2018-12-12 | KALĖDINĖS DVASIOS DALINIMAS AKCIJOJE „KELEIVIAI – KELEIVIAMS“

Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra  teikia įvairiausias paslaugas: nuo konsultavimo apie projektų rengimą/vykdymą iki mokymų. Vis populiarėjant savanorystės dvasiai, Nacionalinė regionų plėtros agentūra vykdo savanorių mokymus pagal parengtą ir patvirtintą  neformaliąją suaugusiųjų švietimo programą (KTPRR registre „Savanorystė – kelias į ateitį“ kodas 221000072).  

Bendradarbiaujant su Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia“ ir  įgyvendinant  Šiaulių miesto vietos plėtros projektą „Senjorų agapė“ Nacionalinė regionų plėtros agentūra Šiaulių mokytojų senjorų klubo „Šviesa“ veda savanorystės mokymus.

Savanorystės mokymai skirti senjorams, tai teorinė ir praktinė (kompleksinė) senjorų savanoriška veikla, suteikianti senjorams galimybę padėti sau per pagalbą kitiems. Senjorai mokymu metu įgytas žinias ir įgūdžius taiko savanoriaudami įvairiose organizacijose, teikia pagalbą vienišiems asmenims, turintiems judėjimo sutrikimų.

Jau rytoj projekto „Senjorų agapė“ ir savanorių mokymų dalyviai iš Šiaulių mokytojų senjorų klubo „Šviesa“, bendradarbiaudami su UAB „Busturas“ vykdys savanorišką akciją „Keleiviai – keleiviams“. Šiaulių mokytojų senjorų klubo „Šviesa“ nariai skaitydami savo ir kitų autorių kūrybos eiles miestiečiams ir miesto svečiams skleis Kalėdinę dvasią Šiaulių miesto autobusuose.

2018-11-30 |VR FILMŲ PRISTATYMAS VERSLO IR PASIEKIMŲ PARODOJE „ŠIAULIAI 2018“

Lapkričio 29 d. Šiaulių arenoje vyko Verslo ir pasiekimų paroda „Šiauliai 2018“,  kuri dvelkė įspūdingais kvapais, o dalyvių dėmesį traukė išskirtinėmis dekoracijomis papuošti stendai.

Nacionalinė regionų plėtros agentūra parodos dalyvius kvietė susipažinti su ES investicijų galimybėmis bei nauda. Parodos metu lankytojams buvo pristatyti virtualios realybės (VR) filmai, kurie aiškiai ir tiksliai parodo kaip įmonės pasinaudojusios ES investicijomis gali įgyvendinti savo verslo idėjas. Dalyviai neslėpė susižavėjimo ir gerų emocijų projektu „360 laipsnių aprėptis“. Stebėjosi kaip tikroviškai atrodo animuotos projekcijos bei kaip pasitelkiant animaciją ir šiuolaikines technologijas galima įgyvendinti verslo idėjas.

Sukurta įgyvendinant projektą „360 laipsnių aprėptis“ Nr. 12.0.1-CPVA-K-204-01-0030. Projektą iš dalies finansuoja Europos socialinis fondas. Daugiau informacijos apie projektą ,,360 laipsnių aprėptis“ interneto svetainėje adresu https://nrda.lt/360-laipsniu-apreptis/.

#Šiauliai2018 #360laipsniuapreptis

BeFunky-collage

2018-11-22 | SUSITIKIME VERSLO IR PASIEKIMŲ PARODOJE „ŠIAULIAI 2018“

Lapkričio 29 d. susitikime Šiaulių arenoje vyksiančioje verslo ir pasiekimų parodoje „Šiauliai 2018“, kur galėsite išvysti kaip pasitelkiant animaciją ir šiuolaikines technologijas galima įgyvendinti verslo idėjas. Jūsų lauks 2 virtualios realybės filmai bei daug puikių emocijų.

Sukurta įgyvendinant projektą „360 laipsnių aprėptis“ Nr. 12.0.1-CPVA-K-204-01-0030. Projektą iš dalies finansuoja Europos socialinis fondas. Daugiau informacijos apie projektą ,,360 laipsnių aprėptis“ interneto svetainėje adresu https://nrda.lt/360-laipsniu-apreptis/

#Šiauliai2018 #360laipsniuapreptis

PrintSreen

2018-11-12 |INOVATYVUS ŠIAULIŲ PRISTATYMAS – „SKRIEJAM PER ŠIAULIUS“

Pavasarį prasidėjęs projektas „Skriejam per Šiaulius“ įgavo pavidalą. Sukurtas ir visuomenei pristatytas virtualios realybės nuotraukų filmas „Skriejam per Šiaulius“.

Projektą „Skriejam per Šiaulius“ sudarė trys etapai, kurių kertinis akmuo buvo kultūriniai forumai. Kultūriniuose diskusinio pobūdžio forumuose dalyvavo atstovai iš daugiau nei 20 Šiaulių miesto nevyriausybinių organizacijų, valdžios ir vietos bendruomenių narių.  Per pirmuosius du forumus dalyviai diskutavo, kokios žymios ir ryškios Šiaulių miesto vietos galėtų būti pateiktos trumpame virtualios realybės nuotraukų filme reprezentuojančiame Šiaulius. Dviejų diskusijų metu nuspręsta, kad virtualiai bus vaizduojama daugiau nei 10 visuomenei gerai žinomų Šiaulių miesto objektų.

Trečiasis projekto kultūrinis forumas vyko „Šiaulių dienų 782“ metu vykusioje parodoje „Tavo PIN KODAS 2018“. Parodos „Tavo PIN KODAS 2018“ lankytojai pirmieji pamatė unikalų ir inovatyvų virtualios realybės nuotraukų filmą reprezentuojantį Šiaulių miestą. Išmaniosios technologijos parodos dalyvius nukėlė į Šiaulių miesto gatves ir lankytinus objektus. Žiūrint virtualios realybės filmą, galima naujoje aplinkoje dairytis 360 laipsnių kampu ir nevaržomai apžiūrėti viską, kas vaizduojama aplink.

Suvieniję jėgas, virtualios realybės nuotraukų filmą, savo miestui kūrė startuolis Martynas Bujauskas, teikiantis interaktyvias paslaugas interaktyviame kambaryje „ENTER VR“ Šiauliuose ir Nacionalinė regionų plėtros agentūra, garso takelį kūrė žymios Šiaulių grupės BIX būgnininkas ir muzikinių projektų kūrėjas Gintautas Gascevičius.

Apie projektą galite skaityti naujienų portaluose etaplius.lt ir siauliugidas.lt  Virtualios realybės nuotraukų filmą pamatyti galite adresu https://www.youtube.com/watch?v=028cvFasiVQ.

#SkriejamperŠiaulius #Šiauliai

2018-11-07 |JAU RYTOJ JŪSŲ LAUKIAME KAUNE

Jau rytoj susitikime Kaune Žalgirio arenoje vyksiančioje parodoje „Moters pasaulis 2018“, kur išvysite kaip pritaikyti novatoriškas idėjas versle. Mus rasite šalia amfiteatro salės nuo 11 val.

Sukurta įgyvendinant projektą „360 laipsnių aprėptis“ Nr. 12.0.1-CPVA-K-204-01-0030. Projektą iš dalies finansuoja Europos socialinis fondas. Daugiau informacijos apie projektą ,,360 laipsnių aprėptis“ interneto svetainėje adresu https://nrda.lt/360-laipsniu-apreptis/

C_Users_HP_AppData_Local_Packages_Microsoft

2018-10-22 |EXTRA-SMES – MAŽŲJŲ IR VIDUTINIŲ ĮMONIŲ KONKURENCINGUMO DIDINIMAS ES PAKRANTĖSE IR KAIMO VIETOVĖSE

Projektas EXTRA-SMEs (mažosios ir vidutinės įmonės; toliau tekste – MVĮ) siekia pagerinti priemones, skirtas MVĮ, esančių ES pakrantėse ir kaimo vietovėse, konkurencingumui ir ekstraversijai didinti. Daugiau nei 90proc. akvakultūros sektoriaus MVĮ regionuose prisideda prie naujų darbo vietų kūrimo. Daugeliu atveju, MVĮ produkcija nepasiekia tarptautinės rinkos, todėl projektas EXTRA-SMEs siekia praplėsti ES pakrantėse ir kaimo vietovėse veikiančių MVĮ partnerių ratą pasitelkiant patobulintus administravimo procesus ir modernias technologijas bei užtikrinti, kad šis sektorius veiktų visu pajėgumu.

Pramonėms, kurių pagrindas yra akvakultūra, inovacijos, tarptautinės veiklos plėtojimas ir eksportas yra ypač svarbus, kadangi jis gali turėti didelės ekonominės naudos. Partneriai iš Lenkijos, Laplandijos, Graikijos, Italijos ir Rumunijos sieks tarptautinio bendradarbiavimo, kuris padės sukurti naujus, konkurencingus, didelę pridėtinę vertę turinčius produktus, kurie lengvai įtraukiami į tarptautinę rinką ir skatinti vietinių produktų vartojimą šalies ir tarptautinėje rinkoje. Ekonominė veikla akvakultūros srityje nėra tik gamyba, perdirbimas ir prekyba. Egzistuoja daugiau galimybių šioje srityje, kaip, pavyzdžiui, ekologinis turizmas, pramoginė žvejyba ir švietimo veikla.

MVĮ regionai susiduria su panašiais iššūkiais bet skirtingomis sąlygomis. Tarpregioninis bendradarbiavimas suteiks galimybių dalintis verslo įkūrimo, vystymo ir administravimo patirtimis. Suplanuota tarpregioninė veikla rems bendrą regionų plėtrą ir naujų žinių integraciją į regioninę politiką, skirtą MVĮ konkurencingumui gerinti.

Kaip vienus iš didžiausių iššūkių, kuriuos reikia įveikti tam, kad MVĮ vystytųsi kiekvienoje iš dalyvaujančių šalių, partneriai įvardija konkurencingumą regionuose, darnų verslo vystymąsi miestuose, mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų ekonomiką, ekonominę ir socialinę infrastruktūrą, mažas eksporto į tarptautines rinkas lygmenį ir mažėjantį MVĮ skaičių.

Projekto misija – remti MVĮ tarptautinimą per regionų bendradarbiavimą ir keitimąsi patirtimis. Siekiant įgyvendinti šią misiją, partneriai:

  • Nustatys veiksnius, kurie stabdo naujovių vystymąsi ir konkurencingumo didėjimą regionuose;
  • Sieks supaprastinti MVĮ administravimo tvarką;
  • Sieks sumažinti administravimo ir licencijavimo sąnaudas;
  • Skatins verslumą ir naujų įmonių kūrimąsi sudarant sąlygas naujų idėjų ekonominiam panaudojimui;
  • Sukurs ir įgyvendins naujus verslo modelius MVĮ;
  • Įgis naujų profesinių įgūdžių nuolat keliant kvalifikaciją ir keičiantis žiniomis;
  • Sieks sudaryti galimybes MVĮ gauti geresnes finansavimo sąlygas;
  • Skatins verslo bendradarbiavimą;
  • Sieks plėsti žemės ūkio maisto produktų sektorių.

Kadangi konkurencingumas, inovacijos ir tarptautiškumas yra MVĮ  tvaraus augimo ir plėtros pagrindas, dar vienas projekto partnerių tikslas yra sklandus bendradarbiavimas.

Partneriai dalyvaus susitikimuose, mokymuose, vyks į mokomuosius vizitus ir simpoziumus.