EXTRA- SMEs

extra-smes_cmyk-1
Projektas EXTRA-SMEs (mažosios ir vidutinės įmonės; toliau tekste – MVĮ) siekia pagerinti priemones, skirtas MVĮ, esančių ES pakrantėse ir kaimo vietovėse, konkurencingumui ir ekstraversijai didinti. Daugiau nei 90proc. akvakultūros sektoriaus MVĮ regionuose prisideda prie naujų darbo vietų kūrimo. Daugeliu atveju, MVĮ produkcija nepasiekia tarptautinės rinkos, todėl projektas EXTRA-SMEs siekia praplėsti ES pakrantėse ir kaimo vietovėse veikiančių MVĮ partnerių ratą pasitelkiant patobulintus administravimo procesus ir modernias technologijas bei užtikrinti, kad šis sektorius veiktų visu pajėgumu.

Pramonėms, kurių pagrindas yra akvakultūra, inovacijos, tarptautinės veiklos plėtojimas ir eksportas yra ypač svarbus, kadangi jis gali turėti didelės ekonominės naudos. Partneriai iš Lenkijos, Laplandijos, Graikijos, Italijos ir Rumunijos sieks tarptautinio bendradarbiavimo, kuris padės sukurti naujus, konkurencingus, didelę pridėtinę vertę turinčius produktus, kurie lengvai įtraukiami į tarptautinę rinką ir skatinti vietinių produktų vartojimą šalies ir tarptautinėje rinkoje. Ekoniminė veikla akvakultūros srityje nėra tik gamyba, perdirbimas ir prekyba. Egzistuoja daugiau galimybių šioje srityje, kaip, pavyzdžiui, ekologinis turizmas, pramoginė žvejyba ir švietimo veikla.

MVĮ regionai susiduria su panašiais iššūkiais bet skirtingomis sąlygomis. Tarpregioninis bendradarbiavimas suteiks galimybių dalintis verslo įkūrimo, vysytmo ir administravimo patirtimis. Suplanuota tarpregioninė veikla rems bendrą regionų plėtrą ir naujų žinių integraciją į regioninę politiką, skirtą MVĮ konkurencingumui gerinti.

Kaip vienus iš didžiausių iššūkių, kuriuos reikia įveikti tam, kad MVĮ vystytųsi kiekvienoje iš dalyvaujančių šalių, partneriai įvardija konkurencingumą regionuose, darnų verslo vystymąsi miestuose, mažai anglies dioksido išskiriančių techonologijų ekonomiką, ekonominę ir socialinę infrastruktūrą, mažas eksporto į tarptautines rinkas lygmenį ir mažėjantį MVĮ skaičių.

Projekto misija – remti MVĮ tarptautinimą per regionų bendradarbiavimą ir keitimąsi patirtimis. Siekiant įgyvendinti šią misiją, partneriai:

 • Nustatys veiksnius, kurie stabdo naujovių vystymąsi ir konkurencingumo didėjimą regionuose;
 • Sieks supaprastinti MVĮ admininstravimo tvarką;
 • Sieks sumažinti administravimo ir licenzijavimo sąnaudas;
 • Skatins verslumą ir naujų įmonių kūrimąsi sudarant sąlygas naujų idėjų ekonominiam panaudojimui;
 • Sukurs ir įgyendins naujus verslo modelius MVĮ;
 • Įgis naujų profesinių įgūdžių nuolat keliant kvalifikaciją ir keičiantis žiniomis;
 • Sieks sudaryti galimybes MVĮ gauti geresnes finansavimo sąlygas;
 • Skatins verslo bendradarbiavimą;
 • Sieks plėsti žemės ūkio maisto produktų sektorių.

Kadangi konkurencingumas, inovacijos ir tarptautiškumas yra MVĮ  tvaraus augimo ir plėtros pagrindas, dar vienas projekto partnerių tikslas yra sklandus bendradarbiavimas.

Partneriai dalyvaus susitikimuose, mokymuose, vyks į mokomuosius vizitus ir simpoziumus.

Projektą finansuoja: Europos regioninės plėtros fondas

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2018  birželis – 2023 gegužis.

Už projektą atsakinga 

Rugilė Strikoriūtė, komunikacijos specialistė, Tel. +370 607 79 707, El. paštas: komunikacija@nrda.lt

EXTRA-SMES roll up (1)


PROJEKTO NAUJIENOS

2020-07-07| SUSITIKIMAS SU „ŽEMAITIJOS ŽUVIS“ DIREKTORIUMI

2020 m. liepos 2 dieną, Nacionalinės regionų plėtros atstovės  ir projekto EXTRA-SMEs ekspertė Diana Cibulskienė susitiko su „Žemaitijos žuvis“ direktoriumi Feliksu Petkumi dėl projekto „EXTRA-SMEs“. Susitikimo metu „Žemaitijos žuvis“ direktorius supažindintas su projektu EXTRA-SMEs, aptartos projekto veiklos, projekto teikiama nauda mažosioms ir vidutinėms akvakultūros įmonėms. Diskutuota kas aktualu akvakultūros srityje dirbantiems specialistams Lietuvoje ir kas būtų aktualu akvakultūros atstovams iš kitų šalių. Aptarta kokios temos aktualios Lietuvos akvakultūros atstovams bei su kokiomis kliūtimis susiduria akvakultūrų atstovai Lietuvoje ir, žinoma, kaip projektas EXTRA-SMEs galėtų prisidėti prie kliūčių mažinimo. Visą susitikimą vainikavo interviu apie žuvininkystės ūkius bei darbą akvakultūros srityje.

#InterregEurope

2020-04-24| NUOTOLINIS PARTNERIŲ SUSITIKIMAS

Balandžio 24 d. vyko virtualus projekto EXTRA-SMEs partnerių susitikimas. Susitikimo metu kalbėjome apie COVID-19 sukeltus padarinius ir kliūtis  projekto veiklų įgyvendinimui, diskutavome apie pabaigtas ir būsimas projekto veiklas bei ateityje laukiančius partnerių susitikimus ir galimybes juos surengti netolimoje. Žinoma, neužmirštas liko ir kovo 31- balandžio 2 dienomis turėjęs vykti partnerių susitikimas Lietuvoje  – planuotos susitikimo Lietuvoje nukėlimo ir ateities susitikimų datos.

94675765_1188816874785922_7838530170938982400_o


2019-12-05 | SUSITIKIMAS SU ŠIAULIŲ ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS ADMINISTRATORIUMI

2019 m. gruodžio 5 dieną susitikome su Šiaulių žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės administratoriumi Algirdu Baikausku. Susitikime kalbėjome apie akvakultūros įstaigų vykdomus projektus, jų administravimą ir finansavimą. Algirdas Baikauskas pasakojo apie jau įdiegtas ir dar diegiamas naujoves. Pagrindinė šio tema – 4-asis projekto EXTRA-SMEs partnerių susitikimas Lietuvoje. Aptarėme artėjančio susitikimo temas, formatą, ir akvakultūros sektoriaus atstovų dalyvavimą.

#InterregEurope


2019-12-05 | SUSITIKIMAS SU „ŠILO PAVĖŽUPIO“ DIREKTORIUMI

IMG_20191204_1445122019 m. gruodžio 4 dieną, Nacionalinės regionų plėtros atstovės susitiko su „Šilo pavėžupio“ direktoriumi Arvydu Juciumi dėl projekto „EXTRA-SMEs“. Susitikimo metu aptartos projekto veiklos, projekto teikiama nauda mažosioms ir vidutinėms akvakultūros įmonėms ir prisimintas trečiasis projekto EXTRA-SMEs partnerių susitikimas Suomijoje, kurio metu buvo pristatytos apklausos apie kliūtis, su kuriomis susiduria MVĮ akvakultūros atstovai, rezultatai. Svarbiausia susitikimo tema – 4 -asis projekto partnerių susitikimas Lietuvoje, kuriame dalyvaus Lietuvos akvakultūros įstaigų, asociacijų ir įmonių atstovai Lietuvoje ir projekto partneriai iš užsienio šalių. Kalbėjome apie tai, kas aktualu akvakultūros srityje dirbantiems specialistams Lietuvoje ir kas būtų aktualu akvakultūros atstovams iš kitų šalių. Diskutavome, kokios temos, kokių įstaigų ir įmonių atstovai turėtų dalyvauti susitikime ir ką įdomaus galėtume parodyti projekto EXTRA-SMEs partneriams.

#InterregEurope


2019-11-28 | PROJEKTAS „EXTRA-SMEs VERSLO IR PASIEKIMŲ PARODOJE „ŠIAULIAI 2019“

Lapkričio 28 d. Šiauliuose jau tradicine tapusioje verslo ir pasiekimų parodoje „Šiauliai 2019“ pristatytas tarptautinis projektas „EXTRA-SMEs“. Verslo ir pasiekimų paroda „Šiauliai 2019“ yra viena didžiausių regioninių parodų šalyje, kasmet suburianti įvairiausių sričių verslininkus, gaminių bei paslaugų teikėjus ne tik iš visos Lietuvos, bet ir iš užsienio.

Parodos metu lankytojai gali ne tik apžiūrėti, paragauti, pauostyti, pačiupinėti ir išmėginti siūlomas prekes bei paslaugas, bet ir pabendrauti su įmonių ir įstaigų atstovais. Verslo ir pasiekimų parodoje „Šiauliai 2019“ dalyvauja ne tik stambios įmonės, bet ir pradedantieji verslininkai, mažosios ir vidutinės įmonės. Parodos metu jos dalyviai kviečiami dalyvauti renginiuose, seminaruose ir diskusijose.

Šiais metais parodoje „Šauliai 2019“ Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra, kuri yra vienintelis projekto partneris Lietuvoje, pristatė „EXTRA-SMEs“. Projektas EXTRA-SMEs (angl. SMEs (small and medium enterprises) – mažosios ir vidutinės įmonės; toliau tekste – MVĮ) siekia pagerinti priemones, skirtas akvakultūros MVĮ, esančių ES pakrantėse ir kaimo vietovėse, konkurencingumui ir atvirumui didinti bei skatinti vietinių produktų vartojimą šalių ir tarptautinėje rinkoje. Projekto metu partneriai iš Lenkijos, Lietuvos, Laplandijos, Graikijos, Italijos ir Rumunijos siekia tarptautinio bendradarbiavimo, kuris padės sukurti naujų, konkurencingų, didelę pridėtinę vertę turinčių produktų, kurie lengvai įtraukiami į tarptautinę rinką.

Projekto EXTRA-SMEs koordinatorė Lietuvoje Ieva Ivanova ir projekto eskpertė Diana Cibulskienė pristatė projektą, jo veiklas ir siekius, aptarė apklausos apie iššūkius ir kliūtis, su kuriomis susiduria akvakultūros MVĮ atstovai, rezultatus. Tai paskatino pradėti diskusiją apie verslą ir akvakultūrą.

Projektą finansuoja: Europos regioninės plėtros fondas

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2018 birželis – 2023 gegužis.

Daugiau informacijos apie projektą oficialioje projekto svetainėje https://www.interregeurope.eu/extra-smes/

#InterregEurope


2019-09- 25| PROJEKTO EXTRA-SMEs PASKYRA SOCIALINIAME TINKLE „FACEBOOK“

extra-smes_cmyk-1Draugaukime socialiniame tinkle Facebook ! Ten rasite projekto EXTRA-SMEs naujienas ir informaciją apie vykdomą veiklą iš visų projekto partnerių šalių. Sekite naujienas socialinio tinklo paskyroje: https://www.facebook.com/IEprojectEXTRASMEs/


2019-09-24 | TREČIASIS PROJEKTO „EXTRA-SMEs“ PARTNERIŲ SUSITIKIMAS

Untitled designProjekto EXTRA-SMEs ekspertė Aida Adeikienė ir administratorė Ieva Ivanova vieši Suomijoje. Laplandijos taikomųjų mokslų universitetas suorganizavo 3 – ąjį projekto EXTRA-SMEs partnerių susitikimą Rovaniemi mieste, Suomijoje. Susitikimo dalyviai aptaria pabaigtas ir būsimas projekto veiklas. Partnerių laukia žuvininkystės sektoriaus atstovų mokymai Lenkijoje ir partnerių susitikimas bei mokymai Lietuvoje. Projekto socialinio partnerio Šiaulių universiteto atstovė Diana Cibulskienė pristatė apklausos apie kliūtis, su kuriomis susiduria MVĮ akvakultūros atstovai, rezultatus ir kartu su partneriais planavo būsimą susitikimą Lietuvoje. Projekto administratorė Ieva Ivanova pristatė susitikimus įvykusius su akvakultūros verslo atstovais ir Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto mokslininkais.

#InterregEurope


2019-04-02 | KVIETIMAS AKVAKULTŪRŲ ATSTOVAMS

extra-smes_cmyk-1Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra vykdo projektą EXTRA-SMEs, kuriuo siekiama pagerinti priemones, skirtas MVĮ (mažų ir vidutinių akvakultūros įmonių), esančių ES pakrantėse ir kaimo vietovėse, konkurencingumui ir atvirumui didinti.
Viena iš projekto veiklų yra mažų ir vidutinių akvakultūros įmonių, su akvakultūra susijusių organizacijų apklausos. Šios apklausos skirtos mažoms ir vidutinėms akvakultūros įmonėms ir kitoms įmonėms tiesiogiai dalyvaujančiomis akvakultūros vertės grandinėje EXTRA-SMEs teritorijose. Šių apklausų tikslas yra identifikuoti naujus produktus ir procesus galinčius pagerinti tarptautiškumą ir atvirumą tarp akvakultūros MVĮ EXTRA-SMEs regionuose, surinkti informaciją apie kliūtis, su kuriomis susiduria akvakultūrų įmonės siekdamos plėstis, patekti į naujas rinkas ar didinti konkurencingumą įsitraukiant į išorines veiklas.

Maloniai kviečiame Jus atsakyti į žemiau pateiktas apklausas.

Jei apklausose yra prašoma pateikti informaciją, kuri Jūsų manymu turėtų išlikti konfidenciali, klausimus prašančius pateikti tokią informaciją praleiskite.

LT-A1.2

LT-A1.4

#InterregEurope


2019-03-22 | ANTRASIS PROJEKTO „EXTRA-SMEs“ PARTNERIŲ SUSITIKIMAS

Antrajame projekto „EXTRA-SMEs“ partnerių susitikime, kuris vyko 2019 metų kovo 19-20 dienomis Nacionalinė regionų plėtros agentūra pristatė metodologiją, sukurtą išanalizuoti kliūtis, kurios trukdo mažų ir vidutinių akvakultūros įmonių plėtrai ir jų produktų patekimui į platesnes rinkas. Akvakultūros įmonės gali susidurti su organizacinėmis, finansinėmis ir teisinėmis kliūtimis savo šalyje ir užsienyje, siekdami bendradarbiauti su užsienio tiekėjais, pirkėjais ir partneriais.
Sukurta metodologija leis nustatyti dažniausias kliūtis ir leis projekto partneriams priimti sprendimus joms panaikinti ir padėti akvakultūros įmonėms plėsti savo produktus ir paslaugas.

#InterregEurope


2018-08-14 | POJEKTO „EXTRA-SMEs“ PLAKATAS

LT-2018-07-23_EXTRA-SMEs_poster_page-0001


2018-07-13 |PIRMASIS PROJEKTO „EXTRA-SMEs“ PARTNERIŲ SUSITIKIMAS

extra-smes_cmyk-1Liepos 10-11 dienomis, Graikijoje, įvyko pirmasis projekto „EXTRA-SMEs“ partnerių susitikimas. Partneriai aptarė akvakultūros įmonių Europoje padėtį siedami ją su projekto tikslais. Kalbėdami apie projekto tikslus, partneriai išskyrė pagrindines plėtros kliūtis su kuriomis susiduria akvakultūros įmonės. Nuspręsta, kad projektu bus siekiama:

 • Palengvinti administracines procedūras;
 • Skatinti mažų ir vidutinių akvakultūros įmonių konkurencingumą.

%d bloggers like this: