EXTRA- SMEs

extra-smes_cmyk-1
Projektas EXTRA-SMEs (mažosios ir vidutinės įmonės; toliau tekste – MVĮ) siekia pagerinti priemones, skirtas MVĮ, esančių ES pakrantėse ir kaimo vietovėse, konkurencingumui ir ekstraversijai didinti. Daugiau nei 90proc. akvakultūros sektoriaus MVĮ regionuose prisideda prie naujų darbo vietų kūrimo. Daugeliu atveju, MVĮ produkcija nepasiekia tarptautinės rinkos, todėl projektas EXTRA-SMEs siekia praplėsti ES pakrantėse ir kaimo vietovėse veikiančių MVĮ partnerių ratą pasitelkiant patobulintus administravimo procesus ir modernias technologijas bei užtikrinti, kad šis sektorius veiktų visu pajėgumu.

Pramonėms, kurių pagrindas yra akvakultūra, inovacijos, tarptautinės veiklos plėtojimas ir eksportas yra ypač svarbus, kadangi jis gali turėti didelės ekonominės naudos. Partneriai iš Lenkijos, Laplandijos, Graikijos, Italijos ir Rumunijos sieks tarptautinio bendradarbiavimo, kuris padės sukurti naujus, konkurencingus, didelę pridėtinę vertę turinčius produktus, kurie lengvai įtraukiami į tarptautinę rinką ir skatinti vietinių produktų vartojimą šalies ir tarptautinėje rinkoje. Ekoniminė veikla akvakultūros srityje nėra tik gamyba, perdirbimas ir prekyba. Egzistuoja daugiau galimybių šioje srityje, kaip, pavyzdžiui, ekologinis turizmas, pramoginė žvejyba ir švietimo veikla.

MVĮ regionai susiduria su panašiais iššūkiais bet skirtingomis sąlygomis. Tarpregioninis bendradarbiavimas suteiks galimybių dalintis verslo įkūrimo, vysytmo ir administravimo patirtimis. Suplanuota tarpregioninė veikla rems bendrą regionų plėtrą ir naujų žinių integraciją į regioninę politiką, skirtą MVĮ konkurencingumui gerinti.

Kaip vienus iš didžiausių iššūkių, kuriuos reikia įveikti tam, kad MVĮ vystytųsi kiekvienoje iš dalyvaujančių šalių, partneriai įvardija konkurencingumą regionuose, darnų verslo vystymąsi miestuose, mažai anglies dioksido išskiriančių techonologijų ekonomiką, ekonominę ir socialinę infrastruktūrą, mažas eksporto į tarptautines rinkas lygmenį ir mažėjantį MVĮ skaičių.

Projekto misija – remti MVĮ tarptautinimą per regionų bendradarbiavimą ir keitimąsi patirtimis. Siekiant įgyvendinti šią misiją, partneriai:

 • Nustatys veiksnius, kurie stabdo naujovių vystymąsi ir konkurencingumo didėjimą regionuose;
 • Sieks supaprastinti MVĮ admininstravimo tvarką;
 • Sieks sumažinti administravimo ir licenzijavimo sąnaudas;
 • Skatins verslumą ir naujų įmonių kūrimąsi sudarant sąlygas naujų idėjų ekonominiam panaudojimui;
 • Sukurs ir įgyendins naujus verslo modelius MVĮ;
 • Įgis naujų profesinių įgūdžių nuolat keliant kvalifikaciją ir keičiantis žiniomis;
 • Sieks sudaryti galimybes MVĮ gauti geresnes finansavimo sąlygas;
 • Skatins verslo bendradarbiavimą;
 • Sieks plėsti žemės ūkio maisto produktų sektorių.

Kadangi konkurencingumas, inovacijos ir tarptautiškumas yra MVĮ  tvaraus augimo ir plėtros pagrindas, dar vienas projekto partnerių tikslas yra sklandus bendradarbiavimas.

Partneriai dalyvaus susitikimuose, mokymuose, vyks į mokomuosius vizitus ir simpoziumus.

Projektą finansuoja: 

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2018  birželis – 2023 gegužis.


PROJEKTO NAUJIENOS

2019-09- 25| PROJEKTO EXTRA-SMEs PASKYRA SOCIALINIAME TINKLE „FACEBOOK“

extra-smes_cmyk-1Draugaukime socialiniame tinkle Facebook ! Ten rasite projekto EXTRA-SMEs naujienas ir informaciją apie vykdomą veiklą iš visų projekto partnerių šalių. Sekite naujienas socialinio tinklo paskyroje: https://www.facebook.com/IEprojectEXTRASMEs/


2019-09-24 | TREČIASIS PROJEKTO „EXTRA-SMEs“ PARTNERIŲ SUSITIKIMAS

Untitled designProjekto EXTRA-SMEs ekspertė Aida Adeikienė ir administratorė Ieva Ivanova vieši Suomijoje. Laplandijos taikomųjų mokslų universitetas suorganizavo 3 – ąjį projekto EXTRA-SMEs partnerių susitikimą Rovaniemi mieste, Suomijoje. Susitikimo dalyviai aptaria pabaigtas ir būsimas projekto veiklas. Partnerių laukia žuvininkystės sektoriaus atstovų mokymai Lenkijoje ir partnerių susitikimas bei mokymai Lietuvoje. Projekto socialinio partnerio Šiaulių universiteto atstovė Diana Cibulskienė pristatė apklausos apie kliūtis, su kuriomis susiduria MVĮ akvakultūros atstovai, rezultatus ir kartu su partneriais planavo būsimą susitikimą Lietuvoje. Projekto administratorė Ieva Ivanova pristatė susitikimus įvykusius su akvakultūros verslo atstovais ir Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto mokslininkais.


2019-04-02 | KVIETIMAS AKVAKULTŪRŲ ATSTOVAMS

extra-smes_cmyk-1Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra vykdo projektą EXTRA-SMEs, kuriuo siekiama pagerinti priemones, skirtas MVĮ (mažų ir vidutinių akvakultūros įmonių), esančių ES pakrantėse ir kaimo vietovėse, konkurencingumui ir atvirumui didinti.
Viena iš projekto veiklų yra mažų ir vidutinių akvakultūros įmonių, su akvakultūra susijusių organizacijų apklausos. Šios apklausos skirtos mažoms ir vidutinėms akvakultūros įmonėms ir kitoms įmonėms tiesiogiai dalyvaujančiomis akvakultūros vertės grandinėje EXTRA-SMEs teritorijose. Šių apklausų tikslas yra identifikuoti naujus produktus ir procesus galinčius pagerinti tarptautiškumą ir atvirumą tarp akvakultūros MVĮ EXTRA-SMEs regionuose, surinkti informaciją apie kliūtis, su kuriomis susiduria akvakultūrų įmonės siekdamos plėstis, patekti į naujas rinkas ar didinti konkurencingumą įsitraukiant į išorines veiklas.

Maloniai kviečiame Jus atsakyti į žemiau pateiktas apklausas.

Jei apklausose yra prašoma pateikti informaciją, kuri Jūsų manymu turėtų išlikti konfidenciali, klausimus prašančius pateikti tokią informaciją praleiskite.

LT-A1.2

LT-A1.4


2019-03-22 | ANTRASIS PROJEKTO „EXTRA-SMEs“ PARTNERIŲ SUSITIKIMAS

Antrajame projekto „EXTRA-SMEs“ partnerių susitikime, kuris vyko 2019 metų kovo 19-20 dienomis Nacionalinė regionų plėtros agentūra pristatė metodologiją, sukurtą išanalizuoti kliūtis, kurios trukdo mažų ir vidutinių akvakultūros įmonių plėtrai ir jų produktų patekimui į platesnes rinkas. Akvakultūros įmonės gali susidurti su organizacinėmis, finansinėmis ir teisinėmis kliūtimis savo šalyje ir užsienyje, siekdami bendradarbiauti su užsienio tiekėjais, pirkėjais ir partneriais.
Sukurta metodologija leis nustatyti dažniausias kliūtis ir leis projekto partneriams priimti sprendimus joms panaikinti ir padėti akvakultūros įmonėms plėsti savo produktus ir paslaugas.


2018-08-14 | POJEKTO „EXTRA-SMEs“ PLAKATAS

LT-2018-07-23_EXTRA-SMEs_poster_page-0001


2018-07-13 |PIRMASIS PROJEKTO „EXTRA-SMEs“ PARTNERIŲ SUSITIKIMAS

extra-smes_cmyk-1Liepos 10-11 dienomis, Graikijoje, įvyko pirmasis projekto „EXTRA-SMEs“ partnerių susitikimas. Partneriai aptarė akvakultūros įmonių Europoje padėtį siedami ją su projekto tikslais. Kalbėdami apie projekto tikslus, partneriai išskyrė pagrindines plėtros kliūtis su kuriomis susiduria akvakultūros įmonės. Nuspręsta, kad projektu bus siekiama:

 • Palengvinti administracines procedūras;
 • Skatinti mažų ir vidutinių akvakultūros įmonių konkurencingumą.