Šiandienos kompetencijos ateities verslui. Įkvėpk! Dalinkis! Skatink


LIETUVOS RESPUBLIKOS IR NORVEGIJOS FINANSINIO MECHANIZMO SUBSIDIJŲ SCHEMA „PATIRTIES PERDAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO RYŠIŲ TARP VIETINIO, REGIONINIO IR EUROREGIONINIO LYGIO PARTNERIŲ LIETUVOJE IR NORVEGIJOJE STIPRINIMAS“

Paprojekto partneriai:
Viešojį įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra (pareiškėjas)
Indre Ostfold regiono taryba (Norvegija).
Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmai.

Paprojekčio įgyvendinimo sutarties Nr. 2004-LT0009-TES-2NOR-2-035


PAPROJEKČIO APRAŠYMAS

Dauguma profesinių rengimo įstaigų apsiriboja mokomaja praktika gamyboje, mokomosiomis išvykomis, pažintinėmis ekskursijomis į įmones, bendroves, ūkius. Stebimas skirtingas mokymo įstaigų gebėjimas uždirbti papildomų lėšų skatina pasvarstyti, ar mažiau versli profesinio mokymo įstaiga yra pajėgi kurti verslumo kultūrą, populiarinti verslininkystę? Teikiamu projektu sprendžiama problema – netolygi Šiaurės Lietuvos profesinio mokymo įstaigų kompetencija ugdyti besimokančiųjų verslumą. Visas verslumo ugdymas turi būti nukreiptas į galutinį rezultatą – išugdyti asmenybę, gebančią savarankiškai ir atsakingai veikti. Šiai problemai spręsti reikalinga atitinkama kompetencija. Todėl profesinio mokymo įstaigų pedagoginio personalo kompetencijos ugdymas turi būti viena iš prioritetinių krypčių, ugdant žmogiškuosius išteklius ateities verslui.

Tiesioginiai naudos gavėjai profesinio ugdymo įstaigų pedagogai (56 asmenys), netiesioginiai – profesinio ugdymo įstaigų ugdytiniai. Pasitelkiant inovatyvius ir tradicinius metodus paprojektyje pedagogai profesinio mokymo įstaigose bus skatinami ugdyti moksleivių įgūdžius ir gebėjimus, reikalingus jiems ir kaip individams, ir kaip visuomenės nariams, parengti juos suaugusiųjų gyvenimui, kad geriau galėtų pasinaudoti jo galimybėmis, sugebėtų prisiimti atsakomybę bei mokėtų gyventi neužtikrintumo sąlygomis.

Paprojekčio tikslas – stiprinti socialinę partnerystę verslumo skatinime ir didinti profesinio mokymo įstaigų pedagoginio personalo kompetencijas ugdyti besimokančiųjų verslumą, verslininkiškumo savybes.

Pagrindinės paprojekčio veiklos ir pasiekimai:
Refleksija Delfi grupėje septynių Šiaulių, Telšių apskričių profesinių mokyklų pedagogams, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Viešosios įstaigos Nacionalinės regionų plėtros agentūros darbuotojams, verslo įmonių bei Norvegijos Indre Ostfold Regional Council atstovams. (3 d. d., iki 30 asmenų);
Stažuotė Norvegijoje, (5 darbo dienos, 8 asm.);
Socialinių partnerių tinklo metodinis būrelis: strategijos sukūrimas, veiklų aprašas, metodikos ir metodų numatymas (4 susitikimai).

  • Mokymai profesinio ugdymo įstaigų pedagogams – mokymo programa „Karjeros planavimas“(16 val., 14 asm.);
  • Mokymo programa „Verslumo įgūdžių ugdymas“ (16 val., 14 asm.);
  • Mokymo programa „Kūrybiškumo ugdymas“ (16 val., 14 asm.);
  • Mokymo programa „Savęs įtvirtinimo įgūdžiai“ (16 val., 14 asm.);
  • Praktiniai užsiėmimai: praktika konkrečioje verslo įmonėje (5 d. d., 14 pedagogų).
  • Imitaciniai mokymai – verslo situacijos įmonėje kūrimas. (7 darbo dienos, iki 30 žmonių).

Baigiamoji Konferencija „Šiandienos kompetencijos ateities verslui. Įkvėpk! Dalinkis! Skatink!” – paprojekčio metu įgytos patirties sklaida. Leidinys, kuriame pateikiama visa paprojekčio metu įgyta geroji patirtis.

Straipsnis „Socianinės partnerystės vaidmuo verslumo skatinime“ 2010 m. spalio 29 d.


%d bloggers like this: