2018-11-07 |JAU RYTOJ JŪSŲ LAUKIAME KAUNE

Jau rytoj susitikime Kaune Žalgirio arenoje vyksiančioje parodoje „Moters pasaulis 2018“, kur išvysite kaip pritaikyti novatoriškas idėjas versle. Mus rasite šalia amfiteatro salės nuo 11 val.

Sukurta įgyvendinant projektą „360 laipsnių aprėptis“ Nr. 12.0.1-CPVA-K-204-01-0030. Projektą iš dalies finansuoja Europos socialinis fondas. Daugiau informacijos apie projektą ,,360 laipsnių aprėptis“ interneto svetainėje adresu https://nrda.lt/360-laipsniu-apreptis/

C_Users_HP_AppData_Local_Packages_Microsoft

Reklama

2018-10-22 |EXTRA-SMES – MAŽŲJŲ IR VIDUTINIŲ ĮMONIŲ KONKURENCINGUMO DIDINIMAS ES PAKRANTĖSE IR KAIMO VIETOVĖSE

Projektas EXTRA-SMEs (mažosios ir vidutinės įmonės; toliau tekste – MVĮ) siekia pagerinti priemones, skirtas MVĮ, esančių ES pakrantėse ir kaimo vietovėse, konkurencingumui ir ekstraversijai didinti. Daugiau nei 90proc. akvakultūros sektoriaus MVĮ regionuose prisideda prie naujų darbo vietų kūrimo. Daugeliu atveju, MVĮ produkcija nepasiekia tarptautinės rinkos, todėl projektas EXTRA-SMEs siekia praplėsti ES pakrantėse ir kaimo vietovėse veikiančių MVĮ partnerių ratą pasitelkiant patobulintus administravimo procesus ir modernias technologijas bei užtikrinti, kad šis sektorius veiktų visu pajėgumu.

Pramonėms, kurių pagrindas yra akvakultūra, inovacijos, tarptautinės veiklos plėtojimas ir eksportas yra ypač svarbus, kadangi jis gali turėti didelės ekonominės naudos. Partneriai iš Lenkijos, Laplandijos, Graikijos, Italijos ir Rumunijos sieks tarptautinio bendradarbiavimo, kuris padės sukurti naujus, konkurencingus, didelę pridėtinę vertę turinčius produktus, kurie lengvai įtraukiami į tarptautinę rinką ir skatinti vietinių produktų vartojimą šalies ir tarptautinėje rinkoje. Ekonominė veikla akvakultūros srityje nėra tik gamyba, perdirbimas ir prekyba. Egzistuoja daugiau galimybių šioje srityje, kaip, pavyzdžiui, ekologinis turizmas, pramoginė žvejyba ir švietimo veikla.

MVĮ regionai susiduria su panašiais iššūkiais bet skirtingomis sąlygomis. Tarpregioninis bendradarbiavimas suteiks galimybių dalintis verslo įkūrimo, vystymo ir administravimo patirtimis. Suplanuota tarpregioninė veikla rems bendrą regionų plėtrą ir naujų žinių integraciją į regioninę politiką, skirtą MVĮ konkurencingumui gerinti.

Kaip vienus iš didžiausių iššūkių, kuriuos reikia įveikti tam, kad MVĮ vystytųsi kiekvienoje iš dalyvaujančių šalių, partneriai įvardija konkurencingumą regionuose, darnų verslo vystymąsi miestuose, mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų ekonomiką, ekonominę ir socialinę infrastruktūrą, mažas eksporto į tarptautines rinkas lygmenį ir mažėjantį MVĮ skaičių.

Projekto misija – remti MVĮ tarptautinimą per regionų bendradarbiavimą ir keitimąsi patirtimis. Siekiant įgyvendinti šią misiją, partneriai:

  • Nustatys veiksnius, kurie stabdo naujovių vystymąsi ir konkurencingumo didėjimą regionuose;
  • Sieks supaprastinti MVĮ administravimo tvarką;
  • Sieks sumažinti administravimo ir licencijavimo sąnaudas;
  • Skatins verslumą ir naujų įmonių kūrimąsi sudarant sąlygas naujų idėjų ekonominiam panaudojimui;
  • Sukurs ir įgyvendins naujus verslo modelius MVĮ;
  • Įgis naujų profesinių įgūdžių nuolat keliant kvalifikaciją ir keičiantis žiniomis;
  • Sieks sudaryti galimybes MVĮ gauti geresnes finansavimo sąlygas;
  • Skatins verslo bendradarbiavimą;
  • Sieks plėsti žemės ūkio maisto produktų sektorių.

Kadangi konkurencingumas, inovacijos ir tarptautiškumas yra MVĮ  tvaraus augimo ir plėtros pagrindas, dar vienas projekto partnerių tikslas yra sklandus bendradarbiavimas.

Partneriai dalyvaus susitikimuose, mokymuose, vyks į mokomuosius vizitus ir simpoziumus.

2018-10-31 | SUSITIKIME KAUNE

Lapkričio 8 d. Kaune Žalgirio arenoje vyksiančioje parodoje „Moters pasaulis 2018“ išvysite kaip pritaikyti novatoriškas idėjas versle. Mus rasite šalia amfiteatro salės nuo 11 val.

Sukurta įgyvendinant projektą „360 laipsnių aprėptis“ Nr. 12.0.1-CPVA-K-204-01-0030. Projektą iš dalies finansuoja Europos socialinis fondas. Daugiau informacijos apie projektą ,,360 laipsnių aprėptis“ interneto svetainėje adresu https://nrda.lt/360-laipsniu-apreptis/

C_Users_HP_AppData_Local_Packages_Microsoft

2018-10-23 |APIE PROJEKTO „BALTŲ KELIAS“ VEIKLAS SPAUDOJE

lrytas...Siekiant glaudaus lietuvių ir latvių bendradarbiavimo, įgyvendinant projektą „Tarptautinis kultūros kelias Baltų kelias“ (LLI-187), kuriamas bendras turistinis baltų kultūros kelias. Šio turistinio kelio pagrindas – parengtos galimybių studijos. Kuo ypatinga ir kaip buvo kuriame „Baltų kelias“ galimybių studija Lietuvoje kalbiname jos rengėją – dr. Vykintą Vaitkevičių.

Galimybių studijoje išskyrėte 7 pagrindinius turistinius kelius. Kokią žinią keliautojui turėtų perduoti simboliniai maršrutų pavadinimai?

Apie projektą etaplius

Toliau skaityti “2018-10-23 |APIE PROJEKTO „BALTŲ KELIAS“ VEIKLAS SPAUDOJE“

2018-10-17 | NEFORMALŪS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMAI

Priimdama įvairiausius iššūkius, Agentūra vykdė netradicinius mokymus suaugusiems. UAB “PASLAUGA JUMS“ darbuotojai ieškojo atsakymų į klausimus apie sveikatos, darbo, laisvalaikio suderinamumą ir sunkumus siekiant visas šias veiklos sritis kasdien sutalpinti į Jiems įprastą parą. Kaip kurti sveikatai palankią darbo vietą? Ir kiek ergonomika mūsų darbe yra svarbi ir reikšminga? Vieni iš klausimų, į kuriuos dalyviams padėjo atsakyti šeimos gydytojas Stanislavas Malyševas. Mokymų metu ne tik pristatytos sveikatai draugiškos priemonės darbo vietoje, bet darbuotojai aktyviai diskutavo apie sveikatos ir ligos svarbą dirbančiam žmogui.  Belieka pasidžiaugti, kad įmonės rūpinasi ne tik savo darbuotojų profesine kvalifikacija, bet ir sveikatai palankios darbo vietos kūrimu ir palaikymu.

2018-10-11 |„BALTŲ KELIAS“ MOKYMŲ DALYVIAI PLEČIA SAVO VEIKLŲ GALIMYBES

IMG_0894

Tris dienas „Įlankos sodyba“ (Molėtų raj.) susirinkę projekto „Tarptautinis kultūros kelias Baltų kelias“ dalyviai kartu su lektoriais kūrė, interpretavo ir permąstė protėvių paliko paveldo pristatymo galimybes.

Dalyviai mokymuose „vartė“ baltų kultūros paveldo sluoksnius: rinkosi išteklius turistinio produkto kūrimui iš savaiminio medžiagiško baltų paveldo (dažniausiai išlikusio iš gentinio laikotarpio), klausėsi apie rekonstravimo idėjas, kūrybiškai interpretavo, ieškojo unikalios baltų kultūros sluoksnių bendrųjų taškų, analizavo baltų nematerialaus paveldo tradiciją šiuolaikinėje etnografijoje, šifravo etinius ir estetinius pastatų kodus ir „vėrė“ baltų kelio kilpas.

Toliau skaityti “2018-10-11 |„BALTŲ KELIAS“ MOKYMŲ DALYVIAI PLEČIA SAVO VEIKLŲ GALIMYBES“