Baltų kelias

LV-LT-logo-2015-2[1]

Projektas Tarptautinis kultūros kelias „Baltų kelias“ siekia didinti lankytojų skaičių projekto vykdymo teritorijoje. Siekiant skatinti gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą, darnų jų vystymą ir informacijos sklaidą apie Baltų paveldo objektus, paslaugas ir produktus, dvi tautos turi veikti kartu. Projekte dalyvauja 6 partneriai – 2 iš Lietuvos ir 4 iš Latvijos. Partneriai yra iš Šiaulių regiono (Lietuva), Kuržemės (Latvija) ir Žiemgalos (Latvija). Pagrindinės veiklos įgyvendinamos 4 Lietuvos regionuose (Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio) bei 2 Latvijos regionuose (Kuržeme, Zemgale). Kai kurios veiklos vykdomas Kauno ir Utenos regionuose.

Projektą finansuoja Europos Sąjunga.
Projekto įgyvendinimo trukmė: 2017 balandis – 2019 balandis.

Daugiau informacijos apie programą ir projektus: www.latlit.eu ; www.europa.eu


2016-09-07│ TARP REGIONINĖ BENDRADARBIAVIMO V-A LATVIJA – LIETUVA PROGRAMA 2014-2020

Pagal tarp regioninę V-A Latvija – Lietuva programą 2014-2020 VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra kartu su VšĮ Šiaulių turizmo informacijos centru ir keturiais partneriais iš kaimyninės Latvijos (Kuržemės, Žiemgalos regionų planavimo įstaigomis, Talsi apskrities savivaldybe, Jelgavos miesto taryba) pateikė paraišką projektui ,,Darni ir švari aplinka bendradarbiaujant”.

Projekto vienas iš pagrindinių tikslų – skatinti gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą, darnų jų vystymą, informacijos sklaidą apie Baltų šalių paveldo objektus, paslaugas ir produktus. Taip pat padidinti lankytojų skaičių Lietuvos ir Latvijos teritorijose. Partneriai vykdys veiklą, kad senieji Baltų regionai taptų patrauklesni, didėtų kultūrinio turizmo prieinamumas.

Skatinant kultūrinį turizmą bus kuriamas tarpvalstybinis turistinis maršrutas ,,Baltų kelias”. Kuriant šį maršrutą, gerinant ir plėtojant kultūros ir gamtos paveldo objektus, paslaugas ir produktus bus kuriamos interaktyvios pramogos pasitelkiant moderniausias technologijas. Įvairiose ekspozicijose bus naudojami virtualios realybės akiniai, kurių dėka bus atkurtos senųjų Baltų gyvenvietės, naudojami stendai ,,magiškieji veidrodžiai“, kurie technologijų pagalba nustatys dalyvio amžių, lytį ir leis pasimatuoti tradicinius apdarus, ir su jais įsiamžinti. Šios ir panašios pramogos lankytojus nukels į senuosius Baltų laikus, sukurs realistišką atmosferą ir leis pasijusti Baltų tautos dalimi.

teritorija

Programos teritorija

Tam, kad projektas sulauktų ne tik turistų dėmesio, bet ir pritrauktų vietos regionų mažuosius verslininkus, bendruomenių narius bus rengiami įvairūs mokymai, kurių metu bus mokoma kaip parduoti savo produkciją, kaip ją pristatyti ir išsilaikyti rinkoje. Taip pat projekto partneriai dalyvaus turizmo ir verslo parodose, kuriose bus dalijamasi informacija apie projektą, vykdomas veiklas ir ,,Baltų kelio“ iniciatyvas, didelis dėmesys bus skiriamas senųjų Baltų tradicijoms.

Partneriai pagrindines veiklas, seminarus, informacinius, mokomuosius užsiėmimus vykdys Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio regionuose bei dvejuose Latvijos regionuose – Kuržemėje ir Žiemgalėje. Kai kurios veiklos bus įgyvendinamos Kauno ir Utenos regionuose.

Organizuojamas projektas ne tik didins Latvijos ir Lietuvos šalių patrauklumą, didins turistų skaičių regionuose, bet ir leis turistams susipažinti su Baltų šalių tradicijomis, kultūra ir istorija. Taip pat projektas skatins bendradarbiavimą ir gerins tarpvalstybinius santykius.


2017-01-30 │ BENDRI PROJEKTAI SKATINS LIETUVOS IR LATVIJOS BENDRADARBIAVIMĄ

VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra kartu su VšĮ Šiaulių turizmo informacijos centru ir keturiais partneriais iš kaimyninės Latvijos pateikė ir gavo finansavimą įgyvendinti projektą ,,Baltų kelias“. Paraiška buvo pateikta pagal 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programą. Šis projektas planuojamas vykdyti nuo 2017 m. gegužės mėn. iki 2019 m. vasario mėn.

,,Baltų kelias“ – tai projektas, kuris bus organizuojamas Lietuvos ir Latvijos valstybių teritorijose. Projektas orientuotas į gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą, darnų jų vystymą, informacijos sklaidą apie Baltų šalių paveldo objektus, paslaugas ir produktus. Visa organizuojama veikla, informacija apie šalių unikalumą bus perteikta pasitelkiant modernias virtualios realybės technologijas, taip pat bus sukurtas tarpvalstybinis turistinis maršrutas, kuris atvykstantiems padės lengviau pažinti šias valstybes, pamatyti jų gamtą, susipažinti su tradicijomis ir kuriamais produktais.

Kartu su partneriais šiuo projektu sieksime, kad kuo daugiau pasaulio žmonių išgirstų apie Lietuvos ir Latvijos kultūrinio paveldo unikalumą, savitumą, susipažintų su šalių kultūra bei nuostabia gamta.


2017-05-12 │ KARTU MES GALIME DAUGIAU

Gegužės  11 dieną vyko pirmasis projekto Tarptautinis kultūros kelias „Baltų kelias“ partnerių atstovų susitikimas, kurio metu buvo aptariamos projekto veiklos, planuojami artimiausi darbai bei renginiai, derinamos projekto programos ir partnerių atsakomybės.

Tarpvalstybinio kultūros kelio „Baltų kelias“ projekto koncepcija parengta įvertinus baltiškojo paveldo autentiškumą Europos kultūros kontekste, turistų poreikių ir elgsenos tendencijas bei modernių technologijų potencialą dabartinėje visuomenėje. Tai inovatyvi projekto idėja, kurio metu planuojama įrengti interaktyvius turistinės traukos centrus, paremtus informacinių ir komunikacijos technologijų sprendimais. Įrengtose lankytinuose erdvėse turistai galės virtualiai nusikelti į senovės baltų gyvenvietę, pademonstruoti savo žinias apie baltų kultūrą, ar bent trumpam prisiliesti prie baltiškojo gyvenimo būdo, buities ir tradicijų. Pagrindinis projekto tikslas – sukurti unikalų tarpvalstybinį turistinį maršrutą ,,Baltų kelias“, kuris apjungtų įdomius jau egzistuojančius bei naujai kuriamus traukos objektus, esančius Lietuvos ir Latvijos teritorijoje.

44

Visa projekto Tarptautinis kultūros kelias „Baltų kelias“ komanda siekia, kad pagrindiniai projekto tikslai būtų pasiekti, vykdomos veiklos būtų įdomios ir naujos, sudaryti maršrutai butų pritaikyti šiuolaikinio turisto poreikiams ir skatintų gyventojus domėtis Baltų šalimis.


2017-06-05 │KŪRYBINIAI DARBAI

Projektas Tarptautinis kultūros kelias „Baltų kelias“ pristatys net du virtualios realybės filmukus, kurie padės atrasti laukinės gamtos unikalumą, suteiks galimybę iš paukščio skrydžio  pamatyti apylinkių grožį bei supažindins kiekvieną su tradiciniais Baltų amatais. Kartu su Gluk  Media komanda atradome nuostabių vietų, kurios puikiai atspindės visą projekto idėją ir žadins  turistų susidomėjimą.

Pagrindinis projekto Tarptautinis kultūros kelias „Baltų kelias“ tikslas – sukurti unikalų tarpvalstybinį turistinį maršrutą ,,Baltų kelias“, kuris apjungtų įdomius jau egzistuojančius bei naujai kuriamus traukos objektus, esančius Lietuvos ir Latvijos teritorijoje. Kuriant ir realizuojant esminę projekto idėją bus siekiama didinti Baltų kultūros pažinimą ir reprezentavimą, skatinti visus keliaujančius iš naujo pažinti regionus, juose įsikūrusius amatininkus, pasigrožėti unikalia gamta.


2017-08-30 │KŪRYBINIAI DARBAI GAMTOJE

Skubame pranešti, kad jau visai netrukus galėsite išvysti virtualios realybės filmukus, kurie leis pajusti akinamą gamtos grožį, skrydį virš baltų genčių gyventų žemių bei supažindins su kultūros paveldu. O vaizdai tikrai įkvepiantys!

Kuriami virtualios realybės filmukai, skirti projekto Tarptautinis kultūros kelias ,,Baltų kelias“ veikloms įgyvendinti.


2017-09-08 │PROJEKTO PRISTATYMAS JAUNIMO PARODOJE ,,TAVO PIN KODAS“

Nacionalinė regionų plėtros agentūra dalyvavo jau ketvirtą kartą Šiauliuose organizuojamoje parodoje ,,Tavo PIN kodas“. Tai paroda, kurioje mažyliai, moksleiviai, jaunimas ir jų šeimos nariai susipažįsta su jaunimui skirtų veiklų gausa. Parodoje visi turi galimybė išbandyti savo jėgas šokiuose, dainavime, sporto užsiėmimuose ir kitose veiklose.

Parodos metu buvo pristatytas vykdomas projektas  ,,Tarptautinis kultūros kelias „Baltų kelias“. Agentūros atstovai susirinkusius supažindino su šio projekto tikslais, uždaviniais bei veiklomis. Nacionalinės regionų plėtros agentūros stendo magnetu tapo ,,Baltų kelio“ kuriamas virtualios realybės filmukas, kurį galėjo peržiūrėti kiekvienas norintis. Nors buvo atskleista tik maža dalelė filmuko, kuris perteikia Baltų gamtos paveldo unikalumą, tačiau sužavėti buvo visi – tiek maži, tiek dideli.


2017-09-25 │ BALTŲ VIENYBĖS DIENA PALANGOJE

Šeštadienį Palangoje vykusi Baltų vienybės diena – tarsi tiltas jungiantis Lietuvos ir Latvijos žmones. Jau nuo pat ryto Palangoje šurmuliavo būrys žmonių iš Lietuvos bei Latvijos, skambėjo muzika, susirinkusius susiburti kvietė šventinis kermošius, baltų patiekalų barbekiu turnyras, interaktyvus fotoprojektas ,,Mus vienijanti Baltija“ ir kiti baltų kultūra atspindintys renginiai.

Turizmo aistruolius, mokslininkus, ekspertus iš Lietuvos ir Latvijos sukvietė tarptautinis turizmo forumas ,,Baltų kelias: kultūrinio turizmo perspektyvos“. Forumo pradžioje buvo pristatomas pradėtas vykdyti projektas Tarptautinis kultūros kelias ,,Baltų kelias“, kurio tikslas sukurti unikalų tarpvalstybinį turistinį maršrutą ,,Baltų kelias“, jungiantį įdomius jau egzistuojančius bei naujai kuriamus traukos objektus, esančius Lietuvos ir Latvijos teritorijoje. Projekto partneriai iš Lietuvos ir Latvijos pristatė savo veiklas, numatomus rezultatus. VšĮ Nacionalinės regionų plėtros agentūros atstovė, projekto vykdytoja Akvilė Jagučanskytė džiaugiasi, kad šis projektas inovatyvus, įtraukiantis naujausius technologinius sprendimus ir baltų kultūrą pristatys ne tik tradiciniais turizmo pamėgtais būdais, tačiau pasiūlys, ir virtualios realybės pramogas, kurios akimirksniu žiūrintį nukels į senovės baltų kultūrą, supažindins su baltų amatais bei unikalia gamta. Visi norintys tarptautinio turizmo dalyviai galėjo turėjo galimybę išbandyti šią pramogą ir išvysti kuriamą filmuką. Tarptautinio turizmo forumo svečiai ir dalyviai dalinosi kultūrinio turizmo pavyzdžiais, kultūros kelių plėtros galimybėmis.

Šiame forume lankėsi ir garbingų svečių delegacija – Lietuvos ir Latvijos Parlamentų vadovai Viktoras Pranckietis ir Inara Mūrniecė, Lietuvos Kultūros ministerijos kancleris Laimonas Ubavičius, Latvijos Kultūros ministerijos valstybės sekretoriaus pavaduotoja Inita Pauloviča bei Tarptautinių santykių ir ES politikos skyriaus vedėja Solvita Apala, Tarpparlamentinių ryšių grupės nariai Kęstutis Masiulis (grupės pirmininkas), Rima Baškienė, Valerijus Simulik, Aurelijus Veryga. Šventiškai nusiteikę atstovai skatino susirinkusius domėtis baltų kultūra, keliauti ir pažinti Lietuvos bei Latvijos kraštus, pažinti unikalią gamtą ir tradicijas.