Tarptautinis kultūros kelias Baltų kelias

LV-LT-logo-2015-2[1]

Projektas Tarptautinis kultūros kelias ,,Baltų kelias“ (LLI-187) siekia didinti lankytojų skaičių projekto vykdymo teritorijoje. Siekiant skatinti gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą, darnų jų vystymą ir informacijos sklaidą apie Baltų paveldo objektus, paslaugas ir produktus, dvi tautos turi veikti kartu. Projekte dalyvauja 6 partneriai – 2 iš Lietuvos ir 4 iš Latvijos. Partneriai yra iš Šiaulių regiono (Lietuva), Kuržemės (Latvija) ir Žiemgalos (Latvija). Pagrindinės veiklos įgyvendinamos 4 Lietuvos regionuose (Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio) bei 2 Latvijos regionuose (Kuržemės, Žiemgalos). Kai kurios veiklos vykdomas Kauno ir Utenos regionuose.

Projektą finansuoja Europos Sąjunga.
Projekto įgyvendinimo trukmė: 2017 balandis – 2019 balandis.

Daugiau informacijos apie programą ir projektus: www.latlit.eu ; www.europa.eu

#LATLIT #BALTSROAD 


PROJEKTO NAUJIENOS

2018-05-15│AIŠKĖJA, KUR DRIEKSIS BALTŲ KELIAS

Įgyvendinant projektą ,,Tarptautinis kultūros kelias Baltų kelias“ siekiama sukurti tarpvalstybinį turistinį maršrutą, kuris visus skatintų domėtis baltų kultūros tradicijomis, kviestų dalintis įspūdžiais bei ugdytų sąmoningumą apie baltų kultūros svarbą. Numatoma, kad kuriamas turistinis maršrutas  jungs Lietuvos ir Latvijos teritorijose esančius baltų kultūrą atspindinčius objektus, edukacines programas, maitinimo įstaigas ir kitus turistinius traukos objektus.

Gegužės 14 dieną Jelgavos mieste vyko partnerių ir mokslininkų, kurie analizuoja projekto ,,Tarptautinis kultūros kelias Baltų kelias“ teritoriją, susitikimas. Lietuvos teritoriją analizuojantis mokslininkas, archeologas Vykintas Vaitkevičius ir jo suburta komanda pristatė galimybių studijos tyrimo rezultatus, atrinktus objektus, kurie buvo vertinami taikant įvairius kriterijus. Pasak jo, Lietuvos teritorijoje apstu baltų kultūrai svarbių piliakalnių, šventviečių, skulptūrų, parkų ir kt. Taip pat gausu amatininkų bei edukacinių programų teikėjų. Pagal tuos pačius kriterijus mokslininkai iš Latvijos analizavo Latvijos teritorijoje esančius Kuržemės ir Žiemgalės regionus. Pristačius pagrindinius ir svarbiausius baltų kultūros objektus, užvirė diskusija – tai kurgi turėtų driektis turistinis maršrutas ,,Baltų kelias“? Kol kas numatoma, kad tarptautinis turistinis maršrutas šalių sienas kirs keturiose vietose. Norima, kad sukurtame maršrute atsispindėtų baltų kultūros tradicijų visuma.


2018-05-02│ŽIEMGALĖS VERSLO DIENOS

Nuo seno Lietuvos ir Latvijos tautas sieja ne tik glaudi kaimynystė, bet ir senovės baltų kultūra. Puoselėjant ir populiarinant šią prigimtinę kultūrą yra įgyvendinamas projektas ,,Tarptautinis kultūros kelias Baltų kelias“, kuriuo siekiama skatinti vietinius bei kitų šalių gyventojus domėtis Lietuvos, Latvijos regionais, senosiomis tradicijomis, amatais. Balandžio 27 -28 dienomis dalyvavome parodoje “Žemgalės verslo dienos“, kurioje pirmą kartą pristatėme projektą Latvijos visuomenei.

Parodos metu broliai latviai su didžiuliu entuziazmu pasinėrė į baltų kultūrą. Virtualios realybės filmo dėka iš paukščio skrydžio stebėjo baltų genčių gyventas teritorijas, pajuto laukinės gamtos ritmą, lūšių alsavimą, žavėjosi filme demonstruojamu senuoju amatu – žolynų rišimu. Pristatant projektą, parodos dalyvius, kvietėme ne tik peržiūrėti virtualios realybės filmą, susipažinti su projekto teritorija ir kuriamu turistiniu maršrutu, bet ir savo jėgomis išbandyti tradicinį amatą – kalvystę. Esame dėkingi ,,Boružės ūkis“ atstovams, kurie papildė mūsų stendą ir pristatė šį  amatą. Jų dėka visi norintys galėjo savo jėgomis pasigaminti unikalų baltišką amuletą, kuris kiekvieną dieną jiems neštų sėkmę.


2018-04-19│DARBO SAVAITĘ UŽBAIGĖME PASVALYJE

Balandžio 20 dieną dalyvavome Pasvalio rajono Vietos veiklos grupės visuotiniame narių susirinkime. Į šį susitikimą projekto komanda, iš Viešosios įstaigos Nacionalinės regionų plėtros agentūros, vyko su misija – pristatyti projektą ,,Tarptautinis kultūros kelias Baltų kelias“.

Projekto vadovė susirinkusiems verslo, valdžios, bendruomenės nariams pristatė pagrindinius projekto tikslus, uždavinius, artimiausius planuojamus renginius, mokymus būsimiems baltų ambasadoriams. Kiekvienas dalyvavęs susirinkime galėjo peržiūrėti virtualios realybės filmą, kuriame atskleidžiamas gamtos grožis, pristatoma laukinė gyvūnija, augmenija, iš paukščio skrydžio parodomos teritorijos, kuriose gyveno baltai.

Susitikime supratome, kad stipri Pasvalio rajono bendruomenė pasižymi atvirumu, noru bendradarbiauti ir įsitraukti į vykdomas projekto veiklas, o ateityje tapti Baltų kelio dalimi. Kviečiame ir kitas bendruomenes, turizmo atstovus, edukacijų teikėjus sekti informaciją apie projektą bei organizuojamas veiklas, o esant norui kviesti agentūros atstovus projektą pristatyti Jūsų krašte.

 


2018-04-19│ŽINGSNIS PIRMYN

Balandžio 18 dieną, Jelgavos istorijos ir meno muziejuje, įvykęs projekto „Tarptautinis kultūros kelias Baltų kelias“ partnerių bei ekspertų / vertintojų susitikimas pastūmėjo projektą dideliu žingsniu pirmyn.

Susitikimo metu, dalyvavę projekto partnerių atstovai iš Lietuvos ir Latvijos, pristatė atliktus darbus. Praėjus dviem projekto periodams galime pasidžiaugti, kad kuriamo tarptautinio turistinio maršruto „Baltų kelias“ galimybių studijos, kurių metu yra atrenkami su baltų kultūra susiję objektai, gamtos paveldo vietos, senųjų edukacijų vykdytojai bei kiti paslaugų teikėjai, yra finišo tiesiojoje. Lietuvos ir Latvijos teritorijose atrinkti objektai bus įtraukiami į kuriamą bendrą turistinį maršrutą, kuris vienys kaimynines šalis bei skatins kultūrinį turizmą, domėjimąsi baltų kultūra. Dalyvavimas verslo ir pasiekimų parodoje „Šiauliai 2017“, informacinių seminarų organizavimas padeda suburti tikslinę žmonių grupę bei paskatinti visuomenę įsitraukti į projekto veiklas ir kuriamą turistinį maršrutą. Artimiausiu metu projekto informacinį stendą išvysite Jelgavoje vykstančioje verslo parodoje, kurioje pristatysime baltų kultūros senuosius amatus, gamtinį paveldą.

Įvykus partnerių susitikimui galime paskelbti, kad po ilgų diskusijų pagaliau yra patvirtintas kuriamo tarptautinio turistinio maršruto „Baltų kelias“ logotipas. Patvirtintas logotipas – tai stilizuotas žirgas su raiteliu, kuris simbolizuoja keliavimą ir yra labai artimas baltų kultūrai. Taip pat greitu metu visą informaciją apie vykdomą projektą ir kuriamą turistinį maršrutą galėsite rasti internetinėje projekto svetainėje – www.baltukelias.lt


2018-04-03│VISUOMENĖ ATRANDA BALTŲ KELIĄ

Vasario mėnesį prasidėjęs projekto „Tarptautinis kultūros kelias Baltų kelias“ informacinių seminarų ciklas, kurį sudarė net šeši informaciniai seminarai, skirtingose Lietuvos apskrityse, baigėsi. Projekto programos teritorijoje esančių apskričių (Klaipėdos, Telšių, Panevėžio, Kauno, Utenos ir Šiaulių apskričių) turizmo, valdžios atstovai, maitinimo, apgyvendinimo įstaigų vadovai, edukacinių programų vykdytojai, bendruomenių nariai ir kiti suinteresuoti asmenys buvo skatinami aktyviai dalyvauti seminaruose, susipažinti su vykdomu projektu, projekto tikslais, atliktais darbais bei plėsti savo žinias turizmo, baltų kultūros paveldo srityse.

Seminarų metu humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Sakytinės tautosakos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, tarptautinės pasakojamosios tautosakos tyrinėtojų draugijos narė, žurnalo Incantacio: An International Journal on Charms, Charmers and Charming redaktorių kolegijos narė Daiva Vaitkevičienė susirinkusius supažindino su kultūros egzistavimo, puoselėjimo sąlygomis, pristatė baltų kultūros sąsajas su šiandieniu gyvenimu. Pasak D. Vaitkevičienės baltų kultūros atsparumą užtikrina jos raiškų tankis ir gebėjimas išlaikyti kodines struktūras. Kultūros išretėjimas ir kodinių struktūrų virtimas puošybinėmis – tiltas į baltų kultūros nykimą. Telšių apskrities atstovams skirtame seminare lektorę Daivą Vaitkevičienę pakeitęs humanitarinių mokslų daktaras, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas Vykintas Vaitkevičius patvirtino, kad Lietuvos teritorijoje apstu baltų kultūros apraiškų, vietovių, kurios glaudžiai susijusios su prigimtine kultūra, baltų kultūra.

Turizmo edukologė, ekspertė, straipsnių ir leidinių autorė Judita Stulpinaitė seminaruose skaitė pranešimą „Kultūros kelias – būdas gerėtis ir dalintis kultūros paveldu“. Pranešime apžvelgė žymiausius kultūros kelius, jų ypatumus, išskirtinumą, komunikacinius sprendimus. Pasak lektorės, kuriamus kultūros kelius, turistinius maršrutus turi sudaryti paslaugos ir patogumai (apgyvendinimas, maitinimas, rekreacijos infrastruktūra) bei traukos objektai (kultūros, gamtos, gyvenimo būdo įdomybės). Kultūros keliai turi būti “gyvi“, nes tik realios keliautojų patirtys sukuria vertę. Telšių ir Šiaulių apskrities seminaruose dalyvavęs papildomas lektorius, gerai  žinomas žurnalistas, kraštotyrininkas  Denisas Nikitenka pabrėžė, kad kiekviena vieta, objektas esantis Lietuvos teritorijoje,  gali būti įdomus ir pritaikytas keliautojo poreikiams, tereikia kūrybiškai pažvelgti į vietos istoriją, legendas bei paskatinti keliautoją įsitraukti į pasakojamą istoriją, pasitelkiant įtraukiančias užduotis, žaidimus.

Projekto „Tarptautinis kultūros kelias Baltų kelias“ informacinių seminarų ciklas sulaukė didelio visuomenės, valdžios, turizmo atstovų susidomėjimo. Pasak dalyvavusių, informaciniai seminarai motyvavo veikti, paskatino susimąstyti apie puoselėjamą baltų kultūros paveldą, prisiminti, tai kas buvo užmiršta ir vėl atrasti savo prigimtinę savastį. Visi dalyviai išreiškė norą dalyvauti ir kitose projekto veiklose, mokymuose bei visomis išgalėmis prisidėti prie kuriamo tarptautinio turistinio kelio „Baltų kelias“.

Informacinių seminarų apklausos analizė


2018-03-16 │GALIMYBIŲ STUDIJŲ RENGĖJŲ IR PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS

2018 metais kovo 13 dieną vyko projekto „Tarptautinis kultūros kelias Baltų kelias“ partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo projekto galimybių studijų rengėjai iš Lietuvos (Vykintas Vaitkevičius) ir Latvijos. Galimybių studija – tai projekto metu ekspertų, mokslininkų, istorikų vykdoma teritorijos analizė, kurios metu atrenkami objektai, vietovės, šventvietės, paslaugos ir kita, kas susiję su baltų kultūra, tradicijomis, apraiškomis. Šis susitikimas inicijuotas tam, kad galimybių studijų rengėjai pristatytų nuveiktus darbus, atliktas analizes, galėtų kartu apsibrėžti, suderinti visos projekto teritorijos ypatumus, ribas, kuriuose yra daugiausia baltų kultūros apraiškų, numatytų, kuriose vietose kuriamas maršrutas „Baltų kelias“ galėtų susijungti, sudarant vieną bendrą baltų kultūrą atskleidžiantį bei Lietuvos ir Latvijos teritorijas sujungiantį turistinį maršrutą.

Lietuvos teritoriją analizuojančios komandos atstovas, humanitarinių mokslų daktaras, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas Vykintas Vaitkevičius pristatė vertinimo kriterijus, pagal kuriuos atrenka baltų kultūrai svarbius objektus. Pasak jo, visos vietos yra be galo skirtingos: vienos daugiau reikšmingos baltų kultūros, kitos – mažiau, vienos vietos lengvai pasiekiamos turistams, kitos – ne. Į kuriamą turistinį maršrutą svarbu įtraukti ne tik gerai žinomas ir lengvai prieinamas vietas, tačiau būtina plėstis ir mažoms turistų grupėms turime pasiūlyti naujų vietų, kurios galbūt ir nėra taip lengvai pasiekiamos, bet yra ypač reikšmingos baltų kultūrai. V. Vaitkevičius pabrėžė, kad Lietuvos teritorijoje pati didžiausia objektų grupė yra XIV-XV a. baltų genčių palikimas, todėl kelyje matysime šių amžių objektų. Pagrindiniai kriterijai, į kuriuose atsižvelgia galimybių studijos komanda, analizuojanti Lietuvos projekto teritoriją – prieinamumas, kompleksiškumas, supanti infrastruktūra, vizualumas, estetika, istorinė reikšmė. Šiuo metu, pagal kriterijus, jau yra įvertinti 260 objektai, vietos svarbios baltų kultūrai.

Mokslininkas iš Latvijos, atstovaujantis Žiemgalės regiono galimybių studijos atstovus, pristatė kiek kitokius objektų, baltų kultūros paveldo, vietovių vertinimo kriterijus. Nors Lietuvos ir Latvijos kultūras, istoriją sieja bendra praeitis, taip pat ir baltų kultūra, tačiau analizė atliekama kitokia. Pirmiausia prioritetas teikiamas viskam, kas nors kiek susiję su baltų kultūra – gyvenamos vietos, gyventojų veikla, portai. Pasak jo, vietos turi būti asocijuojamos su objektais ir tikromis istorijomis. Antra prioritetinė kategorija – vietos, prie kurių sunku prieiti, tačiau objektai esantys šiose teritorijose verti pagarbos. Ir trečioji kategorija – tai vietos kurios netiesiogiai susijusios su baltų kultūra, pavyzdžiui amatai. Anot mokslininko, visai nesvarbu, kad skiriasi vertinimo kriterijai, svarbu, kad galutinis rezultatas tenkintų lankytojų, turistų poreikius bei atskleistų baltų kultūros prasmę.

 


2018-03-08 │KVIEČIAME DALYVAUTI INFORMACINIUOSE SEMINARUOSE

Norėdami atkreipti dėmesį, į kuriamą baltų gentis vienijantį tarptautinį kultūros kelią „Baltų kelias“ ir skatindami kiekvieną susimąstyti apie mums paliktą tūkstantmetę baltų kultūros patirtį, suprasti baltų kultūros savastį, kviečiame sudalyvauti viename iš šešių projekto informacinių seminarų.

Seminaro metu su apskričių vietinėmis bendruomenėmis, smulkiaisiais verslininkais, turizmo atstovais, vietos savivalda, muziejininkais, amatininkais ir kitais suinteresuotais asmenimis diskutuosime apie galimybes įsitraukti į projekto veiklas, lektoriai dalinsis žiniomis apie baltų kultūros savastį ir jos raiškas, kartu su dalyviais ieškos baltiškos kultūros formų šiandieninėje veikloje, kalbėsis apie domėjimosi gamtos, kultūros ir paveldo svarbą.

Informacinių seminarų lektorės:
DAIVA VAITKEVIČIENĖ – humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Sakytinės tautosakos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, tarptautinės pasakojamosios tautosakos tyrinėtojų draugijos (international Society for FolkNarrative Research) narė, žurnalo Incantacio: An International Journal on Charms, Charmers and Charming redaktorių kolegijos narė.
JUDITA STULPINAITĖ – turizmo edukologė, ekspertė, straipsnių ir leidinių autorė.

Seminaras KRETINGOJE 2018 m. vasario 20 d. 10 val.
Registracija adresu  https://nrda.typeform.com/to/LxyJ1M

Seminaras TELŠIUOSE 2018 m. kovo 7 d. 10 val.
Registracija adresu https://nrda.typeform.com/to/QSQfrQ.
*Informuojame, kad keičiasi seminaro lektoriai. Šiame seminare Daivą Vaitkevičienę pavaduos humanitarinių mokslų daktaras, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausiasis moklso darbuotojas, archeologas Vykintas Vaitkevičius.
Taip pat lektorių gretas papildys gerai visuomenei žinomas kraštotyrininkas, žurnalistas Denisas Nikitenka.

Seminaras PANEVĖŽYJE 2018 m. kovo 14 d. 10 val.
Registracija adresu https://nrda.typeform.com/to/E5m0N7

Seminaras KĖDAINIUOSE 2018 m. kovo 20 d. 10 val.
Registracija adresu https://nrda.typeform.com/to/DGqrJN

Seminaras UTENOJE 2018 m. kovo 27 d. 10 val.

Registracija adresu https://nrda.typeform.com/to/EWFUDO

Seminaras ŠIAULIUOSE 2018 m. kovo 30 d. 10 val.
Registracija adresu https://nrda.typeform.com/to/G0VsXz
Lektorių gretas informaciniame seminare Šiauliuose papildys kraštotyrininkas, žurnalistas Denisas Nikitenka.


2018-03-08 │BALTIŠKŲ KODŲ BEIEŠKANT

Nepaprastos emocijos, pasididžiavimas prigimtine kultūra, baltų kultūra, “užliejo“ visus susirinkusius į projekto „Tarptautinis kultūros kelias Baltų kelias“ informacinį seminarą Telšiuose. Telšių apskrities baltų kultūros puoselėtojai, sergėtojai ir visi suinteresuoti asmenys kartu su seminaro lektoriais (Denisu Nikitenka, Judita Stulpinaite ir Vykintu Vaitkevičiumi) nagrinėjo gamtos ir kultūros paveldo objektus, jų pritaikymo šiandieniniam keliautojui galimybes, kuriamą vertę bei suteikiamas emocijas.

Seminaro metu pristatytas projektas „Tarptautinis kultūros kelias Baltų kelias“ ir kuriamas turistinis maršrutas „Baltų kelias“, atlikti darbai bei siekiami rezultatai. Taip pat informacinio seminaro dalyviai išvydo dar visai nesenai pristatytą projekto virtualios realybės filmą, kuriame pristatomas spalvingas gamtinis paveldas. Dalyviai pasinėrė į laukinę gamtą, pajuto lūšies alsavimą ir iš paukščio skrydžio apžiūrėjo apylinkes. Visi suinteresuoti, projekto veiklomis, kuriamu turistiniu maršrutu, verslo, turizmo atstovai, paslaugų teikėjai turės galimybę dalyvauti projekto mokymuose ir tapti matomais sukurtame turistiniame maršrute.

2018-03-06 │KEIČIASI INFORMACINIO SEMINARO LEKTORIAI

Informuojame, kad keičiasi seminaro lektoriai. Daivą Vaitkevičienę pavaduos humanitarinių mokslų daktaras, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausiasis moklso darbuotojas, archeologas Vykintas Vaitkevičius.

Taip pat seminaro lektorių gretas papildys gerai visuomenei žinomas kraštotyrininkas, žurnalistas Denisas Nikitenka.


2018-02-23 │BALTŲ KELIAS ĮTRAUKIA VISUOMENĘ

Vasario 20 dieną Kretingos muziejuje vyko pirmasis projekto ,,Tarptautinis kultūros kelias Baltų kelias“ informacinis seminaras. Informaciniame seminare susirinkusiems turizmo atstovams, apgyvendinimo, maitinimo įstaigų vadovams, edukacijų vykdytojams, vietos valdžiai buvo pristatytas 2017 metais balandžio mėn. pradėtas vykdyti projektas ,,Tarptautinis kultūros kelias Baltų kelias“, apžvelgti  siekiami rezultatai, artimiausiu metu numatomi darbai bei veiklos.Pasak projekto vadovės, projekto veiklomis siekiama sukurti unikalų tarpvalstybinį turistinį maršrutą ,,Baltų kelias“, kuris sujungtų įdomius jau egzistuojančius bei naujai kuriamus traukos objektus, esančius Lietuvos, Latvijos teritorijoje. Projekto metu bus sudaryta galimybė visiems norintiems paslaugų teikėjams įsitraukti į kuriamą maršrutą, pristatyti savo paslaugą, produktą ir sulaukti dar daugiau lankytojų. Šiuo metu jau yra sukurtas virtualios realybės filmas, kuris pristato baltų kultūros gamtinį paveldą. Sukurtą filmą galite peržiūrėti čia.

Projekto ,,Tarptautinis kultūros kelias Baltų kelias“ informaciniame seminare apžvelgta baltų kultūros savastis, jos raiškos šiandieniniame gyvenime. Humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Sakytinės tautosakos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, tarptautinės pasakojamosios tautosakos tyrinėtojų draugijos (International Society for FolkNarrative Research) narė Daiva Vaitkevičienė išskyrė pagrindinius baltų kultūros simbolius (saulės medis, roželė, žaltys) kurie ir šiandien yra populiarūs bei naudojami pristatant tradicinius amatus ir kitus produktus ar paslaugas. Taip pat analizuota kultūros kelių svarba, jų naudą tiek ekonominiam, tiek kultūriniam šalies gyvavimui, apžvelgti darnaus keliavimo principai bei išskirti pagrindiniai kriterijai, norint sukurti patrauklų, logišką tarptautinį kultūros kelią.

Informaciniai projekto ,,Tarptautinis kultūros kelias Baltų kelias“ seminarai numatomi ir kituose šalies miestuose.


2018-02-07 │KVIEČIAME DALYVAUTI INFORMACINIAME SEMINARE

Kviečiame turizmo atstovus, gidus, edukacinių programų vykdytojus, apgyvendinimo, maitinimo įstaigų atstovus ir kitus suinteresuotus asmenis dalyvauti informaciniame seminare, kuriame aptarsime kultūros kelių naudą turizmo plėtojimui, galimybę įtraukti savo paslaugas į kuriamus turistinius maršrutus, susipažinsime su baltų kultūros kaita bei unikalumu.

Informacinio seminaro lektoriai:
♦ DAIVA VAITKEVIČIENĖ – humanitarinių mokslų daktarė, sakytinės tautosakos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, tarptautinės pasakojamosios tautosakos tyrinėtojų draugijos (international Society for Folk Narrative Research) narė, žurnalo Incantacio: An International Journal on Charms, Charmers and Charming redaktorių kolegijos narė.

♦ JUDITA STULPINAITĖ – turizmo edukologė, ekspertė, straipsnių ir leidinių autorė.

Renginys nemokamas, tačiau reikalinga išankstinė registracija adresu  https://nrda.typeform.com/to/LxyJ1M arba el. paštu info@nrda.lt

Laukiame Jūsų Kretingos muziejuje adresu Vilniaus g. 20, Kretinga!


2018-01-30 │PROJEKTAS SPAUDOJE

20180130_145235


2018-01-22 │PROJEKTO TARPTAUTINIS KULTŪROS KELIAS BALTŲ KELIAS KŪRYBINIAI DARBAI

Kuriamas antrasis projekto ,,Tarptautinis kultūros kelias Baltų kelias“ virtualios realybės filmas jau visai greitai bus pristatytas visuomenei. Šis unikalus projekto metu nufilmuotas filmas supažindins visus su baltų kultūros tradiciniais amatais, buitimi bei kasdienybe, kvies vietinius bei užsienio šalių gyventojus domėtis baltų kultūros puoselėtojų veikla. Šis virtualios realybės filmas leis kiekvienam pasijusti baltų genties dalimi.

Virtualios realybės filmuke visas tradicijas ir amatus pristato baltų kultūros puoselėtojai, rekonstrukcinių klubų atstovai, kurie atkurdami bei pritaikydami baltų kultūrą šiandieniame gyvenime remiasi profesionalia archeologine medžiaga. Pirmasis virtualios realybės filmas, kaip ir antrasis, skirtas projekto veikloms įgyvendinti ir pasiekti numatytus projekto rezultatus.

Pirmąjį virtualios realybės filmą, kuriame pristatomas gamtinis baltų kultūros paveldas galite matyti čia.


2017-12-22 │SUSITIKIMAS SU GALIMYBIŲ STUDIJŲ RENGĖJAIS

Sausio 12 dieną projekto Tarptautinis kultūros kelias Baltų kelias partneriai iš Lietuvos susitiko su projekto galimybių studijos rengėjų atstovu Vykintu Vaitkevičiumi. Tai gerai visuomenei žinomas asmuo, kuriam 2011 metais buvo skirta Jono Basanavičiaus premija už kompleksinius Lietuvos etninių žemių tyrinėjimus, paveldo vertybių paiešką ir kovą už jų išsaugojimą.

Projekte Tarptautinis kultūros kelias Baltų kelias numatytą galimybių studiją rengia viešosios įstaigos Prigimtinės kultūros instituto komanda, vadovaujama archeologo V. Vaitkevičiaus. Galimybių studijos metu visa komanda analizuoja projekto teritoriją Lietuvoje (Klaipėda, Telšiai, Šiauliai, Panevėžys, Utena, Kaunas), joje esančius kultūrinius ir gamtinius turistinius objektus, teikiamas paslaugas, vykdomas edukacines programas ir kt. Pasak V. Vaitkevičiaus, baltų kultūros ištekliai šalyje – gamtos ir kultūros paveldo objektai – yra gausūs ir įvairūs, o baltų kultūra labai ryški šiuolaikiniame lietuvių bei latvių gyvenime: senovės pasaulėjauta reiškiasi mąstyme, santykyje su aplinka; ornamentai, vaizdiniai, dainos – mene ir kūryboje. Todėl svarbu ir toliau puoselėti baltų kultūros tradicijas bei žadinti visuomenės susidomėjimą baltų kultūra. Galimybių studijos rengėjas pristatė pagrindinius kriterijus kaip reikėtų vertinti ir atrinkti su baltų kultūra susijusias lankytinas vietas, objektus, kurie galėtų būti įtraukti į kuriamą tarpvalstybinį turistinį maršrutą baltų kelias.

Susitikime dalyvavo ir apie baltų kultūros objektų, tradicijų išsaugojimą bei visuomenės skatinimą puoselėti šią kultūrą, diskutavo viešosios įstaigos Nacionalinės regionų plėtros agentūros atstovai, Šiaulių turizmo informacijos centro turizmo specialistai, archeologė B. Salatkienė, menotyrininkas V. Kinčinaitis ir kt.


2017-12-22 │TEN, KUR GYVENO BALTAI

Pristatome unikalų projekto Tarptautinis kultūros kelias Baltų kelias virtualios realybės filmuką. Pamatykite baltų genčių gyventas teritorijas, pasigrožėkite laukine gamta bei susipažinkite su tradiciniu baltų kultūros amatu.


2017-12-21 │PROJEKTO PRISTATYMAS TRADICINIŲ AMATŲ ŠVENTĖJE KURŠĖNUOSE

Kuršėnuose kasmet vyksta tautodailininkų šventė, kurios metu „Metų tautodailininko“ titulas skiriamas geriausiam Šiaulių rajono auksarankiui. Jau tradicija tapusi šventė sukviečia tautodailininkus, amatininkus ir vietos gyventojus pasidžiaugti naujais tautodailininkų darbais, pasidalinti savo metų įspūdžiais ir pasisemti įkvėpimo ateinantiems metams.

Šioje šventėje buvo pristatomas projektas Tarptautinis kultūros kelias ,,Baltų kelias“, kuris siekia sujungti mažuosius verslininkus ir amatininkus bei jų paruoštas edukacines programas įtraukti į kuriamą turistinį, baltų kultūrą atskleidžiantį, kelią. Virtualios realybės filmas, kuris pristato baltų genčių gyventas teritorijas, gamtinį kultūros paveldą,  kiekvienam šventės dalyviui leido pasijusti baltų kultūros dalimi.


2017-12-05 │VERSLO IR PASIEKIMŲ PARODA ,,ŠIAULIAI 2017″

Lapkričio 30 – gruodžio 2 dienomis Šiauliuose vyko tarptautinė verslo ir pasiekimų paroda ,,Šiauliai 2017“. Artėjant kalėdiniam laikotarpiui į Šiaulių areną susirenka didelė gausa įmonių, organizacijų, amatininkų, kurie pristato savo produkciją, paslaugas ir naujausius darbus.

Šiais metais parodoje dalyvavo VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra, kuri parodos svečius kvietė pabėgti nuo kasdienybės ir pasinerti į baltų kultūrą. Agentūros stende buvo pristatomas projektas Tarptautinis kultūros kelias „Baltų kelias“, kuriuo siekiama sukurti turistinį maršrutą tarp Lietuvos ir Latvijos. Tikimasi, kad kuriamas turistinis kelias atskleis baltų kultūros paveldo grožį, supažindins keliautojus su baltų tradiciniais amatais, o sukurtos virtualios realybės pramogos leis pasijusti baltų kultūros dalimi. Agentūros stende parodos lankytojai galėjo virtualiai pakeliauti po baltų gyventas teritorijas, pajusti lūšių alsavimą. Stende buvo įrengta edukacinė zona, kurioje pristatomas tradicinis virvučių vijimo metodas. Visi norintys galėjo patys išbandyti virvučių vijimą ir pasigaminti draugystės apyrankes. Taip pat agentūros stende buvo pristatoma prekinio ženklo ,,Juostė‘‘ produkcija, kurioje atsispindi senovės amatų grožis ir subtilumas. Pristatoma kolekcija papuošė agentūros stendą ir padėjo sukurti jaukią, baltų kultūrą atspindinčią atmosferą. Visas tris dienas stende netrūko juoko, šypsenų, gerų emocijų, o parodos svečiai išreiškė didelį susidomėjimą vykdomu projektu Tarptautinis kultūros kelias „Baltų kelias“.

Vykdomame projekte numatomos įvairios veiklos, kurios skirtos pasiekti geriausią galimą projekto rezultatą. Viena iš veiklų – mokymai mažiesiems verslininkams, vietiniams amatininkams, kuriuos verslo ir pasiekimų parodos ,,Šiauliai 2017“ metu kvietėme tapti projekto ,,Baltų kelias“ ambasadoriais. 2018 metų pavasarį Baltų kelio ambasadoriai bus kviečiami į trijų dienų mokymus, kuriuose bus pristatoma baltų kultūra, kultūrinis turizmas, dalyviai gilins savo komunikacijos žinias, išmoks tinkamai pristatyti savo įmonę, paslaugą ar produktą, sužinos kaip kokybiškai rengti edukacines programas bei sulaukti dar daugiau lankytojų iš viso pasaulio. Išklausę mokymus, patobulinę savo veiklą Baltų kelio ambasadoriai galės tapti matomi projekto Tarptautinio kultūros kelio „Baltų kelio“ kuriamame žemėlapyje.


rodykle321akty.png

2 atsakymai į “Tarptautinis kultūros kelias Baltų kelias”

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Connecting to %s