos ateities verslui. Įkvėpk! Dalinkis! Skatink!“ (2004-LT0009-TES-2NOR-02-035) – tai paprojektis skirtas stiprinti socialinę partnerystę verslumo skatinime ir didinti profesinio mokymo įstaigų pedagoginio personalo kompetencijas ugdyti besimokančiųjų verslumą, verslininkiškumo savybes. Vykdomo paprojekčio tiesioginiai naudos gavėjai profesinio ugdymo įstaigų pedagogai (56 asmenys), netiesioginiai – profesinio ugdymo įstaigų ugdytiniai.  Paprojekčio metu pasitelkiant inovatyvius ir tradicinius metodus paprojektyje pedagogai profesinio mokymo įstaigose bus skatinami ugdyti moksleivių įgūdžius ir gebėjimus, reikalingus jiems ir kaip individams, ir kaip visuomenės nariams, parengti juos suaugusiųjų gyvenimui, kad geriau galėtų pasinaudoti jo galimybėmis, sugebėtų prisiimti atsakomybę bei mokėtų gyventi neužtikrintumo sąlygomis.

Paprojekčio pareiškėjas – Viešojį įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra.
Paprojekčio partneriai – Indre Ostfold regiono taryba (Norvegija) ir Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmai.

 


2010-10-29 │ SOCIALINĖS PARTNERYSTĖS VAIDMUO VERSLUMO SKATINIME

Straipsnis „Socianinės partnerystės vaidmuo verslumo skatinime“ 2010 m. spalio 29 d


2010-10-29 │ PAGRINDINĖS PAPROJEKČIO VEIKLOS IR PASIEKIMAI

  • Refleksija Delfi grupėje septynių Šiaulių, Telšių apskričių profesinių mokyklų pedagogams, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Viešosios įstaigos Nacionalinės regionų plėtros agentūros darbuotojams, verslo įmonių bei Norvegijos Indre Ostfold Regional Council atstovams. (3 d., iki 30 asmenų);
  •  Stažuotė Norvegijoje, (5 darbo dienos, 8 asm.);
  • Socialinių partnerių tinklo metodinis būrelis: strategijos sukūrimas, veiklų aprašas, metodikos ir metodų numatymas (4 susitikimai).

 


2010-10-29 │ MOKYMAI PROFESINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGAMS

  • Mokymo programa „Karjeros planavimas“(16 val., 14 asm.);
  • Mokymo programa „Verslumo įgūdžių ugdymas“ (16 val., 14 asm.);
  • Mokymo programa „Kūrybiškumo ugdymas“ (16 val., 14 asm.);
  • Mokymo programa „Savęs įtvirtinimo įgūdžiai“ (16 val., 14 asm.);
  • Praktika konkrečioje verslo įmonėje (5 d. d., 14 pedagogų);
  • Imitaciniai mokymai – verslo situacijos įmonėje kūrimas. (7 darbo dienos, iki 30 žmonių);
  • Baigiamoji Konferencija „Šiandienos kompetencijos ateities verslui. Įkvėpk! Dalinkis! Skatink!”– paprojekčio metu įgytos patirties sklaida.

%d bloggers like this: