Regioninių socialinės partnerystės tinklų kūrimas Lietuvoje

Regioninių socialinės partnerystės tinklų kūrimas Lietuvoje – tai projektas skirtas skatinti regioninių socialinių bendradarbiavimo ir partnerystės tinklų kūrimą Lietuvoje, tobulinant imigracijos ir integracijos politikos priemones. Projektas įgyvendinamas pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2009 m. metinės programos prioriteto „Rodiklių ir vertinimo metodologijų, skirtų vertinti pažangą, koreguoti politikos kryptis ir priemones bei supaprastinti lyginamojo mokymo koordinavimą, nustatymas ir kūrimas“ remiamą veiksmą – kompetentingų institucijų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimo, koordinavimo ir ryšių palaikymo sistemų kūrimas ir tobulinimas. Projekto metu siekiama išsiaiškinti, atskleisti regioninių socialinių partnerių tinklų ir kitų suinteresuotų šalių pozicijas bei pasiūlymus imigracijos gerinimui ir parengti rekomendacijas politikos kūrėjams, plėtoti ir koordinuoti partnerystės ryšius tarp regioninių socialinių partnerių tinklų imigracijos efektyvinimui ir užsienio ekspertų.

Projektas finansuojamas iš ES fondo trečiųjų šalies piliečių integracijai.
Projekto vykdymo laikotarpis: 2010 m. sausis – gruodis.


2010-12- 31│ REKOMENDACIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS TRIŠALEI TARYBAI

Projekto „Regioninių socialinės partnerystės tinklų kūrimas Lietuvoje“ metu buvo atlikta analizė ir rekomendacijos, išvados dėl trečiųjų šalių piliečių imigracijos politikos priemonių tobulinimo pateikiamos ir LR Trišalei tarybai.

Rekomendacijos LR Trišalei tarybai


2010-12-31│ BAIGIAMASIS STRAIPSNIS

Projekto „Regioninių socialinės partnerystės tinklų kūrimas Lietuvoje“ metu buvo siekiama užtikrinti atvirą ir veiksmingą bendravimą ir partnerystę tarp regioninių socialinių partnerių įvairiais imigrantų integracijos efektyvinimo/tobulinimo klausimais, plėtoti ir koordinuoti partnerystės ryšius tarp regioninių socialinių partnerių tinklų imigracijos efektyvinimui ir užsienio ekspertų. Taip pat išsiaiškinti, atskleisti regioninių socialinių partnerių tinklų ir kitų suinteresuotų šalių pozicijas bei pasiūlymus imigracijos gerinimui ir parengti rekomendacijas politikos kūrėjams.

Dalinamės projekto „Regioninių socialinės partnerystės tinklų kūrimas Lietuvoje“ baigiamuoju straipsniu, kuriame pateikiamos analizės duomenys, išvados bei rekomendacijos.

2009 EIF projekto baigiamasis straipsnis

Straipsnis ,,Trečiųjų šalių piliečių integracija Lietuvoje“


2010-12-31│ PROJEKTO EL. LAIKRAŠČIAI

Laikraštis Nr. 1  ,,TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJA LIETUVOJE“

Laikraštis Nr. 2 ,,TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJA LIETUVOJE“

Laikraštis Nr. 3 ,,TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJA LIETUVOJE“

Laikraščio Nr. 3 priedas ,,TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJA LIETUVOJE“

Laikraštis Nr. 4 ,,TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJA LIETUVOJE“

Laikraštis Nr. 5 ,,TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJA LIETUVOJE“

Laikraštis Nr. 6 ,,TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJA LIETUVOJE“

Laikraščio Nr. 6 priedas ,,TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJA LIETUVOJE“

Laikraštis Nr. 7 ,,TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJA LIETUVOJE“

Laikraštis Nr. 8 TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJA LIETUVOJE

Laikraštis Nr. 9 ,,TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJA LIETUVOJE“

Laikraštis Nr. 10 ,,TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJA LIETUVOJE“

Laikraštis Nr. 11 ,,TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJA LIETUVOJE“

Laikraštis Nr. 12 ,,TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJA LIETUVOJE“2010-12- 15│ DELFI GRUPĖS ATASKAITA

Projekto „Regioninių socialinės partnerystės tinklų kūrimas Lietuvoje“  metu buvo sudaryta Delfi grupė, kuri atliko tyrimus analizės dėl trečiųjų šalių piliečių imigracijos galimybių.

Delfi grupės ataskaita


2010-09-24 │ VIZITAI ANGLIJOJE

Š. m. rugsėjo 19 – 24 dienomis projekto pareiškėjo ir partnerio atstovai lankėsi Londone (Anglija) ir aplankė net šešias įstaigas. Šios kelionės tikslas: susipažinti su Anglijos trečiųjų šalių piliečių imigraciją apibrėžiančiais įstatymais, imigracijos sistema, sukurtais partnerystės ryšiais imigracijos gerinimui. Anglijos trečiųjų šalių piliečių imigracijos esamos sistemos susipažinimas, analizė ir perimta patirtis pritaikoma siekiant sukurti tvirtesnį tarpusavyje bendradarbiaujantį tinklą trečiųjų šalių piliečių imigracijos gerinimo sistemos tobulinimui, pasidalijama patirtimi Delfi grupėje ir pasiremiama mūsų šaliai tinkančiais aspektais, rengiant rekomendacijas politikams.

Daugiau informacijos apie vizitus


 

 

%d bloggers like this: