2019-11-06| SUSITIKIMAS SU ŠIAULIŲ ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS ADMINISTRATORIUMI

2019 m. gruodžio 5 dieną susitikome su Šiaulių žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės administratoriumi Algirdu Baikausku. Susitikime kalbėjome apie akvakultūros įstaigų vykdomus projektus, jų administravimą ir finansavimą. Algirdas Baikauskas pasakojo apie jau įdiegtas ir dar diegiamas naujoves. Pagrindinė šio tema – 4-asis projekto EXTRA-SMEs partnerių susitikimas Lietuvoje. Aptarėme artėjančio susitikimo temas, formatą, ir akvakultūros sektoriaus atstovų dalyvavimą.

 

#InterregEurope

2019-12-05| SUSITIKIMAS SU „ŠILO PAVĖŽUPIO“ DIREKTORIUMI

IMG_20191204_144512.jpg2019 m. gruodžio 4 dieną, Nacionalinės regionų plėtros atstovės susitiko su „Šilo pavėžupio“ direktoriumi Arvydu Juciumi dėl projekto „EXTRA-SMEs“. Susitikimo metu aptartos projekto veiklos, projekto teikiama nauda mažosioms ir vidutinėms akvakultūros įmonėms ir prisimintas trečiasis projekto EXTRA-SMEs partnerių susitikimas Suomijoje, kurio metu buvo pristatytos apklausos apie kliūtis, su kuriomis susiduria MVĮ akvakultūros atstovai, rezultatai. Svarbiausia susitikimo tema – 4 -asis projekto partnerių susitikimas Lietuvoje, kuriame dalyvaus Lietuvos akvakultūros įstaigų, asociacijų ir įmonių atstovai Lietuvoje ir projekto partneriai iš užsienio šalių. Kalbėjome apie tai, kas aktualu akvakultūros srityje dirbantiems specialistams Lietuvoje ir kas būtų aktualu akvakultūros atstovams iš kitų šalių. Diskutavome, kokios temos, kokių įstaigų ir įmonių atstovai turėtų dalyvauti susitikime ir ką įdomaus galėtume parodyti projekto EXTRA-SMEs partneriams.

#InterregEurope

2019-11-29 | PROJEKTAS „MIESTO ATELJĖ“ PRAKTINĖJE KONFERENCIJOJE „ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS: SOCIALINĖS INOVACIJOS ŠIAULIUOSE“.

Lapkričio 28 d., Verslo ir pasiekimų parodos „Šiauliai 2019“ metu vyko praktinė konferencija „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas: Socialinės inovacijos Šiauliuose“. Konferencijoje buvo pristatomi šiauliečių inovatyvūs projektai, kuriais siekiama spręsti socialinius iššūkius Šiauliuose. Vienas iš tokių projektų ir mūsų „Miesto ateljė“. „Miesto ateljė“ – tai inovatyvus projektas – Šiaulių miesto pėsčiųjų bulvare įkurta erdvė, kurioje stiprinami gebėjimai, mokomasi siūti, bendraujama ir dalinamasi geromis emocijomis  bei įspūdžiais.
Džiaugiamės parodos dalyvių gausa išbandžiusių siuvėjo kėdę.  Kviečiame pamatyti renginio akimirkas ! 

📍Norintys dalyvauti mokymuose kviečiami užpildyti registracijos anketą https://nrda.typeform.com/to/KFOQjL

2019-11-28 PROJEKTAS „EXTRA-SMEs“ VERSLO IR PASIEKIMŲ PARODOJE „ŠIAULIAI 2019“

Lapkričio 28 d. Šiauliuose jau tradicine tapusioje verslo ir pasiekimų parodoje „Šiauliai 2019“ pristatytas tarptautinis projektas „EXTRA-SMEs“. Verslo ir pasiekimų paroda „Šiauliai 2019“ yra viena didžiausių regioninių parodų šalyje, kasmet suburianti įvairiausių sričių verslininkus, gaminių bei paslaugų teikėjus ne tik iš visos Lietuvos, bet ir iš užsienio.

Parodos metu lankytojai gali ne tik apžiūrėti, paragauti, pauostyti, pačiupinėti ir išmėginti siūlomas prekes bei paslaugas, bet ir pabendrauti su įmonių ir įstaigų atstovais. Verslo ir pasiekimų parodoje „Šiauliai 2019“ dalyvauja ne tik stambios įmonės, bet ir pradedantieji verslininkai, mažosios ir vidutinės įmonės. Parodos metu jos dalyviai kviečiami dalyvauti renginiuose, seminaruose ir diskusijose.

Šiais metais parodoje „Šauliai 2019“ Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra, kuri yra vienintelis projekto partneris Lietuvoje, pristatė „EXTRA-SMEs“. Projektas EXTRA-SMEs (angl. SMEs (small and medium enterprises) – mažosios ir vidutinės įmonės; toliau tekste – MVĮ) siekia pagerinti priemones, skirtas akvakultūros MVĮ, esančių ES pakrantėse ir kaimo vietovėse, konkurencingumui ir atvirumui didinti bei skatinti vietinių produktų vartojimą šalių ir tarptautinėje rinkoje. Projekto metu partneriai iš Lenkijos, Lietuvos, Laplandijos, Graikijos, Italijos ir Rumunijos siekia tarptautinio bendradarbiavimo, kuris padės sukurti naujų, konkurencingų, didelę pridėtinę vertę turinčių produktų, kurie lengvai įtraukiami į tarptautinę rinką.

Projekto EXTRA-SMEs koordinatorė Lietuvoje Ieva Ivanova ir projekto eskpertė Diana Cibulskienė pristatė projektą, jo veiklas ir siekius, aptarė apklausos apie iššūkius ir kliūtis, su kuriomis susiduria akvakultūros MVĮ atstovai, rezultatus. Tai paskatino pradėti diskusiją apie verslą ir akvakultūrą.

Projektą finansuoja: Europos regioninės plėtros fondas

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2018 birželis – 2023 gegužis.

Daugiau informacijos apie projektą oficialioje projekto svetainėje https://www.interregeurope.eu/extra-smes/

2019-11-04 | PROJEKTO „GYVENU LT“ PRISTATYMAS UŽIMTUMO TARNYBOJE

Šių metų lapkričio 4 d., kartu su Užimtumo tarnybos Šiaulių skyriumi, organizuotame renginyje susitikome su kitataučiais registruotais Užimtumo tarnyboje. Renginio metu, Užimtumo tarnybos atstove Irena Vaikutienė kalbėjo apie kitataučiams teikiamas paslaugas ir įsidarbinimo galimybes Šiauliuose, Nacionalinė regionų plėtros agentūra direktorė Aida Adeikienė, karjeros konsultantė Diana Armalienė ir Projektas „Gyvenu LT“ vadovė Daiva Lapukaitė Klimienė pristatė projekto veiklas, ir jų teikiamą naudą, bei pakvietė įsijungti į projekto veiklas. Džiaugiamės gražia diskusija apie problemas, su kuriomis susiduria kitataučiai integruodamiesi į Lietuvos kultūrą.

2019-10-19 | BALTŲ KELIO INFO TURAS

Saulėtą 2019 metų spalio 19 dieną, rašytojai, keliautojai, tinklaraštininkai, žurnalistai ir gidai iš visos Lietuvos, leidosi į Viešosios įstaigos Nacionalinės regionų plėtros agentūros organizuotą, projekto Tarptautinis kultūros kelias ,,Baltų kelias“ (LLI-187) info turą „Tautos atminties beieškant“. Keliautojai kartu su Lietuvos humanitarinių mokslų profesoriumi daktaru Vykintu Vaitkevičiumi leidosi į žygį po Kėdainių ir Panevėžio raj., kur vaikščiojo ir savo pėdsaką paliko mūsų protėviai baltai.

Apie baltų kultūros raidą bei svarbą byloja ne tik archeologiniai radiniai, istoriniai dokumentai, rašytiniai šaltiniai, bet ir kultūros paveldas: senosios gyvenvietės, piliakalniai, pilkapiai ir kt. Žygeivių kelionė prasidėjo Šventbrastyje, kur išliko unikalus paveldo vertybių židinys: Šventoji brasta per Nevėžį, šventvietės ąžuolai. Antrasis kelionė tikslas – Švenčiuliškių kaimo kampeliai, kuriuose yra akmenų su dubenimis rinkinys.

Be to, ar esate kada pabandę nulipdyti puodynę arba nuausti tradicinę juostą?  Kodėl to nepadarius Upytės tradicinių amatų centre? Upytės tradicinių amatų centre, kuris įsikūręs buvusio Upytės dvaro sodybos teritorijoje du amatininkai žygio dalyvius mokė dviejų tradicinių baltų amatų – juostų audimo bei puodžiaus amato. 

Kelionė nesibaigė Upytės tradicinių amatų centre: keliautojai vaikščiojo po legendinį Čičinsko kalną, aplankė nuostabų Nauradų šventvietės akmenį, vadinamą Mukolu. Žygio dalyviai kelionę aptarė ir dalinosi įspūdžiais prie vakarienės stalo Romantic restorane, kuris kaip teigia šeimininkai, vienintelis Lietuvoje „Etno SPA“, besiremiantis senovės lietuvių tradicijomis bei jų šaknimis.

Vykinto Vaitkevičiaus pasakojimai žygio dalyviams  leido pajusti ir suprasti mūsų protėvių kultūrą, tradicijas, įvertinti jų palikimą, praplėsti žinias apie senąją mūsų kultūrą bei pasidžiaugti nuostabia Lietuvos gamta.

Daugiau informacijos apie projektą viešosios įstaigos Nacionalinės regionų plėtros agentūros internetinėje svetainėje https://nrda.lt/baltu-kelias/