Projekto naujienos

2017-08-30 │KŪRYBINIAI DARBAI GAMTOJE

Skubame pranešti, kad jau visai netrukus galėsite išvysti virtualios realybės filmukus, kurie leis pajusti akinamą gamtos grožį, skrydį virš baltų genčių gyventų žemių bei supažindins su kultūros paveldu. O vaizdai tikrai įkvepiantys!

Kuriami virtualios realybės filmukai, skirti projekto Tarptautinis kultūros kelias ,,Baltų kelias“ veikloms įgyvendinti.

 


2017-06-05 │KŪRYBINIAI DARBAI

Projektas Tarptautinis kultūros kelias „Baltų kelias“ pristatys net du virtualios realybės filmukus, kurie padės atrasti laukinės gamtos unikalumą, suteiks galimybę iš paukščio skrydžio  pamatyti apylinkių grožį bei supažindins kiekvieną su tradiciniais Baltų amatais. Kartu su Gluk  Media komanda atradome nuostabių vietų, kurios puikiai atspindės visą projekto idėją ir žadins  turistų susidomėjimą.

Pagrindinis projekto Tarptautinis kultūros kelias „Baltų kelias“ tikslas – sukurti unikalų tarpvalstybinį turistinį maršrutą ,,Baltų kelias“, kuris apjungtų įdomius jau egzistuojančius bei naujai kuriamus traukos objektus, esančius Lietuvos ir Latvijos teritorijoje. Kuriant ir realizuojant esminę projekto idėją bus siekiama didinti Baltų kultūros pažinimą ir reprezentavimą, skatinti visus keliaujančius iš naujo pažinti regionus, juose įsikūrusius amatininkus, pasigrožėti unikalia gamta.

 


2017-05-12 │ KARTU MES GALIME DAUGIAU

Gegužės  11 dieną vyko pirmasis projekto Tarptautinis kultūros kelias „Baltų kelias“ partnerių atstovų susitikimas, kurio metu buvo aptariamos projekto veiklos, planuojami artimiausi darbai bei renginiai, derinamos projekto programos ir partnerių atsakomybės.

Tarpvalstybinio kultūros kelio „Baltų kelias“ projekto koncepcija parengta įvertinus baltiškojo paveldo autentiškumą Europos kultūros kontekste, turistų poreikių ir elgsenos tendencijas bei modernių technologijų potencialą dabartinėje visuomenėje. Tai inovatyvi projekto idėja, kurio metu planuojama įrengti interaktyvius turistinės traukos centrus, paremtus informacinių ir komunikacijos technologijų sprendimais. Įrengtose lankytinuose erdvėse turistai galės virtualiai nusikelti į senovės baltų gyvenvietę, pademonstruoti savo žinias apie baltų kultūrą, ar bent trumpam prisiliesti prie baltiškojo gyvenimo būdo, buities ir tradicijų. Pagrindinis projekto tikslas – sukurti unikalų tarpvalstybinį turistinį maršrutą ,,Baltų kelias“, kuris apjungtų įdomius jau egzistuojančius bei naujai kuriamus traukos objektus, esančius Lietuvos ir Latvijos teritorijoje.

44

Visa projekto Tarptautinis kultūros kelias „Baltų kelias“ komanda siekia, kad pagrindiniai projekto tikslai būtų pasiekti, vykdomos veiklos būtų įdomios ir naujos, sudaryti maršrutai būtų pritaikyti šiuolaikinio turisto poreikiams ir skatintų gyventojus domėtis Baltų šalimis.


2017-01-30 │ BENDRI PROJEKTAI SKATINS LIETUVOS IR LATVIJOS BENDRADARBIAVIMĄ

Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra kartu su Šiaulių turizmo informacijos centru ir keturiais partneriais iš kaimyninės Latvijos pateikė ir gavo finansavimą įgyvendinti projektą ,,Baltų kelias“. Paraiška buvo pateikta pagal 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programą. Šis projektas planuojamas vykdyti nuo 2017 m. gegužės mėn. iki 2019 m. vasario mėn.

,,Baltų kelias“ – tai projektas, kuris bus organizuojamas Lietuvos ir Latvijos valstybių teritorijose. Projektas orientuotas į gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą, darnų jų vystymą, informacijos sklaidą apie Baltų šalių paveldo objektus, paslaugas ir produktus. Visa organizuojama veikla, informacija apie šalių unikalumą bus perteikta pasitelkiant modernias virtualios realybės technologijas, taip pat bus sukurtas tarpvalstybinis turistinis maršrutas, kuris atvykstantiems padės lengviau pažinti šias valstybes, pamatyti jų gamtą, susipažinti su tradicijomis ir kuriamais produktais.

Kartu su partneriais šiuo projektu sieksime, kad kuo daugiau pasaulio žmonių išgirstų apie Lietuvos ir Latvijos kultūrinio paveldo unikalumą, savitumą, susipažintų su šalių kultūra bei nuostabia gamta.


2016-09-07│ TARP REGIONINĖ BENDRADARBIAVIMO V-A LATVIJA – LIETUVA PROGRAMA 2014-2020

Pagal tarp regioninę V-A Latvija – Lietuva programą 2014-2020 VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra kartu su VšĮ Šiaulių turizmo informacijos centru ir keturiais partneriais iš kaimyninės Latvijos (Kuržemės, Žiemgalos regionų planavimo įstaigomis, Talsi apskrities savivaldybe, Jelgavos miesto taryba) pateikė paraišką projektui ,,Darni ir švari aplinka bendradarbiaujant”.

Projekto vienas iš pagrindinių tikslų – skatinti gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą, darnų jų vystymą, informacijos sklaidą apie Baltų šalių paveldo objektus, paslaugas ir produktus. Taip pat padidinti lankytojų skaičių Lietuvos ir Latvijos teritorijose. Partneriai vykdys veiklą, kad senieji Baltų regionai taptų patrauklesni, didėtų kultūrinio turizmo prieinamumas.

Skatinant kultūrinį turizmą bus kuriamas tarpvalstybinis turistinis maršrutas ,,Baltų kelias”. Kuriant šį maršrutą, gerinant ir plėtojant kultūros ir gamtos paveldo objektus, paslaugas ir produktus bus kuriamos interaktyvios pramogos pasitelkiant moderniausias technologijas. Įvairiose ekspozicijose bus naudojami virtualios realybės akiniai, kurių dėka bus atkurtos senųjų Baltų gyvenvietės, naudojami stendai ,,magiškieji veidrodžiai“, kurie technologijų pagalba nustatys dalyvio amžių, lytį ir leis pasimatuoti tradicinius apdarus, ir su jais įsiamžinti. Šios ir panašios pramogos lankytojus nukels į senuosius Baltų laikus, sukurs realistišką atmosferą ir leis pasijusti Baltų tautos dalimi.

teritorija

Programos teritorija

Tam, kad projektas sulauktų ne tik turistų dėmesio, bet ir pritrauktų vietos regionų mažuosius verslininkus, bendruomenių narius bus rengiami įvairūs mokymai, kurių metu bus mokoma kaip parduoti savo produkciją, kaip ją pristatyti ir išsilaikyti rinkoje. Taip pat projekto partneriai dalyvaus turizmo ir verslo parodose, kuriose bus dalijamasi informacija apie projektą, vykdomas veiklas ir ,,Baltų kelio“ iniciatyvas, didelis dėmesys bus skiriamas senųjų Baltų tradicijoms.

Partneriai pagrindines veiklas, seminarus, informacinius, mokomuosius užsiėmimus vykdys Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio regionuose bei dvejuose Latvijos regionuose – Kuržemėje ir Žiemgalėje. Kai kurios veiklos bus įgyvendinamos Kauno ir Utenos regionuose.

Organizuojamas projektas ne tik didins Latvijos ir Lietuvos šalių patrauklumą, didins turistų skaičių regionuose, bet ir leis turistams susipažinti su Baltų šalių tradicijomis, kultūra ir istorija. Taip pat projektas skatins bendradarbiavimą ir gerins tarpvalstybinius santykius.3 aktyv21

%d bloggers like this: