Teikiamos paslaugos

AGENTŪROS TEIKIAMOS PASLAUGOS PRIVAČIAM IR VIEŠAJAM SEKTORIUI

Konsultacijos apie fondų, programų bei kitų finansinių mechanizmų teikiamą paramą bei galimybes.

Projektų rengimas:

 • Projekto idėjos identifikavimas,
 • Projekto paraiškos parengimas,
 • Projekto paraiškos korekcijos paraiškos vertinimo eigoje.

Projektų administravimas:

 • Finansinių ir veiklos ataskaitų rengimas,
 • Projekto įgyvendinimo plano rengimas,
 • Biudžeto, pirkimų plano, veiklų grafiko keitimo parengimas ir derinimas,
 • Veiklų vykdymo ir biudžeto panaudojimo koordinavimas,
 • Viešųjų pirkimų dokumentų bei konkursų organizavimas.

Organizacijos vystymo ir personalo valdymo paslaugos:

 • Personalo formavimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas,
 • Tyrimai organizacijose (klimato, nuostatų, motyvacijos, kompetencijų ir kt.),
 • Konsultavimas mokymo ir kvalifikacijos kėlimo klausimais,
 • Vadovų, personalo ir kitų specialistų mokymai (komunikacija organizacijoje, dalykinis bendravimas, personalo (į)vertinimas, personalo formavimas).

Kitos teikiamos paslaugos:

 • Galimybių studijų, verslo planų rengimas,
 • Viešųjų pirkimų konkursų organizavimas,
 • Viešinimo veiklų ir informacijos sklaidos organizavimas (dizaino  paslaugos, informacijos sklaida ir viešinimo strategijų rengimas , konferencijų, seminarų ir mokymų organizavimas ir t.t.).

 

%d bloggers like this: