Socialinių paslaugų žemėlapis

Socialinių paslaugų žemėlapis kuriamas įgyvendinant projektą “Gyvenu LT“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-04-0008).